Paragony i faktury do paragonu w JPK_V7 oraz w JPK_VAT

Przy uzupełnianiu plików JPK_V7M i JPK_V7K, w przypadku ujmowania w raportach (tj, w części ewidencyjnej tych plików) kwot ewidencjonowanych pierwotnie za pomocą kasy rejestrującej (fiskalnej), do których wystawiono paragon, a następnie zażądano udokumentowania takiej transakcji fakturą należy postępować według niżej opisanych zasad:

Pobierz fillup - przygotuj i wyślij JPK_V7M lub JPK_V7K tak łatwo, jak e‑maila!
W JPKomacie fillup kompleksowo pomożemy Ci w całym procesie - od wystawienia faktury JPK w fillup, przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online plików JPK_VAT do urzędu skarbowego. Przygotuj i wyślij nowe pliki JPK ewidencji VAT: JPK_V7M i JPK_V7K . Program fillup daje także możliwość konwersji z starego pliku JPK_VAT na plik JPK_V7M lub JPK_V7K.
Pobierz program fillup na komputer i sprawdź »
 • sprzedaż zaewidencjonowaną paragonem bez NIP wprowadzamy do JPK_V7 na podstawie zestawienia okresowego z kasy rejestrującej (czyli na podstawie raportu okresowego - jako numer dowodu wpisać należy numer raportu fiskalnego);
 • sprzedaż zaewidencjonowaną paragonem (ale paragonem bez NIP), do którego klient zażądał faktury bez NIP (tzn. zażądał faktury na osobę fizyczną) ewidencjonujemy w JPK_V7 na podstawie zestawienia okresowego z kasy rejestrującej (fiskalnej); fakturę oznaczamy jako FP i należy ją osobno wykazać w JPK_V7, ale nie wypłynie ona na zestawienie zbiorcze kwot (bo jej wartość ewidencjonowana jest na podstawie kasy rejestrującej) - w ewidencji widnieć powinny kwoty wynikające z faktury, ale nie będą one brane pod uwagę przy sumowaniu danego okresu,
 • raportem okresowym dokumentujemy zarówno transakcje potwierdzone fakturą w tym samy okresie, jak i w okresie kolejnym, tzn. faktura oznaczona jako FP nie wpłynie na wartość podsumowującą pliku JPK_V7 zarówno gdy będzie wystawiona w tym samym okresie, w którym wystawiono paragon, jak i gdy wystawiono ją w kolejnych okresach,
 • jeśli wystawiono paragon z NIP nabywcy o wartości łącznej paragonu ponad 450 zł brutto, ale klient nie zgłosił się po fakturę do paragonu - nie usuwamy go z zestawienia okresowego z kasy fiskalnej, księgujemy raportem zbiorczym (okresowym) z kasy rejestrującej,
 • jeśli doszło do wystawienia paragonu z NIP o wartości łącznej paragonu ponad 450 zł brutto i klient wystąpił o fakturę na cały taki paragon - księgujemy w JPK_V7 fakturę wystawioną na ich podstawie, a z raportu nie wykreślamy kwoty równej wystawionej fakturze; fakturę oznaczamy jako FP i należy ją osobno wykazać w JPK_V7, ale nie wypłynie ona na zestawienie zbiorcze kwot (bo jej wartość ewidencjonowana jest na podstawie kasy rejestrującej) - w ewidencji widnieć powinny kwoty wynikające z faktury, ale nie będą one brane pod uwagę przy sumowaniu danego okresu,
 • jeśli doszło do wystawienia paragonu z NIP o wartości łącznej paragonu ponad 450 zł brutto i klient wystąpił o fakturę na część wskazanej kwoty księgujemy w JPK_V7 fakturę wystawioną na tej podstawie, a z raportu nie wykreślamy kwoty równej wystawionej fakturze; fakturę oznaczamy jako FP i należy ją osobno wykazać w JPK_V7, ale nie wypłynie ona na zestawienie zbiorcze kwot (bo jej wartość ewidencjonowana jest na podstawie kasy rejestrującej),
 • jeśli doszło do wystawienia faktury uproszczonej do części paragonu, którego wartość łączna przekracza jednak 450  brutto (czyli część kwoty z paragonu, która nie przekracza 450 zł brutto została wykazana na fakturze), to takiej faktury w ogóle nie ujmujemy osobno w JPK_V7 (w szczególności nie opisujemy jej symbolem FP), transakcję księgujemy w JPK_V7 na podstawie raportu okresowego z kasy rejestrującej,
 • jeśli doszło do wystawienia faktury zwykłej (czyli nie uproszczonej, a zatem faktury zawierającej całość danych nabywcy - podatnika posługującego się numerem NIP) do części paragonu, którego  wartość łączna przekracza jednak 450  brutto (czyli część kwoty z paragonu, która nie przekracza 450 zł brutto została wykazana na fakturze), wówczas księgujemy w JPK_V7 fakturę wystawioną na ich podstawie, a z raportu nie wykreślamy kwoty równej wystawionej fakturze; fakturę oznaczamy jako FP i należy ją osobno wykazać w JPK_V7, ale nie wypłynie ona na zestawienie zbiorcze kwot (bo jej wartość ewidencjonowana jest na podstawie kasy rejestrującej),
 • paragony z NIP (czyli dokumentu spełniającego warunki uznania go za fakturę uproszczoną) o łącznej wartości do 450 zł brutto rozlicza się zestawieniem zbiorczym z kasy; takiej faktury uproszczonej nie ujmujemy osobno w JPK_V7 transakcję księgujemy w JPK_V7 na podstawie raportu okresowego z kasy rejestrującej,
 • nieprawidłowe jest wystawianie faktur zwykłych do faktur uproszczonych, również w przypadku wystawienia faktury uproszczonej a następnie wystawienia faktury zwykłej tylko do części towarów na tej fakturze uproszczonej) - w przypadku ich wystawienia obowiązkiem jest zaewidencjonowanie obu dokumentów i podwójna zapłata VAT; oba dokumenty trzeba ująć w JPK_V7,
 • Oznaczenia GTU dostaw towarów i świadczenia usług nie dotyczą zbiorczych informacji o sprzedaży ewidencjonowanej przy użyciu kasy rejestrującej oraz zbiorczych informacji o sprzedaży nieudokumentowanej fakturami oraz nieobjętej obowiązkiem prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej; w efekcie transakcje ewidencjonwane fakturami uproszczonymi nie będą oznaczane GTU; w przypadku faktury innej niż uproszczona wystawionej do paragonu - oznaczenia GTU powinny się pojawić (mimo że wartości z takiej faktury nie trafiają do sum kontrolnych),
 • w zakresie korygowania - konieczne będzie korygowanie zarówno pozycji faktur niewpływających na sumy kontrolne, jak i danych z zestawień okresowych z kasy rejestrującej. W efekcie w przypadku korekty wstecznej - w związku z przyczyną korekty “na plus podwyższającej podstawę” wpływającej na zdarzenie wstecznie (a nie na bieżąco) może dochodzić do konieczności składania dwóch plików korygujących - zawierającego zestawienie z kasy rejestrującej oraz zawierającego fakturę wystawioną do takiego zestawienia, wystawioną w innym okresie.

