NSA: nie można kontynuować amortyzacji nieruchomości mieszkalnych

NSA: nie można kontynuować amortyzacji nieruchomości mieszkalnych

Naczelny Sąd Administracyjny opowiedział się przeciwko prawu inwestorów do kontynuowania amortyzacji nieruchomości na zasadzie praw nabytych.

NSA zajmował się tematem amortyzacji nieruchomości mieszkalnych, rozpatrując skargę kasacyjną od wyroku WSA w Łodzi. Inwestorka zajmująca się wynajmem nieruchomości wprowadziła posiadane lokale do ewidencji środków trwałych i dokonywała od nich odpisów amortyzacyjnych. Gdy przepisy się zmieniły w związku z wejściem w życie Polskiego Ładu, zwróciła się do dyrektora KIS o potwierdzenie, że ma prawo kontynuować amortyzację na zasadzie praw nabytych. Ten jednak uznał, że na mocy przepisów przejściowych amortyzacja jest możliwa tylko do końca 2022 r. Podobny pogląd wyraził w październiku 2022 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi (I SA/Łd 439/22). W konsekwencji do NSA trafiła skarga kasacyjna. Sąd ją oddalił.

Z firmly przygotujesz i wyślesz JPK_V7M lub JPK_V7K prosto z przeglądarki!
firmly ułatwia wprowadzanie faktur, generowanie JPK_V7M, JPK_V7K i JPK_FA, oraz umożliwia online wysyłkę do urzędu skarbowego z e-podpisem. Sprawdź statusy wysyłki i pobieraj Urzędowe Poświadczenia Odbioru (UPO) bezpośrednio w aplikacji.
Przejdź do firmly i ułatw sobie pracę z JPK »

NSA uznał, że zmiana przepisów została wprowadzona ustawą i spełnia konstytucyjne wymogi, w tym zasady legalizmu. Podatnicy muszą liczyć się z tym, że zmiana warunków społecznych lub gospodarczych może wymagać zmiany obowiązującego prawa. Uznał też, że zasada ochrony praw nabytych nie została naruszona.

Niedawno w podobnej sprawie zapadło zupełnie inne orzeczenie. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi 27 czerwca 2023 r. uznał (I SA/Łd 258/23), że podatnicy, na mocy praw nabytych, powinni zachować prawo do amortyzacji nieruchomości mieszkalnych kupionych i wprowadzonych do ewidencji środków trwałych przed 1 stycznia 2022 r. Ten wyrok był wyłomem w dotychczasowej linii orzeczniczej.

Źródło: wyrok NSA II FSK 119/23 z 13 lipca 2023 r.

Sądy za amortyzacją nieruchomości-WSA

Ewidencja środków trwałych - książka inwentarzowa z tabelą amortyzacyjną