Prowadzenie działalności nierejestrowanej nie zwalnia prawnika z VAT

Prowadzenie działalności nierejestrowanej nie zwalnia prawnika z VAT

Urząd skarbowy miał wątpliwości, czy niezarejestrowany przedsiębiorca może być podatnikiem VAT. Wyjaśniła je dopiero indywidualna interpretacja.

Magister prawa planuje świadczenie usług w usługi w zakresie doradztwa prawnego, pomocy przy sporządzaniu prostych pism oraz innych czynnościach związanych z prawem. Nie spodziewa się wysokich przychodów z tej działalności, dlatego chce ją prowadzić na zasadzie działalności nierejestrowanej zgodnie z art. 5 Prawa przedsiębiorców. Podatnik obecnie nie prowadzi żadnej innej działalności gospodarczej - ani rejestrowanej, ani nierejestrowanej.

Z firmly przygotujesz i wyślesz JPK_V7M lub JPK_V7K prosto z przeglądarki!
firmly ułatwia wprowadzanie faktur, generowanie JPK_V7M, JPK_V7K i JPK_FA, oraz umożliwia online wysyłkę do urzędu skarbowego z e-podpisem. Sprawdź statusy wysyłki i pobieraj Urzędowe Poświadczenia Odbioru (UPO) bezpośrednio w aplikacji.
Przejdź do firmly i ułatw sobie pracę z JPK »

Ponieważ usługi prawnicze oraz usługi związane z doradztwem wymagają odprowadzania należnego podatku VAT i spełniania wymogów związanych z byciem płatnikiem VAT, a do złożenia deklaracji VAT konieczne jest posiadanie numeru NIP, podatnik zwrócił się do właściwego urzędu skarbowego o nadanie tego numeru. Jednak ze strony urzędu pojawiła się wątpliwość, czy tego typu działalność doradcza może być świadczona w ramach działalności nierejestrowanej. Urząd skierował podatnika do złożenia wniosku o indywidualną interpretację, która wyjaśni, czy w przypadku działalności nierejestrowanej możliwe jest uzyskanie numeru NIP i odprowadzanie podatku VAT. Zdaniem wnioskodawcy, osoba świadcząca usługi w zakresie doradztwa prawnego jest zobowiązana do bycia podatnikiem VAT, ponieważ ustawa o podatku od towarów i usług wskazuje, że podmiot świadczący takie usługi nie może korzystać ze zwolnienia podatkowego.

W interpretacji dyrektor KIS wskazał, że zgodnie z ustawą Prawo przedsiębiorców działalność nierejestrowana ze względu na niski poziom przychodów nie jest uznawana za działalność gospodarczą. Natomiast definicja działalności gospodarczej zawarta w art.15 ust. 2 ustawy o VAT ma szerszy zakres. Zgodnie z nią wnioskodawca, świadcząc opisane we wniosku usługi, będzie działał jako podatnik prowadzący działalność gospodarczą. Zatem świadczone przez niego usługi prawnicze oraz doradztwa prawnego będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jako odpłatne świadczenie usług.

Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług VAT-R

Podatnik nie będzie mógł skorzystać ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy, ponieważ świadczenie usług prawniczych wyklucza zastosowanie tego zwolnienia. W konsekwencji wnioskodawca będzie podatnikiem podatku od towarów i usług.

Źródło: indywidualna interpretacja 0113-KDIPT1-1.4012.519.2023.2.MSU z 16 października 2023 r.