Zasady obowiązujące w 2020 roku w zakresie raportowania kwot ewidencjonowanych za pomocą kasy rejestrującej , do których wystawiono paragon, a następnie udokumentowanych fakturą

Łącznie z wprowadzeniem od października 2020 roku plików JPK_V7M i JPK_V7K, zmianie ulegają zasady ujmowania w raportach (tj, w części ewidencyjnej tych plików) kwot ewidencjonowanych pierwotnie za pomocą kasy rejestrującej (fiskalnej), do których wystawiono paragon, a następnie zażądano udokumentowania takiej transakcji fakturą. 

Pobierz fillup - przygotuj i wyślij JPK_V7M lub JPK_V7K tak łatwo, jak e‑maila!
W JPKomacie fillup kompleksowo pomożemy Ci w całym procesie - od wystawienia faktury JPK w fillup, przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online plików JPK_VAT do urzędu skarbowego. Przygotuj i wyślij nowe pliki JPK ewidencji VAT: JPK_V7M i JPK_V7K . Program fillup daje także możliwość konwersji z starego pliku JPK_VAT na plik JPK_V7M lub JPK_V7K.
Pobierz program fillup na komputer i sprawdź »

W efekcie zmian w okresie 1 października - 31 grudnia 2020 r. przy ewidencjonowaniu tego rodzaju transakcji w JPK_V7M lub JPK_V7K postępować należy tak jak to zostało opisane powyżej, czyli według zasad obowiązujących na chwilę obecną.

