Wyposażenie strefy relaksu kosztem podatkowym

Wyposażenie strefy relaksu kosztem podatkowym

Konsola do gier udostępniana pracownikom w strefie relaksu ma pośredni wpływ na uzyskiwane przez firmę przychody. Dlatego jej zakup można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu

Spółka działająca w branży usług spedycyjnych i transportowych oraz w branży programistycznej stworzyła w biurze strefę relaksu. Umożliwia ona integrację pracowników i współpracowników między innymi przez wspólną grę na konsoli do gier. Strefa relaksu ma być dostępna zarówno w godzinach pracy (korzystanie w przerwach), a w przypadku wydarzeń integracyjnych organizowanych na terenie biura - także poza godzinami pracy.

Pobierz fillup - przygotuj i wyślij JPK_V7M lub JPK_V7K tak łatwo, jak e‑maila!
W JPKomacie fillup kompleksowo pomożemy Ci w całym procesie - od wystawienia faktury JPK w fillup, przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online plików JPK_VAT do urzędu skarbowego. Przygotuj i wyślij nowe pliki JPK ewidencji VAT: JPK_V7M i JPK_V7K . Program fillup daje także możliwość konwersji z starego pliku JPK_VAT na plik JPK_V7M lub JPK_V7K.
Pobierz program fillup na komputer i sprawdź »

We wniosku o indywidualną interpretację spółka zadeklarowała, że przywiązuje dużą wagę do stwarzania pracownikom oraz osobom współpracującym atrakcyjnych warunków pracy lub świadczenia usług, które obejmują poza wynagrodzeniem pieniężnym, również możliwość korzystania z dodatkowych benefitów. W ocenie spółki, jeżeli dana osoba ma do wyboru kilka ofert pracy (lub współpracy), czynnikiem wpływającym na jej wybór mogą być dodatkowe świadczenia oferowane przez spółkę. Jest to istotne na konkurencyjnym rynku pracy, w szczególności w branży usług informatycznych. Spółka postawiła więc tezę, że wydatek poniesiony na zakup konsoli do gier komputerowych do strefy relaksacyjnej stanowi koszt uzyskania przychodu.

Nie wszystkie wydatki na sport podlegają odliczeniu

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że wydatek poniesiony na konsole do gier komputerowych do strefy relaksacyjno-integracyjnej nie ma bezpośredniego związku z żadnym konkretnym przychodem wnioskodawcy, ale ma związek pośredni. Zapewnienie pracownikom i współpracownikom w miejscu pracy możliwości odpoczynku i zrelaksowania się w przerwach od pracy może się bowiem przyczynić do poprawy atmosfery w pracy, relacji między pracownikami i współpracownikami, a także efektywności i wydajności pracowników i współpracowników. To z kolei ma pośredni wpływ na osiągane przez wnioskodawcę przychody. Wydatek pozostaje więc w związku przyczynowo-skutkowym z uzyskaniem, zachowaniem lub zabezpieczeniem przychodów. Dlatego można go zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów pod warunkiem prawidłowego udokumentowania.

Indywidualna interpretacja 0111-KDIB1-1.4010.328.2023.1.KM z 3 sierpnia 2023 r.