Rejestracja VAT a pliki JPK_V7 i deklaracje VAT

Rozpoczęcie działalności gospodarczej nie jest równoznaczne z koniecznością składania deklaracji dla celów podatku VAT. Podatnik może wykonywać czynności w ramach zwolnienia podmiotowego. Limit tego zwolnienia dotyczy sprzedaży opodatkowanej i wynosi 200.000 zł.

Przed osiągnięciem powyższego limitu sprzedaży podatnik nie wysyła plików JPK_V7. Podatnik może jednak zdecydować, by jeszcze przed osiągnięciem limitu zarejestrować się jako podatnik VAT czynny, co oznacza, że podatnik zaczyna płacić podatek VAT, a tym samym składać deklaracje w pliku JPK_V7M.
Oprócz rejestracji przed osiągnięciem limitu jako podatnik VAT czynny, ma również możliwość zarejestrować się jako podatnik zwolniony podmiotowo. W tym przypadku nie składa on JPK_V7 i dopiero po aktualizacji swoich danych dla celów VAT, czyli rejestracji jako VAT czynny lub przekroczenia limitu 200.000 zł zaczyna on płacić VAT, a tym samym wysyłać plik JPK_V7.

Rejestracji do celów VAT jako podatnik VAT czynny należy dokonać:

 • przed dniem dokonania pierwszej czynności - jeśli w danym roku jest to pierwsza czynność jako podatnik VAT i od razu podatnik nie chce korzystać ze zwolnienia podmiotowego (do 200.000 zł),
 • przed dniem dokonania czynności innej niż zwolniona z VAT przedmiotowo (tj. innej niż wymieniona w art. 43 ust. 1),
 • przed rozpoczęciem miesiąca rezygnacji ze zwolnienia z VAT - jeśli podatnik już prowadzi sprzedaż zwolnioną z VAT podmiotowo (tzn. do 200.000 zł) i chce zacząć rozliczać się jako podatnik VAT czynny.
Z firmly przygotujesz i wyślesz JPK_V7M lub JPK_V7K prosto z przeglądarki!
firmly ułatwia wprowadzanie faktur, generowanie JPK_V7M, JPK_V7K i JPK_FA, oraz umożliwia online wysyłkę do urzędu skarbowego z e-podpisem. Sprawdź statusy wysyłki i pobieraj Urzędowe Poświadczenia Odbioru (UPO) bezpośrednio w aplikacji.
Przejdź do firmly i ułatw sobie pracę z JPK »

Podatnik, przed przekroczeniem limitu sprzedaży opodatkowanej 200.000 zł może być zmuszony opłacić podatek VAT. Zwolnienie podmiotowe dotyczy bowiem wyłącznie pewnych czynności, a mianowicie:

 • krajowej dostawy towarów,
 • krajowego świadczenia usług,
 • WDT,
 • eksportu.

Pozostałe czynności opodatkowane nie wpływają na limit zwolnienia (licząc limit podatnik nie uwzględnia obrotu z tytułu tych czynności) i należy je opodatkować odrębnie, niezależnie od limitu zwolnienia. Należy je również wykazać w deklaracjach podatkowych.

Do wartości sprzedaży nie wlicza się:

 • wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju;
 • odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, z wyjątkiem:
  • transakcji związanych z nieruchomościami,
  • usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41 ustawy o VAT (głównie usługi finansowe),
  • usług ubezpieczeniowych

                  - jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych;

 • odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

W przypadku, gdy podatnik wykonuje czynności opodatkowane - import usług lub nabycia towarów dla których jest podatnikiem, przy czym czynności te nie wpływają na limit zwolnienia podmiotowego, powinien dokonać rejestracji dla celów podatku VAT, jako podatnik VAT zwolniony i wykazać je w deklaracji VAT-9M. Jeżeli podatnik zgłosił jedynie wykonywanie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, a poza WNT korzysta on ze zwolnienia podmiotowego i przekroczy on wartość WNT 50.000 zł rocznie, to transakcję taką wykaże on na druku VAT-8. W obu przypadkach, aż do przekroczenia wartości 200.000 zł (lub do momentu wcześniejszej rejestracji jako podatnik VAT czynny) nie musi on wysyłać pliku JPK_V7.

Zgłoszenia dla celów VAT, na deklaracji VAT-R (ewentualnie z użyciem procedury rejestracji w CEiDG-1), dokonuje się w momencie rejestracji działalności gospodarczej lub w terminie późniejszym.

Istnieje również szereg czynności, który zmusza podatnika do rejestracji (złozęnie VAT-R przed wykonaniem takiej czynności) i składania JPK_V7 od momentu wykonania takich czynności. Do takich czynności należy cały szereg czynności wymieniony w art. 113 ust. 9 ustawy o podatku VAT.

Uwaga - nie ma obowiązku potwierdzania rejestracji VAT

Nie ma obowiązku potwierdzania rejestracji dla celów podatku VAT na druku VAT-5, w efekcie czego nie trzeba płacić 170 zł opłaty skarbowej.

Deklaracje VAT - informacje zawarte w części deklaracyjnej JPK_V7

W związku z transakcjami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem VAT, podatnicy VAT mają obowiązek składać trzy rodzaje deklaracji. Są to deklaracje rejestracyjne i potwierdzające określony status w podatku VAT, deklaracje składane dla celów rozrachunkowych, za poszczególne okresy rozliczeniowe lub z tytułu dokonania określonej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkowi VAT oraz deklaracje składane dla celów statystycznych, z których złożeniem nie wiąże się obowiązek rozliczenia podatku.

 wszystkie deklaracje i e-deklaracje VAT znajdziesz w dziale Druki i e-Deklaracje VAT >