Odliczenie 50% VAT od zakupu paliwa

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dopuszczalne jest odliczanie podatku VAT w 50% od nabycia paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu do samochodów osobowych (decydujący jest wpis w dowodzie rejestracyjnym). Odliczenie 50% VAT od tych paliw obowiązuje automatycznie, tzn. nie trzeba pojazdu zgłaszać do urzędu skarbowego, korzystać z deklaracji VAT-26 lub prowadzić ewidencji przejechanych kilometrów. Samochód osobowy, dla którego stosowane jest odliczenie, można wykorzystywać do działalności mieszanej –zarówno prywatnej, jak i w działalności gospodarczej.  

Dopuszczalna ładowność pojazdu oraz liczba miejsc (siedzeń) są określane na podstawie dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym (czytaj więcej).

Pełne odliczenie VAT przy nabyciu pojazdów dotyczy wyłącznie aut, które:

  • są wykorzystywane wyłącznie dla celów prowadznej działalności gospodarczej, co potwierdza złożony druk VAT-26 oraz dodatkowo przebieg dokumentowany jest ewidencją przejechanych kilometrów,
  • uznawane są za ine niż osobowe (w ich przypadku ewidencja oraz VAT-26 nie są konieczne).  

Nie ma przy tym znaczenia, czy auta, do których kupuje się paliwa nabyte zostały po lipcu 2015 r., czy też wcześniej, nie ma znaczenia zatem jakie odliczenie przysługiwało w związku z nabyciem samego pojazdu. W obu przypadkach dopuszczalne jest 50% odliczenie podatku VAT naliczonego.

Pobierz fillup - przygotuj i wyślij JPK_V7M lub JPK_V7K tak łatwo, jak e‑maila!
W JPKomacie fillup kompleksowo pomożemy Ci w całym procesie - od wystawienia faktury JPK w fillup, przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online plików JPK_VAT do urzędu skarbowego. Przygotuj i wyślij nowe pliki JPK ewidencji VAT: JPK_V7M i JPK_V7K . Program fillup daje także możliwość konwersji z starego pliku JPK_VAT na plik JPK_V7M lub JPK_V7K.
Pobierz program fillup na komputer i sprawdź »

Faktura za paliwo – data ujęcia w ewidencjach VAT,  numer rejestracyjny na fakturze

Podatnik korzystający z powyższych pojazdów dla celów podatkowych powinien zakupy odpowiednio udokumentować. Obecnie nie ma już obowiązku, umieszczania na fakturze numeru rejestracyjnego pojazdu, do którego tankowane jest paliwo, olej lub gaz.

Ze względu jednak na to, że w firmie może być kilka pojazdów, z których do każdego obowiązywać mogą inne zasady odliczania VAT, warto tę praktykę utrzymać. Uniknie się wówczas wątpliwości, do którą z zasad odliczania stosować do podatku VAT wynikającego z każdej z faktur.

Koszty uzyskania przychodów

Odliczając 50% VAT od nabycia paliwa, oleju napędowego lub gazu do pojazdów wskazanych powyżej, jednostka może zaliczać do kosztów podatkowych wyłącznie kwotę netto wydatku oraz pozostałą kwotę 50% nieodliczonego podatku VAT.

Wydatek poniesiony na paliwo musi być poniesiony w celu uzyskania, zachowania, lub zabezpieczenia źródła przychodów. W innym wypadku, np. przy wykorzystywaniu pojazdu dla celów prywatnych, koszt nie może wystąpić. W przypadku samochodów osobowych istnieje dodatkowe ograniczenie w zaliczeniu wydatków - jedynie 75% wartości faktury netto trafia kosztów w przypadku pojazdów będąctych środkiem trwałym, będących pojazdami leasingowanymi lub w najmie plus 75% wartości VAT nieodliczonego. W przypadku samochodów prywatnych, niestanowiących środka trwałego - jedynie 20% wartości ponoszonego kosztu może być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. 

Deklaracja VAT i JPK_V7 a odliczenie 50% VAT od samochodów

Wydatki na paliwo, olej napędowy i gaz do pojazdów, przy których nabyciu dopuszczalne jest odliczenie 50% podatku VAT, ująć należy w części D.2 – nabycie towarów i usług pozostałych. Wartość netto określić należy jako 50% wartości określonej na fakturze. Niepoprawnym okazać się może podanie jedynie 50% kwoty netto. W pozycji „podatek VAT do odliczenia” wskazać należy wyłącznie 50% podatku zawartego w fakturze – czyli kwotę faktycznie odliczaną w danym okresie rozliczeniowym, za który sporządzana jest deklaracja VAT.  

 czytaj także instrukcję - objaśnienia do JPK_v7 >