Zakup wyposażenia dla motocyklisty bez odliczenia VAT

Zakup wyposażenia dla motocyklisty bez odliczenia VAT

Kasku i odzieży ochronnej dla motocyklisty można używać przy eksploatacji różnych pojazdów. Dlatego przedsiębiorca nie ma prawa do odliczenia VAT od ich zakupu, a zatem to nie wydatek firmowy, związany z działalnością opodatkowaną - uznają organy skarbowe.

Przedsiębiorca w ramach indywidualnej działalności gospodarczej świadczy usługi doradcze z zakresu branży budowlanej. Prowadzi księgę przychodów i rozchodów, rozlicza się podatkiem liniowym, jest czynnym podatnikiem VAT. W związku z prowadzoną działalnością przedsiębiorca odbywa częste podróże służbowe, dlatego kupił motocykl i wprowadził go do ewidencji środków trwałych. Wykorzystuje go w działalności gospodarczej (w sposób mieszany) do wykonywania czynności opodatkowanych tj. do spotkań z klientami, kontrahentami, dojazdów na miejsca inwestycji na terenie Polski.

Odliczenie 50% VAT od zakupu paliwa

Z firmly przygotujesz i wyślesz JPK_V7M lub JPK_V7K prosto z przeglądarki!
firmly ułatwia wprowadzanie faktur, generowanie JPK_V7M, JPK_V7K i JPK_FA, oraz umożliwia online wysyłkę do urzędu skarbowego z e-podpisem. Sprawdź statusy wysyłki i pobieraj Urzędowe Poświadczenia Odbioru (UPO) bezpośrednio w aplikacji.
Przejdź do firmly i ułatw sobie pracę z JPK »

Dla zapewnienia bezpieczeństwa jazdy przedsiębiorca poniósł wydatki na zakup wyposażenia na motocykl, tj. kasku i ochronnej odzieży motocyklowej, w tym kurtki, spodni i butów. Te elementy wyposażenia zostały trwale oznaczone logo firmy. Wydatki na ten cel, już poniesione i przyszłe, przedsiębiorca zamierza ująć w podatkowej książce przychodów i rozchodów jako koszty uzyskania przychodu oraz odliczyć z faktur 50% podatku VAT. Aby upewnić się, czy rzeczywiście przysługuje mu prawo do odliczenia VAT, wystąpił o indywidualną interpretację.

VAT-26 Informacja o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej

Dyrektor KIS zauważył, że zgodnie z przepisami Prawa o ruchu drogowym motocykl jest pojazdem samochodowym, dlatego w kwestii prawa do odliczenia VAT należy stosować przepisy art. 86a ustawy o podatku od towarów i usług. Wynika z nich, że aby odliczenie było możliwe, nabywane towary i usługi muszą być ściśle związane z eksploatacją i używaniem pojazdów wykorzystywanych do wykonywania czynności opodatkowanych. Tym samym nie mogą być wykorzystywane do eksploatacji i używania innych pojazdów. Zdaniem dyrektora KIS nie sposób uznać, że odzież ochronna wypełnia przesłanki cytowanego przepisu, pozwalające na zaliczenie opisanych zakupów do wydatków związanych z eksploatacją i używaniem wyłącznie wskazanych i ściśle określonych przez ustawodawcę pojazdów. Nabyte przez przedsiębiorcę akcesoria nie spełniają więc podstawowego warunku wynikającego z art. 86a ustawy o podatku od towarów i usług pozwalającego na odliczenie podatku od ich zakupu.

Źródło: indywidualna interpretacja 0113-KDIPT1-3.4012.468.2023.3.KS z 3 października 2023 r.