Zasady opodatkowania internetowych kursów językowych

Zasady opodatkowania internetowych kursów językowych

Fakt, że spółka ma siedzibę na terytorium Polski i prowadzi działalność w Polsce jeszcze nie przesądza o tym, że miejscem świadczenia przez nią usługi nauczania języków obcych będzie terytorium Polski - wynika z indywidualnej interpretacji.

Spółka będąca czynnym podatnikiem VAT zamierza uruchomić usługę sprzedaży dostępu do platformy internetowej, służącej do nauki języków obcych. Usługa będzie kierowana przede wszystkim do osób fizycznych mieszkających w innych niż Polska krajach UE. Część dostępnych na platformie lekcji będzie zautomatyzowanych, inne będą wymagały kontaktu z ekspertem. Klienci będą też mieli możliwość zadawania ekspertom pytań dotyczących treści kursu. Spółka posiada siedzibę na terytorium Polski, Polska jest miejscem wykonywania przez nią działalności gospodarczej, jednak część ekspertów językowych będzie mieszkać poza granicami Polski i wykonywać pracę na rzecz spółki w sposób zdalny.

W związku z tymi planami spółka wystąpiła o indywidualną interpretację, stawiając w niej trzy pytania:

  1. Czy taka usługa będzie stanowiła usługę elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt 26 ustawy o VAT (zdaniem spółki - nie)?
  2. Czy w przypadku świadczenia usługi na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, miejscem świadczenia usługi będzie terytorium Polski (zdaniem spółki - tak)?
  3. Czy opisana usługa będzie korzystała ze zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy o VAT (zdaniem spółki - tak)?

Zwolnienie z VAT a JPK_V7

Z firmly przygotujesz i wyślesz JPK_V7M lub JPK_V7K prosto z przeglądarki!
firmly ułatwia wprowadzanie faktur, generowanie JPK_V7M, JPK_V7K i JPK_FA, oraz umożliwia online wysyłkę do urzędu skarbowego z e-podpisem. Sprawdź statusy wysyłki i pobieraj Urzędowe Poświadczenia Odbioru (UPO) bezpośrednio w aplikacji.
Przejdź do firmly i ułatw sobie pracę z JPK »

Odpowiadając na pierwsze pytanie, Dyrektor KIS przyznał rację wnioskującym. Aby usługę można było uznać za elektroniczną, musi być spełniony warunek, że jej świadczenie jest zautomatyzowane, a udział człowieka jest niewielki. Ponieważ osoba kupująca kurs będzie mogła korzystać z pomocy ekspertów i uzyskiwać od nich wsparcie, ten udział nie jest niewielki. W efekcie taka usługa nie będzie usługą elektroniczną.

Miejsce świadczenia usług nauczania języków obcych on-line za pośrednictwem platformy określa się zgodnie z art. 28g ust. 2 ustawy o VAT. Jest nim miejsce, w którym ta działalność jest faktycznie wykonywana. W opisywanej sytuacji będzie to terytorium kraju, gdzie fizycznie znajduje się ekspert językowy i skąd prowadzi naukę języka obcego. Skoro w pewnym zakresie kursy będą prowadzone zdalnie przez ekspertów językowych znajdujących się poza Polską, to w takim przypadku miejsce świadczenia i opodatkowania nie będzie znajdowało się na terytorium Polski.

Dyrektor KIS potwierdził też, że kursy językowe on-line dostępne na platformie internetowej, dla których miejscem opodatkowania będzie Polska, będą korzystały ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy.

Źródło: 0114-KDIP1-2.4012.412.2023.2.AGM