Faktury uproszczone (paragony z NIP) poza JPK co najmniej do czerwca 2021

 faktury-uproszczone-poza-jpk

Pierwotnie tylko do końca 2020 r. ewidencje JPK_V7 miały nie zawierać informacji o fakturach uproszczonych, które wystawiane są z użyciem kasy fiskalnej (potocznie “paragon z NIP”). Termin, do którego należy pomijać ich osobne ujęcie w przygotowywanej części ewidencyjnej pliku kontrolnego JPK_V7, zostanie przedłużony.

Pobierz fillup - przygotuj i wyślij JPK_V7M lub JPK_V7K tak łatwo, jak e‑maila!
W JPKomacie fillup kompleksowo pomożemy Ci w całym procesie - od wystawienia faktury JPK w fillup, przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online plików JPK_VAT do urzędu skarbowego. Przygotuj i wyślij nowe pliki JPK ewidencji VAT: JPK_V7M i JPK_V7K . Program fillup daje także możliwość konwersji z starego pliku JPK_VAT na plik JPK_V7M lub JPK_V7K.
Pobierz program fillup na komputer i sprawdź »

O kolejne pół roku, czyli do 30 czerwca 2020 r przedłużony będzie termin rozliczania jedynie dokumentem zbiorczym (RO) czynności ewidencjonowanych na kasie fiskalnej, do których klienci zażądali faktury o wartości nie wyższej niż 450 zł (100 euro).

Obecnie w przypadku transakcji do 450 zł wprowadzonych na kasę fiskalną, ich ewidencjonowanie odbywa się wyłącznie na podstawie zestawienia paragonowego (oznaczanego w JPK jako “RO”). Zestawienie paragonowe będzie zatem zawierało sumy sprzedaży udokumentowanej paragonami bez NIP, paragonami z NIP o wartości wyższej niż 450 zł oraz paragonami z NIP do 450 zł (do 100 euro).

Jeśli do tej ostatniej kategorii sprzedaży klient zażąda faktury, sprzedawca odmawia jej osobnego wystawienia - gdyż fakturą uproszczoną jest “paragon” z numerem NIP klienta. Osobną fakturę wystawia się jedynie do paragonów z NIP o wartości ponad 450 zł. Jednocześnie w pliku JPK_V7 osobną pozycją rozlicza się jedynie faktury do paragonów z NIP o wartości ponad 450 zł (oznaczając takie faktury jako “FP”).

Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 października do 31 grudnia 2020 r. (rozporządzenie z dnia 1 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług, Dz. U. 2020, poz. 576), podatnicy nie wykazują w ewidencji JPK_V7:

  1. wysokości podstawy opodatkowania i wysokości podatku należnego, wynikających z paragonów fiskalnych uznanych za faktury wystawione zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy o VAT (tj. faktury uproszczone),
  2. danych szczegółowych (numer nip i dane kontrahenta, dat czynności, numeru faktury, oznaczeń GTU, procedur i rodzajów transakcji) związanych z fakturami uproszczonymi, o których mowa w pkt 1
  • z zastrzeżeniem, że w tym okresie wartość sprzedaży bez podatku (netto) oraz wysokość podatku należnego wynikające ze zbiorczych informacji z ewidencji sprzedaży, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy (tj. z kasy rejestrującej), zostały ujęte w ewidencji na podstawie raportu okresowego z kasy fiskalnej (tzn. że sumy te muszą trafić do JPK_V7 poprzez dokument “RO”).

Obecnie powyższa zasada będzie obowiązywała również do 30 czerwca 2021 r. Dzięki temu kolejne pół roku nie będzie trzeba wyprowadzać z zestawień RO faktur uproszczonych i ewidencjonować ich osobno. Jedynie faktury o wartości wyższej niż 450 zł lub faktury dla sprzedaży poza kasą (transakcje do 450 zł, dla których klient od razu zażądał faktury przed zaewidencjonowaniem ich na kasie fiskalnej) podlegają osobnemu ich wprowadzeniu w JPK_V7.

Podstawą przedłużenia terminu będzie rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług, którego projekt opublikowany został 2.12.2020 r.

 więcej informacji o paragonach i fakturach do paragonu w JPK_V7 oraz w JPK_VAT >

Pobierz fillup - przygotuj i wyślij JPK_V7M lub JPK_V7K tak łatwo, jak e‑maila!
W JPKomacie fillup kompleksowo pomożemy Ci w całym procesie - od wystawienia faktury JPK w fillup, przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online plików JPK_VAT do urzędu skarbowego. Przygotuj i wyślij nowe pliki JPK ewidencji VAT: JPK_V7M i JPK_V7K . Program fillup daje także możliwość konwersji z starego pliku JPK_VAT na plik JPK_V7M lub JPK_V7K.
Pobierz program fillup na komputer i sprawdź »