Przedsiębiorca nie zapłaci VAT od sprzedaży prywatnego auta wykupionego z leasingu

Przedsiębiorca nie zapłaci VAT od sprzedaży prywatnego auta wykupionego z leasingu

Sprzedaż samochodu, który po wykupieniu z leasingu był wykorzystywany tylko do prywatnych celów przedsiębiorcy, nie podlega opodatkowaniu VAT - wynika z indywidualnej interpretacji.

Przedsiębiorca, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i jest czynnym podatnikiem VAT, w ramach tej działalności użytkował samochód wzięty w leasing operacyjny. Po upływie okresu leasingu wykupił ten pojazd z przeznaczeniem na cele osobiste (poza działalnością gospodarczą). Nie odliczał podatku naliczonego z tytułu wykupu i wykorzystywał wykupiony samochód tylko do celów prywatnych. Po miesiącu zdecydował się na jego sprzedaż z majątku prywatnego. Przedsiębiorca wystąpił o indywidualną interpretację, aby potwierdzić, że taka sprzedaż nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, ponieważ nie jest czynnością wykonywaną w ramach prowadzenia działalności gospodarczej, tylko zarządem majątkiem osobistym.

Z firmly przygotujesz i wyślesz JPK_V7M lub JPK_V7K prosto z przeglądarki!
firmly ułatwia wprowadzanie faktur, generowanie JPK_V7M, JPK_V7K i JPK_FA, oraz umożliwia online wysyłkę do urzędu skarbowego z e-podpisem. Sprawdź statusy wysyłki i pobieraj Urzędowe Poświadczenia Odbioru (UPO) bezpośrednio w aplikacji.
Przejdź do firmly i ułatw sobie pracę z JPK »

Przedsiębiorca sprzedający prywatny majątek nie zapłaci VAT

Fiskus zgodził się z tym stanowiskiem. W interpretacji wskazano, że warunkiem opodatkowania danej czynności podatkiem od towarów i usług jest łączne spełnienie dwóch przesłanek. Po pierwsze, czynność powinna być ujęta w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, po drugie, musi być dokonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Jeśli osoba fizyczna dokonuje sprzedaży swojego majątku osobistego, a czynność ta wykonywana jest okazjonalnie i nie zmierza do nadania jej stałego charakteru, nie oznacza to prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT w stosunku do tej konkretnej czynności.

Przyjęcie, że dany podmiot sprzedając towar (np. samochód) działa w charakterze podatnika prowadzącego handlową działalność gospodarczą, wymaga ustalenia, czy jego działalność w tym zakresie przybiera formę profesjonalną. Mogłyby na to wskazywać np.działania marketingowe wykraczające poza zwykłe formy ogłoszenia lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług handlu samochodami - z zastrzeżeniem, że na tego rodzaju “aktywność handlową” musi wskazywać ciąg okoliczności, a nie tylko wystąpienie pojedynczych z nich. W sytuacji opisanej we wniosku sprzedaż samochodu stanowiącego majątek prywatny będzie jedynie wykonywaniem prawa własności, a więc taka czynność nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Darowizna pozwala uniknąć podatku

Źródło: indywidualna interpretacja 0112-KDIL3.4012.102.2024.2.AK z 3 kwietnia 2024 r.