Sprzedaż 12 miejsc postojowych to działalność, ale płacenia podatku VAT można uniknąć

Sprzedaż 12 miejsc postojowych to działalność, ale płacenia podatku VAT można uniknąć

Zakup 12 miejsc postojowych i ich wynajem nie jest wykorzystywaniem majątku w celach prywatnych, tylko działalnością gospodarczą. Z kolei sprzedaż takich miejsc to czynność podlegającą opodatkowaniu VAT - wynika z indywidualnej interpretacji.

Podatnik nieprowadzący działalności gospodarczej w 2022 r. wraz z żoną kupił od dewelopera 12 miejsc postojowych w hali garażowej, traktując to jako lokatę oszczędności. Każde z tych miejsc posiadało odrębną księgę wieczystą. Część tych miejsc wynajmował (tylko on był stroną umowy), odprowadzając co miesiąc ryczałtowy podatek od wynajmu. Pozostałe miejsca podatnik i członkowie jego rodziny wykorzystywali do parkowania własnych aut. W 2023 r. mężczyzna sprzedał deweloperowi dwa z tych miejsc po cenie nabycia (deweloper miał zobowiązania wobec wspólnoty), a w sierpniu sprzedał jeszcze jedno miejsce innemu nabywcy. W związku z tymi transakcjami wystąpił o indywidualną interpretację. Wskazał w im, że nie jest przedsiębiorcą handlującym nieruchomościami, tylko osobą prywatną zatrudnioną na etat i że nie jest w stanie założyć działalności i opłacać ZUS-u tylko dlatego, że może kiedyś sprzeda miejsce postojowe. We wniosku o indywidualną interpretację postawił tezę, że jako osoba prywatna nie ma obowiązku naliczania od tych transakcji podatku VAT.

Pobierz fillup - przygotuj i wyślij JPK_V7M lub JPK_V7K tak łatwo, jak e‑maila!
W JPKomacie fillup kompleksowo pomożemy Ci w całym procesie - od wystawienia faktury JPK w fillup, przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online plików JPK_VAT do urzędu skarbowego. Przygotuj i wyślij nowe pliki JPK ewidencji VAT: JPK_V7M i JPK_V7K . Program fillup daje także możliwość konwersji z starego pliku JPK_VAT na plik JPK_V7M lub JPK_V7K.
Pobierz program fillup na komputer i sprawdź »

Sprzedaż miejsc postojowych podlega opodatkowaniu VAT, ale może być z tego podatku zwolniona

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał to stanowisko za nieprawidłowe, ale jedynie ze względu na niewłaściwe uzasadnienie prawne. W interpretacji wskazał m.in., że:

  • Podatnik wykorzystywał miejsca postojowe w sposób, któremu nie można przypisać znamion wykorzystywania majątku w celach prywatnych. Nieruchomości nie zaspokajały potrzeb osobistych małżonków, gdyż – jak wskazano we wniosku – zostały kupione od dewelopera w okazyjnej cenie w celu ulokowania środków, które zabezpieczą w przyszłości synów. Podatnik wynajmował te miejsca postojowe i uzyskiwał korzyści z czynszu z tytułu ich wynajmu. Należy więc stwierdzić, że miejsca postojowe były wykorzystywane w działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT. Dla czynności sprzedaży tych miejsc mężczyzna działał jako podatnik podatku od towarów i usług prowadzący działalność gospodarczą, a czynność ta podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jako odpłatna dostawa towarów.
  • Czynność, która podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, może być opodatkowana albo może korzystać ze zwolnienia od tego podatku. W przypadku dostawy budynków, budowli lub ich części należy rozważyć możliwość zastosowania zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10, art. 43 ust. 1 pkt 10a bądź art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT.
  • W analizowanym przypadku możliwe jest zastosowanie zwolnienia od podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy (tzn. zwolnienie ze względu na to że: a) w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz
    b) dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów). Transakcja nabycia miejsc postojowych została udokumentowana fakturą VAT, z tytułu nabycia miejsc postojowych nie przysługiwało podatnikowi ani jego żonie prawo do odliczenia podatku VAT, nie ponoszono też w stosunku do tych miejsc postojowych jakichkolwiek wydatków, z tytułu których przysługiwałoby prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Sprzedaż wskazanych miejsc postojowych, które były wykorzystywane przez wnioskodawcę w działalności gospodarczej, była czynnością, która korzystała ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 ust. 10a ustawy. Mężczyzna nie musi więc odprowadzać od niej podatku.

Wynajem trzech mieszkań nie musi być działalnością gospodarczą

Źródło: indywidualna interpretacja 0112-KDIL1-2.4012.625.2023.1.KM z 4 marca 2024 r.