Metody prawidłowego wystawiania paragonów fiskalnych i faktur uproszczonych

Niedopuszczalnym jest wystawienie faktury do tzw. faktury uproszczonej - potwierdza Ministerstwo Finansów w objaśnieniach. Sytuacja taka ma bardzo często miejsce na stacjach benzynowych i w sklepach z chemią gospodarczą, gdzie po wystawieniu paragonu z NIP o wartości niższej niż 450 zł brutto, przedsiębiorcy żądają dodatkowo faktury potwierdzającej zakup paliwa lub innych towarów służących wyłącznie działalności gospodarczej. Sprzedawca, który zgodzi się wystawić na tej podstawie fakturę udokumentuje tym samy dwukrotnie tę samą czynność i będzie zmuszony zapłacić podatek VAT podwójnie.

Z firmly przygotujesz i wyślesz JPK_V7M lub JPK_V7K prosto z przeglądarki!
firmly ułatwia wprowadzanie faktur, generowanie JPK_V7M, JPK_V7K i JPK_FA, oraz umożliwia online wysyłkę do urzędu skarbowego z e-podpisem. Sprawdź statusy wysyłki i pobieraj Urzędowe Poświadczenia Odbioru (UPO) bezpośrednio w aplikacji.
Przejdź do firmly i ułatw sobie pracę z JPK »

Ustawa o podatku od towarów i usług wskazuje, że paragon fiskalny może być uznany za fakturę uproszczoną pod warunkiem, że jego wartość nie przekraczała 450 zł (100 euro) oraz zawiera numer NIP nabywcy. Natomiast zgodnie ze zmianami od 1 stycznia 2020 r. w przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, potwierdzonej paragonem fiskalnym, fakturę na rzecz podatnika podatku lub podatku od wartości dodanej wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon ten zawiera numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, dalej zwany „numer NIP nabywcy”. Zasada ta dotyczy jednak wyłącznie faktur wystawianych do paragonu, a nie dokumentów, które uznawane są za faktury uproszczone. 

Ministerstwo Finansów potwierdziło zatem, że jeżeli nabywca chce otrzymać fakturę standardową dokumentującą sprzedaż na kwotę nieprzekraczającą 450 zł albo 100 euro, wówczas nabywca powinien wyrazić swoje żądanie zanim sprzedawca zafiskalizuje sprzedaż za pomocą kasy rejestrującej. W takim przypadku sprzedawca nie powinien ujmować sprzedaży na kasie rejestrującej, tylko powinien wystawić nabywcy fakturę standardową, według przepisów dotyczących wystawiania faktur.

Konsekwencją tego pozostaje, fakt nabycia na paragon z NIP towarów i usług bezpośrednio do firmy, jeśli kwota nie przekracza 450 zł. W efekcie nie można łączyć zakupów prywatnych i firmowych na jednym dokumencie. Faktura uproszczona ze skreślonymi pozycjami, uznanymi za zakup “prywatny” może być przedmiotem pytań o nieodpłatne przekazanie tych skreślonych zakupów na cele osobiste i zmuszać do zapłaty VAT od takiego przekazania. 

Podatnik powinien zatem przed dokonaniem zakupu być świadomy, czy zakupu dokonuje jako przedsiębiorca, czy prywatnie.

Faktura zbiorcza do faktur uproszczonych

Tak samo jak przy wystawianiu faktur do faktur uproszczonych, na podstawie obecnie obowiązujących przepisów, brak jest możliwości wystawienia faktur zbiorczych do paragonów fiskalnych stanowiących faktury uproszczone. Skoro paragony te uznane są za faktury, to nie ma możliwości wystawienia faktury zbiorczej do faktury. Faktura zbiorcza może dokumentować sprzedaż towarów lub usług z danego miesiąca czy innego okresu rozliczeniowego, natomiast nie może dokumentować sprzedaży już zafakturowanej.

Jak wskazało Ministerstwo Finansów, “możliwe jest jedynie wystawianie faktur zbiorczych do paragonów fiskalnych dokumentujących sprzedaż powyżej kwoty 450 zł brutto (100 euro), posiadających numer NIP nabywcy, gdyż takie paragony fiskalne nie stanowią faktury”.

czytaj także poradnik - Paragony i faktury do paragonu w JPK_V7 oraz w JPK_VAT >

Z firmly przygotujesz i wyślesz JPK_V7M lub JPK_V7K prosto z przeglądarki!
firmly ułatwia wprowadzanie faktur, generowanie JPK_V7M, JPK_V7K i JPK_FA, oraz umożliwia online wysyłkę do urzędu skarbowego z e-podpisem. Sprawdź statusy wysyłki i pobieraj Urzędowe Poświadczenia Odbioru (UPO) bezpośrednio w aplikacji.
Przejdź do firmly i ułatw sobie pracę z JPK »