Zgłoszenie VAT-R bez numeru NIP

Zgłoszenie VAT-R bez numeru NIP

Podmioty rozpoczynające działalność gospodarczą będą mogły złożyć zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług VAT-R nie czekając na nadanie numeru NIP - wynika z projektu rozporządzenia przygotowanego przez resort finansów. Obecnie podmiot składający wniosek o wpis do CEiDG może złożyć zgłoszenie rejestracyjne VAT-R dopiero po otrzymaniu NIP.

W nowym wzorze zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R pojawi się informacja, że pola Identyfikator podatkowy NIP podatnika nie wypełnia się, gdy formularz jest składany przez podmiot dokonujący rejestracji w zakresie podatku od towarów i usług, któremu nie został nadany numer identyfikacji podatkowej (NIP), wyłącznie w postaci elektronicznej jako załącznik do wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Pobierz fillup - przygotuj i wyślij JPK_V7M lub JPK_V7K tak łatwo, jak e‑maila!
W JPKomacie fillup kompleksowo pomożemy Ci w całym procesie - od wystawienia faktury JPK w fillup, przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online plików JPK_VAT do urzędu skarbowego. Przygotuj i wyślij nowe pliki JPK ewidencji VAT: JPK_V7M i JPK_V7K . Program fillup daje także możliwość konwersji z starego pliku JPK_VAT na plik JPK_V7M lub JPK_V7K.
Pobierz program fillup na komputer i sprawdź »

VAT-R Rejestracja VAT a pliki JPK_V7

VAT-R (16) Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług | druk, formularz online (druki-formularze.pl)