Kreator PKPiR

Program pozwala na wygenerowanie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów (PKPiR) przy pomocy kreatora. Korzystać z niego możemy z poziomu Kreatory -> PKPiR

lub w ostatnim kroku kreatora JPK.

Jeżeli chcemy uzupełnić PKPiR z ostatniego kroku JPKomatu, to wówczas program uzupełni pozycje na PKPiR na podstawie wypełnionych ewidencji VAT.   

 Jeżeli mamy już uzupełniony PKPiR dla danej firmy, program pokaże okres za jaki została wcześniej wypełniona deklaracja oraz kwoty na jakie opiewa.

 W programie mamy możliwość generowania PKPiR w sposób ciągły - co oznacza, że pozycje za kolejne miesiące dopisywane będą do już uzupełnionego formularza lub możemy każdy miesiąc mieć jako osobne formularze w bazie formularzy. Jeżeli zdecydujemy się na zastosowanie drugiego sposobu, musimy zaznaczyć opcję 'Zapisz jako nowy formularz', a program przeniesie na kolejny miesiąc dane o liczbie pozycji oraz kwotach ze wskazanego wcześniej wypełnionego druku w celu zachowania ciągłości prowadzenia PKPiR.

Podsumowanie miesiąca:

W programie mamy możliwość podsumowania miesiąca. Jeżeli uzupełnimy wszystkie pozycje w danym miesiącu i nie będziemy już ich modyfikować, możemy podsumować taki miesiąc korzystając ze specjalnej akcji na dole załącznika PKPiR  

Faktury zerowe: 

 Jeżeli mamy faktury zerowe zapisane w programie lub uwzględnione w ewidencji VAT i chcemy, aby takie faktury pojawiły się automatycznie na PKPiR, należy zaznaczyć opcję 'Uwzględnij wartości zerowe podczas generowania PKPiR', która jest dostępna

w Narzędzia -> Ustawienia -> e-Deklaracje i JPK