Sprzedaż cegiełek w zamian za darowiznę nie podlega VAT

Sprzedaż cegiełek w zamian za darowiznę nie podlega VAT

Nie każda sprzedaż dokonywana przez podatnika VAT stanowi odpłatną dostawę towarów - wskazał Dyrektor KIS w indywidualnej interpretacji.

Stowarzyszenie prowadzące działalność pożytku publicznego, które jest czynnym podatnikiem VAT, planuje wytwarzanie i sprzedaż rękodzieła - m.in. prac plastycznych, słodyczy, wypieków, kreatywnych produktów cyfrowych. Uzyskane dochody będą służyć realizacji celów statutowych w obszarze pożytku publicznego, a wytwórcy (harcerze) nie będą pobierać za wytwarzanie rękodzieła żadnego wynagrodzenia. Produkty będą sprzedawane w formie cegiełek, z ceną minimalną, jednak kupujący będzie informowany, że cały dochód ze sprzedaży wspiera cele statutowe organizacji i będzie mógł zapłacić więcej według swojego uznania. Sprzedaż ma być prowadzona okazjonalnie, przy okazji świąt lub jubileuszy jednostek harcerskich. Stowarzyszenie wystąpiło o indywidualną interpretację, aby dowiedzieć się o konsekwencje podatkowe takiej sprzedaży w podatku VAT. Doprecyzowując wniosek, stowarzyszenie zadeklarowało, że nie będzie dokonywać odliczenia podatku VAT od transakcji zakupu materiałów zużytych do wytwarzania sprzedawanego rękodzieła.

Pobierz fillup - przygotuj i wyślij JPK_V7M lub JPK_V7K tak łatwo, jak e‑maila!
W JPKomacie fillup kompleksowo pomożemy Ci w całym procesie - od wystawienia faktury JPK w fillup, przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online plików JPK_VAT do urzędu skarbowego. Przygotuj i wyślij nowe pliki JPK ewidencji VAT: JPK_V7M i JPK_V7K . Program fillup daje także możliwość konwersji z starego pliku JPK_VAT na plik JPK_V7M lub JPK_V7K.
Pobierz program fillup na komputer i sprawdź »

Nie każda aktywność podatnika VAT podlega odpodatkowaniu

W interpretacji Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej przypomniał, że posiadanie statusu podatnika VAT nie powoduje automatycznie rozciągnięcia skutków podatkowych na całą sferę aktywności danego podmiotu. Aby dana czynność podlegała VAT, musi być dokonywana przez podatnika tego podatku działającego w tym charakterze (a więc w ramach prowadzonej działalności gospodarczej). W sytuacji opisanej we wniosku sprzedawane towary będą miały w istocie charakter cegiełek wręczanych darczyńcy w podziękowaniu za darowiznę, a dla nabywcy będą miały wartość sentymentalną, a nie ekonomiczną. Kwota płacona przez nabywcę przedmiotu nie będzie konsekwencją dostawy towaru, zatem sprzedaż prac wytworzonych przez harcerzy nie będzie stanowić odpłatnej dostawy towarów w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT. Nie będzie więc podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Tego typu sprzedaż nie stanowi też działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust 2 ustawy. To zaś oznacza, wnioskodawca nie będzie musiał wystawiać faktur nabywcom prac.

Sprzedaż 12 miejsc postojowych to działalność, ale płacenia VAT można uniknąć

Źródło: indywidualna interpretacja 0112-KDIL1-1.4012.690.2023.2.DS z 15 marca 2024 r.