JPK_VAT - obowiązek - comiesięczne raporty VAT

Do sporządzania elektronicznych ewidencji VAT zobowiązane są podmioty posiadające status przedsiębiorców w rozumieniu przepisów o podatku VAT, którzy jednocześnie nie korzystają ze zwolnień z tego podatku.

Zdaniem organów skarbowych obowiązek zastosowania JPK dotyczyć będzie również tych podmiotów, które nie posiadają statusu przedsiębiorcy, których obroty i rodzaj działalności zobowiązuje do składania raportów okresowych. Podmioty takie będą musiały wysyłać ewidencje zakupu i sprzedaż VAT okresowo do 25 dnia po każdym miesiącu, bez żądania ze strony organów.

Pliki JPK_VAT -  stanowią podstawę stałej kontroli przedsiębiorców odbywającej się na bieżąco, poprzez specjalne mechanizmy analizy danych. Wstępną analizę błędów w Ministerstwie Finansów dokonuje program komputerowy - ANALIZATOR_JPK, który identyfikuje przypadki niezgodności plików JPK_VAT poprzez:

Pobierz fillup - przygotuj i wyślij JPK tak łatwo, jak e‑maila!
W JPKomacie fillUp kompleksowo pomożemy Ci w całym procesie - od wystawienia faktury JPK w fillup, przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online plików JPK do urzędu skarbowego. 
Pobierz program fillup na komputer i sprawdź 30 dni za darmo »
  • kontrolę zgodności JPK_VAT z deklaracjami złożonymi za tożsamy okres - VAT-7 VAT-7K i pozostałymi deklaracjami VAT,
  • sprawdzenie kwot transakcji wykazanych przez kontrahentów w plikach JPK_VAT (czy kwoty u obu stron transakcji są takie same,
  • weryfikację statusu podmiotów - uczestników transakcji i weryfikację prawa odliczenia podatku (forma automatycznej kontroli krzyżowej w oparciu o podawany w JPK_VAT numer NIP kontrahenta - wykrywane jest m.in. czy kontrahent ma prawo naliczyć VAT od transakcji, czy jest podatnikiem VAT czynnym, czy skłądający deklaracje miał prawo odliczenia VAT i czy zachował należytą staranność przy weryfikacji kontrahenta).
VAT: Obowiązek raportowania VAT –
- comiesięczne elektroniczne ewidencje VAT w formacie JPK
  JPK_VAT w roku 2017 r.  JPK_VAT od 1 stycznia 2018 r.
Mikro przedsiębiorca – zatrudnienie średnioroczne mniej niź 10 pracowników oraz roczny obrót netto z towarów, usług i operacji finansowych lub roczna suma aktywów netto mniej niź 2 mln euro (warunki muszą być spełnione w co najmniej jednym z dwóch lat obrotowych poprzedzających dany rok) JPK_VAT w roku 2017 r. Dobrowolnie JPK_VAT od 1 stycznia 2018 r.Obowiązkowo raporty do 25 dnia miesiąca następującego po danym miesiącu
Mały przedsiębiorca - zatrudnienie średnioroczne mniej niź 50 pracowników oraz roczny obrót netto z towarów, usług i operacji finansowych lub roczna suma aktywów netto mniej niź 10 mln euro (warunki muszą być spełnione w co najmniej jednym z dwóch lat obrotowych poprzedzających dany rok) JPK_VAT w roku 2017 r.Obowiązkowo raporty do 25 dnia miesiąca następującego po danym miesiącu JPK_VAT od 1 stycznia 2018 r.Obowiązkowo raporty do 25 dnia miesiąca następującego po danym miesiącu
Średni przedsiębiorca - zatrudnienie średnioroczne mniej niź 250 pracowników oraz roczny obrót netto z towarów, usług i operacji finansowych mniej niź 50 mln euro lub roczna suma aktywów netto mniej niź 43 mln euro (warunki muszą być spełnione w co najmniej jednym z dwóch lat obrotowych poprzedzających dany rok) JPK_VAT w roku 2017 r.Obowiązkowo raporty do 25 dnia miesiąca następującego po danym miesiącu JPK_VAT od 1 stycznia 2018 r.Obowiązkowo raporty do 25 dnia miesiąca następującego po danym miesiącu
Duży przedsiębiorca (niespełniający warunku zaliczenia go do średnich przedsiębiorców) JPK_VAT w roku 2017 r.Obowiązkowo JPK_VAT od 1 stycznia 2018 r.Obowiązkowo
Przedsiębiorca zwolniony z VAT ze względu na sprzedaż opodatkowaną do 200.000 zł JPK_VAT w roku 2017 r.Dobrowolnie JPK_VAT od 1 stycznia 2018 r.Dobrowolnie
Przedsiębiorca wykonujący wyłącznie czynności zwolnione z VAT (art. 43 ust. 1 pub 82 ust. 3), np. działalność medyczna, ubezpieczeniowa JPK_VAT w roku 2017 r.Dobrowolnie JPK_VAT od 1 stycznia 2018 r.Dobrowolnie
Rolnik ryczałtowy JPK_VAT w roku 2017 r.Dobrowolnie JPK_VAT od 1 stycznia 2018 r.Dobrowolnie
Rolnik będący podatnikiem VAT (podmiot, który zrezygnował ze zwolnienia jako rolnik ryczałtowy) W zależności od ilości pracowników oraz limitu sprzedaży lub obrotów podmiotu (na tej samej zasadzie co mikro, mały lub średni przedsiębiorca) 
Jednostki budżetowe – podatnik VAT W zależności od ilości pracowników oraz limitu sprzedaży lub obrotów podmiotu (na tej samej zasadzie co mikro, mały lub średni przedsiębiorca)
Twórca, artysta W zależności od ilości pracowników oraz limitu sprzedaży lub obrotów podmiotu (na tej samej zasadzie co mikro, mały lub średni przedsiębiorca) lub w zależności od tego, czy wartość sprzedaży jest niższa niż 200.000 zł lub korzysta ze zwolnienia z VAT 
Polski podatnik wykonujący wyłącznie czynności, dla których miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju  Dobrowolnie  Dobrowolnie
Polski podatnik wykonujący wyłącznie WDT, eksport (0% VAT) W zależności od ilości pracowników oraz limitu sprzedaży lub obrotów podmiotu  (na tej samej zasadzie co mikro, mały lub średni przedsiębiorca) lub w zależności od tego, czy wartość sprzedaży jest niższa niż 200.000 zł lub korzysta ze zwolnienia z VAT
Podmiot nieposiadający siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium kraju, zarejestrowany dla celów VAT w Polsce W zależności od ilości pracowników oraz limitu sprzedaży lub obrotów podmiotu lub w zależności od tego, czy na terytorium Polski wartość sprzedaży jest niższa niż 200.000 zł lub korzysta ze zwolnienia z VAT

Od 2019 będzie można składać e-deklaracje VAT-7 i VAT-7K i JPK_VAT w jednym pliku wysyłając tylko do fiskusa JPK_VDEK. Druga z tych form ma docelowo zastąpić wysyłkę e-deklaracji VAT i stanie się jedyną dostępną.