Natomiast w okresach rozliczeniowych przypadających do 1 października, w plikach JPK_VAT zasady ujmowania faktur wystawianych do paragonu przedstawiają się następująco:

 • sprzedaż zaewidencjonowaną paragonem bez NIP wprowadzamy do JPK_V7 na podstawie zestawienia okresowego (czyli na podstawie raportu okresowego - jako numer dowodu wpisać należy numer raportu fiskalnego);
 • sprzedaż zaewidencjonowaną paragonem (paragon bez NIP), do którego klient zażądał faktury bez NIP (tzn. faktura na osobę fizyczną) ewidencjonujemy w JPK_V7 na podstawie zestawienia okresowego z kasy rejestrującej (fiskalnej); wystawionej faktury nie należy w ogóle wykazywać w pliku JPK,
 • jeśli wystawiono paragon z NIP o wartości łącznej paragonu ponad 450 zł brutto, ale klient nie zgłosił się po fakturę do paragonu - nie usuwamy go z zestawienia okresowego z kasy fiskalnej, księgujemy raportem zbiorczym z kasy rejestrującej,
 • jeśli doszło do wystawienia paragonu z NIP o wartości łącznej paragonu ponad 450 zł brutto i klient wystąpił o fakturę na część wskazanej kwoty - księgujemy fakturę wystawioną na ich podstawie, a z raportu wykreślamy kwotę równą wystawionej fakturze (czyli część kwoty z paragonu należy odjąć od zestawienia okresowego) i fakturę wykazać osobno w JPK_V7,
 • jeśli doszło do wystawienia faktury uproszczonej do paragonu o wartości ponad 450 brutto (czyli część kwoty z paragonu, która nie przekracza 450 zł brutto została wykazana na fakturze), to taką fakturę należy osobno ująć w JPK_V7, a z raportu wykreślamy kwotę równą wystawionej fakturze,
 • paragony z NIP do 450 zł brutto (tj. takie któe uznaje się za fakturę uproszczoną) należy księgować osobno w JPK_V7, z raportu wykreślamy kwotę równą wystawionej fakturze
 • jeśli doszło do wystawienia paragonów z NIP o wartości łącznej paragonu ponad 450 zł brutto i klient wystąpił o fakturę - księgujemy w JPK_VAT fakturę wystawioną na ich podstawie, a z raportu wykreślamy kwotę równą wystawionej fakturze; fakturę należy osobno wykazać w JPK_VAT, wypłynie ona na zestawienie zbiorcze kwot danego okresu rozliczeniowego pliku JPK_VAT (usuwana jest kwota z raportu fiskalnego i ta sama kwota wprowadzana jest na podstawie faktury; jeśli faktura wystawiana jest w kolejnym okresie, to powoduje to konieczność skorygowania wstecznie pliku JPK za okres ujęcia raportu fiskalnego).
 • jeśli doszło do wystawienia faktury zwykłej (nie uproszczonej) do części paragonu, którego wartość łączna przekracza jednak 450  brutto (czyli część kwoty z paragonu, która nie przekracza 450 zł brutto została wykazana na fakturze), fakturę należy osobno wykazać w JPK_VAT, wypłynie ona na zestawienie zbiorcze kwot danego okresu rozliczeniowego pliku JPK_VAT (usuwana jest kwota z raportu fiskalnego i ta sama kwota wprowadzana jest na podstawie faktury; jeśli faktura wystawiana jest w kolejnym okresie, to powoduje to konieczność skorygowania wstecznie pliku JPK za okres ujęcia raportu fiskalnego),
 • nieprawidłowe jest wystawianie faktur zwykłych do faktur uproszczonych, również w przypadku wystawienia faktury uproszczonej a następnie wystawienia faktury zwykłej tylko do części towarów na tej fakturze uproszczonej) - w przypadku ich wystawienia obowiązkiem jest zaewidencjonowanie obu dokumentów i podwójna zapłata VAT; oba dokumenty trzeba ująć w JPK_V7.
Pobierz fillup - przygotuj i wyślij JPK_V7M lub JPK_V7K tak łatwo, jak e‑maila!
W JPKomacie fillup kompleksowo pomożemy Ci w całym procesie - od wystawienia faktury JPK w fillup, przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online plików JPK_VAT do urzędu skarbowego. Przygotuj i wyślij nowe pliki JPK ewidencji VAT: JPK_V7M i JPK_V7K . Program fillup daje także możliwość konwersji z starego pliku JPK_VAT na plik JPK_V7M lub JPK_V7K.
Pobierz program fillup na komputer i sprawdź »

W efekcie należy pamiętać, że do 1 października 2020 roku:

 • paragon do 450 zł brutto z NIP nabywcy księgujemy (ewidencjonujemy) w JPK_VAT osobno, poza raportem zbiorczym z kasy (a od 1 października nie wykazujemy go w ogóle w JPK_V7),
 • faktury do paragonów księgujemy osobno wykreślając ich wartość z raportów okresowych z kasy fiskalnej (a od 1 października faktury takie trzeba ujmować w JPK_V7, ale nie wpływają one na wartość sum kontrolnych (zbiorczych) w pliku JPK_V7, gdyż kwoty te trafiają na JPK_V7 na podstawie raportu z kasy fiskalnej.