Małżonkowie w życiu prywatnym, kontrahenci w biznesie

Małżonkowie w życiu prywatnym, kontrahenci w biznesie

Transakcje między firmą żony i firmą męża następują na podstawie stosunku prawnego łączącego dwa podmioty gospodarcze, a nie osoby fizyczne. Dlatego rodzą identyczne konsekwencje, jak transakcje z innymi podmiotami.

Przedsiębiorca zajmujący się sprzedażą detaliczną stolarki okiennej i drzwiowej planuje rozszerzyć asortyment i sprzedawać również meble. Dostawcą tych mebli ma być firma żony, z którą łączy go ustawowa wspólność majątkowa. Cena mebli będzie porównywalna z cenami proponowanymi przez innych, niepowiązanych dostawców. Zdaniem przedsiębiorcy, który wystąpił w tej sprawie o indywidualną interpretację, zakup towarów handlowych od przedsiębiorstwa żony może być uznany za koszt podatkowy.

Pobierz fillup - przygotuj i wyślij JPK_V7M lub JPK_V7K tak łatwo, jak e‑maila!
W JPKomacie fillup kompleksowo pomożemy Ci w całym procesie - od wystawienia faktury JPK w fillup, przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online plików JPK_VAT do urzędu skarbowego. Przygotuj i wyślij nowe pliki JPK ewidencji VAT: JPK_V7M i JPK_V7K . Program fillup daje także możliwość konwersji z starego pliku JPK_VAT na plik JPK_V7M lub JPK_V7K.
Pobierz program fillup na komputer i sprawdź »

Jednolity Plik Kontrolny dla ewidencji zakupu i sprzedaży VAT i deklaracji VAT-7 miesięczny

Dyrektor KIS w interpretacji zauważył, że gdy każde z małżonków samodzielnie prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, czyli jest odrębnym przedsiębiorcą, i w zakresie tych działalności zawierane są transakcje, rodzą one takie same następstwa, jak każda inna transakcja dokonywana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Następują one bowiem na podstawie stosunku prawnego łączącego dwa odrębne podmioty gospodarcze, a nie małżonków jako osoby fizyczne. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie ograniczają możliwości zawierania transakcji sprzedaży towarów handlowych między małżonkami prowadzącymi odrębne pozarolnicze działalności gospodarcze. Wydatki poniesione na zakup towaru od żony, udokumentowane na podstawie wystawianych faktur, mogą stanowić koszty uzyskania przychodów jeżeli w istocie zostaną poniesione i jeżeli będą spełniać ogólne warunki, jakie muszą spełnić wydatki, by można je było uznać za koszty podatkowe.

Dyrektor KIS podkreślił też, że małżonkowie prowadzący odrębne działalności gospodarcze są podmiotami powiązanymi. Zawierając między swoimi firmami transakcje, powinni pamiętać o przepisach dotyczących podmiotów powiązanych.

Oznaczenie transakcji powiązanych w JPK_V7 jako TP tylko powyżej 15.000 zł

Żródło: indywidualna interpretacja 0112-KDIL2-2.4011.460.2023.2.IM z 4 sierpnia 2023 r.