Zarządca sukcesyjny nie staje się właścicielem przedsiębiorstwa

Zarządca sukcesyjny nie staje się właścicielem przedsiębiorstwa

Pominięcie części majątku w akcie poświadczenia dziedziczenia nie zwalnia spadkobierców z obowiązku wykazania go na formularzu SD-Z2. Jeśli nie zrobią tego w terminie, stracą prawo do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn - wynika z indywidualnej interpretacji.

Podatniczka wraz z trzema synami przyjęła notarialnym aktem poświadczenia dziedziczenia spadek po zmarłym mężu, który prowadził firmę. W dniu śmierci męża małżonkowie pozostawali we wspólności majątkowej, a przedsiębiorstwo istniało i prowadziło działalność. Za zgodą wszystkich spadkobierców kobieta została powołana na zarządcę sukcesyjnego firmy. W protokole dziedziczenia znalazł się natomiast zapis, że w skład spadku nie wchodzi gospodarstwo rolne ani przedsiębiorstwo w spadku objęte zarządem sukcesyjnym. Dlatego inwentarz przedsiębiorstwa nie został uwzględniony w zgłoszeniu SD-Z2 złożonym do urzędu skarbowego.

Pobierz fillup - przygotuj i wyślij JPK_V7M lub JPK_V7K tak łatwo, jak e‑maila!
W JPKomacie fillup kompleksowo pomożemy Ci w całym procesie - od wystawienia faktury JPK w fillup, przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online plików JPK_VAT do urzędu skarbowego. Przygotuj i wyślij nowe pliki JPK ewidencji VAT: JPK_V7M i JPK_V7K . Program fillup daje także możliwość konwersji z starego pliku JPK_VAT na plik JPK_V7M lub JPK_V7K.
Pobierz program fillup na komputer i sprawdź »

Po upływie działalności zarządcy sukcesyjnego, kobieta zdecydowała o przekazaniu firmy synowi w formie darowizny. Gdy zgłosiła ten fakt w urzędzie skarbowym, dowiedziała się, że skoro przy zgłoszeniu nabycia spadku nie uwzględniła inwentarza przedsiębiorstwa, to powinna zapłacić podatek od spadków i darowizn.

Podatniczka wystąpiła o indywidualną interpretację, w której postawiła tezę, że skoro po śmierci męża przedsiębiorstwo nie weszło do masy spadkowej, to nie miała obowiązku zgłaszać inwentarza przedsiębiorstwa do spadku. Jej zdaniem przedsiębiorstwo weszło w skład masy spadkowej dopiero z chwilą zakończenia prowadzenia działalności przez zarządcę sukcesyjnego.

Innego zdania był jednak Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. W indywidualnej interpretacji wskazał, że datą nabycia majątku w drodze dziedziczenia jest data otwarcia spadku, czyli data śmierci spadkodawcy, natomiast obowiązek podatkowy powstaje – co do zasady – z datą uprawomocnienia się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia. Skoro przedsiębiorstwo istniało i było prowadzone przez męża podatniczki w dniu jego śmierci, to weszło do masy spadkowej.

Dyrektor KIS podkreślił też, że ustanowiony zarządca sukcesyjny nie staje się właścicielem przedsiębiorstwa na okres zarządzania tym przedsiębiorstwem. Właścicielami przedsiębiorstwa stali się, na podstawie aktu poświadczenia dziedziczenia, podatniczka oraz jej synowie. Dlatego każde z nich miało obowiązek zgłoszenia przypadającego mu udziału w inwentarzu przedsiębiorstwa jako nabytego w drodze spadku. Przekroczenie terminu 6 miesięcy od dnia zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia powoduje, że spadkobiercy są zobowiązani do zapłaty podatku od niezgłoszonych składników spadku na zasadach przewidzianych dla I grupy podatkowej.

Źródło: indywidualna interpretacja 0111-KDIB2-3.4015.202.2023.4.MD z 9 stycznia 2024 r.

Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych