Kasy fiskalne online dla wybranych dopiero w 2021 r. Kasy bez integracji z JPK_V7 - raporty RO i ulgi na zakup podatnik wprowadzi do JPK_V7 samodzielnie.

Stosowanie oznaczenia RO w pliku JPK_V7 dotyczy zarówno kas tradycyjnych, jak i wprowadzanych już w szeregu branż, kas online. Od 1 stycznia 2021 r., a następnie od 1 lipca 20201 r. kolejne branże zmuszone będą instalować nowe kasy.

Z firmly przygotujesz i wyślesz JPK_V7M lub JPK_V7K prosto z przeglądarki!
firmly ułatwia wprowadzanie faktur, generowanie JPK_V7M, JPK_V7K i JPK_FA, oraz umożliwia online wysyłkę do urzędu skarbowego z e-podpisem. Sprawdź statusy wysyłki i pobieraj Urzędowe Poświadczenia Odbioru (UPO) bezpośrednio w aplikacji.
Przejdź do firmly i ułatw sobie pracę z JPK »

Obowiązek raportowania czynności ewidencjonowanych na kasie fiskalnej dotyczy zarówno kas tradycyjnych, jak i tych, które są zintegrowane i raportują elektronicznie na bieżąco transakcje do Ministerstwa Finansów. Przeepisy związane z pandemią koronawirusa przesunęł terminy wprowadzenia obowiązku stosowania tych ostatnich w szeregu branż. W efekcie począwszy od 1 stycznia 2021 r. z kasy online skorzystać muszą:

  1. świadczące stale lub sezonowo usługi związane z wyżywieniem – stacjonarne placówki gastronomiczne oraz usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania;
  2. zajmujące się sprzedażą węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

Natomiast od 1 lipca 2021 r. w JPK_V7 na podstawie rejestrowania tych czynności na kasie z modułem raportującym online dane do Ministerstwa Finansów, ująć trzeba będzie następujące rodzaje usług:

  • usługi fryzjerskie,
  • usługi kosmetyczne,
  • usługi budowlane,
  • usługi medyczne, denstystyczne,
  • usługi prawnicze,
  • usługi związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

Od momentu stosowania kasy fiskalnej, transakcje na kasie raportowane są zbiorczo (raportami okresowymi) z oznaczeniem w JPK_V7 dowodu sprzedaży jako “RO”. Podatnicy zwolnieni z obowiązku stosowania kas sprzedaż niezaewidencjonowaną raportują dokumentem oznaczonym w JPK_V7 jako “WEW”.

Odliczenie na kasę online w JPK_V7

Na zakup nowej kasy przysługuje ulga podatkowa w podatku VAT - 90% wartości kasy, nie więcej jednak niż 700 zł. W pliku ewidencyjnym JPK_V7 w części zakupów wpisać należy odliczany podatek VAT od zakupu (czyli tak samo jak w przypadku innych składników wyposażenia działalności). Ulgę wprowadza się wyłącznie w części deklaracyjnej - ale w kwocie nie wyższej niż podatek, który trzeba zapłacić w danym okresie.

Natomiast gdy kwota ta jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, składający JPK_V7 mają prawo do zwrotu ich różnicy na rachunek bankowy lub rachunek w SKOK lub do odliczenia od podatku należnego tej różnicy za następne okresy rozliczeniowe.

Jeśli podatnik zdecyduje się przenieść tę nadwyżkę na kolejne okresy, kwotę ulgi na zakup kasy, nieodliczoną w danym okresie rozliczeniowym wprowadza w części deklaracyjnej w pole “nadwyżka podatku naliczonego nad należnym”. Jeśli natomiast występuje o zwrot - wypełnia pole “kwota wydatkowana na zakup kas rejestrujących, przysługująca do zwrotu w danym okresie rozliczeniowym”.

 więcej informacji o paragonach i fakturach do paragonu w JPK_V7 oraz w JPK_VAT >

Z firmly przygotujesz i wyślesz JPK_V7M lub JPK_V7K prosto z przeglądarki!
firmly ułatwia wprowadzanie faktur, generowanie JPK_V7M, JPK_V7K i JPK_FA, oraz umożliwia online wysyłkę do urzędu skarbowego z e-podpisem. Sprawdź statusy wysyłki i pobieraj Urzędowe Poświadczenia Odbioru (UPO) bezpośrednio w aplikacji.
Przejdź do firmly i ułatw sobie pracę z JPK »