Zerowy JPK_VAT

Należy przygotowywać i przekazywać organom podatkowym nie tylko JPK_VAT za okresy, w których występują czynności opodatkowane VAT, ale również:

  • Gdy transakcji opodatkowanych ani dających prawo do odliczania VAT u podatnika VAT czynnego nie było.
  • Gdy były jedynie czynności rodzące prawo do odliczenia VAT,
  • Gdy krajowy podatnik VAT (posiadający w Polsce siedzibę lub miejsce zamieszkania) prowadził wyłącznie transakcje opodatkowane za granicą.

W efekcie, jeżeli podatnik jest zarejestrowany jako VAT czynny, to nawet w przypadku braku transakcji opodatkowanych – składa JPK_VAT. Inne postrzeganie obowiązku raportowego, jest ryzykowne i niesie za sobą możliwość naliczenia kar. Podobnie podatnicy rozliczający się kwartalnie nie mogą wysyłać zerowych JPK_VAT za pierwsze dwa miesiące kwartału a wszystkie zakupy i sprzedaż z całego kwartału wykazać w trzecim miesięcznym zestawieniu JPK_VAT.

Pobierz fillup - przygotuj i wyślij JPK tak łatwo, jak e‑maila!
W JPKomacie fillUp kompleksowo pomożemy Ci w całym procesie - od wystawienia faktury JPK w fillup, przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online plików JPK do urzędu skarbowego. 
Pobierz program fillup na komputer i sprawdź 30 dni za darmo »

Również w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej obowiązkiem podatnika pozostaje przesyłanie raportów JPK_VAT. Obowiązek ten jest niezależny od konieczności składania deklaracji VAT w okresie zawieszenia działalności. Te ostatnie składać muszą w okresie zawieszenia podatnicy:

  1. dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT),
  2. dokonujący importu usług lub nabywający towary, w zakresie których są podatnikiem.
  3. W okresach rozliczeniowych, w których zawieszenie wykonywania działalności nie dotyczyło pełnego okresu rozliczeniowego
  4. W okresach rozliczeniowych, w których obowiązani do rozliczenia podatku z tytułu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu lub korekty podatku.

Za wszystkie te, ale również pozostałe okresy – należy składać miesięczne raporty VAT_JPK (również raporty zerowe).