2021-04-08 | Bilety kolejowe, autobusowe, za autostradę - faktury w formie biletu jednorazowego w JPK_V7

Bilety kolejowe, autobusowe, za autostradę - faktury w formie biletu jednorazowego w JPK_V7

Do tej pory istniał problem w odpowiednim dokumentowaniu transakcji transportu publicznego i biletów za przejazd autostradami na krótkich dystansach. Przedsiębiorcy korzystający z tego rodzaju usług zmuszeni byli do żądania faktur do wystawianych im biletów, jednocześnie sprzedawcy nie mieli możliwości ujęcia tych dokumentów w JPK. Obecnie pliki JPK_V7 będą uprawniały do uznawania wszystkich biletów za dokumenty, na podstawie których będzie można rozliczać należny podatek VAT.

Z firmly przygotujesz i wyślesz JPK_V7M lub JPK_V7K prosto z przeglądarki!
firmly ułatwia wprowadzanie faktur, generowanie JPK_V7M, JPK_V7K i JPK_FA, oraz umożliwia online wysyłkę do urzędu skarbowego z e-podpisem. Sprawdź statusy wysyłki i pobieraj Urzędowe Poświadczenia Odbioru (UPO) bezpośrednio w aplikacji.
Przejdź do firmly i ułatw sobie pracę z JPK »

Obecnie jako fakturę uznaje się dowód dokumentujący przejazd:

 1. autostradą płatną lub
 2. na odległość nie mniejszą niż 50 km, wystawiany w formie biletu jednorazowego przez podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających na przewozie osób: kolejami normalnotorowymi, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami, o ile zawiera on:
  1. numer i datę wystawienia,
  2. imię i nazwisko lub nazwę podatnika,
  3. numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku,
  4. informacje pozwalające na identyfikację rodzaju usługi,
  5. kwotę podatku
  6. kwotę należności ogółem.

W efekcie bilety na przejazd na odległość krótszą niż 50 km nie mogły do tej pory być ujmowane samodzielnie - jeśli podatnik nie miał obowiązku prowadzić kasy fiskalnej, niezbędna była odrębna ewidencja, do której dziennie wprowadzana była tego rodzaju sprzedaż usług.

Paragony i faktury w JPK_V7

Po zmianie przepisów taki dokument będzie samodzielnie wprowadzany do JPK_V7. Jeżeli na rzecz nabywcy dojdzie do wystawienia paragonu, wystawiony bilet uznawany za fakturę nie powinien być osobno ewidencjonowany kwotowo (czyli nie może podwójnie zwiększać podatku należnego) - sprzedaż będzie wówczas trafiała do JPK_V7 na podstawie raportu okresowego z kasy fiskalnej. Tym niemniej przepisy pozwalają, aby traktować faktury wystawione do takich biletów na podobnej zasadzie, jak faktury wystawione do paragonów. Ich prezentacja może sprawić poważne problemy - wydaje się, że powinny one być prezentowane w pliku (jak każda inna wystawiona faktura) i nie zwiększać sum kontrolnych danego okresu.

Bilety okresowe i przejazdy płatnymi drogami - odliczenie VAT przez nabywcę

W obecnym kształcie nowelizacja przepisów nie traktuje biletów do 50 km jako faktur a zatem nie pozwala na odliczenie VAT z tytułu ich otrzymania. Koniecznym nadal pozostaje posiadanie faktury (pełnej) po stronie nabywcy, aby odliczyć VAT z tytułu nabycia. W obecnej sytuacji:

 • po stronie sprzedawcy funkcjonują pojęcia “ faktur dokumentujących przejazd na dowolną odległość, wystawianych w formie biletu jednorazowego”
 • po stronie nabywcy odliczenie VAT będzie możliwe:
  • fakturą uproszczoną przy przejazdach na odległość ponad 50 km
  • fakturą zwykłą - przy przejazdach krótszych.

Faktura w formie biletu jednorazowego - do paragonu (faktura za przejazd do paragonu)?

Pojawiają się co najmniej dwa problemy związane z nową formą ewidencjonowania.

Po pierwsze, w jaki sposób ujmować należy fakturę jakiej zażąda nabywca w związku z przejazdem na odległość krótszą niż 50 km ( o ile nie dojdzie do zmiany rozporządzenia w sprawie faktur i bilet na transport na krótkie dystanse będzie traktowany jako faktura). Sprzedawca w JPK_V7 pokazuje te czynności na podstawie “faktur dokumentujących przejazd na dowolną odległość, wystawianych w formie biletu jednorazowego”, ale może być obowiązany wystawić do niej pełną fakturę. Wydaje się wówczas zasadnym ujmowanie obu tych dokumentów z których jeden zostanie pominięty w sumach kontrolnych (powinien w takim przypadku powstać nowy rodzaj oznaczania dokumentu - “faktura do biletu”).

Po drugie, zgodnie z brzmieniem przepisu, w JPK_V7 wykazywać należy kwoty wynikające z faktur dokumentujących przejazd autostradą płatną lub faktur dokumentujących przejazd na dowolną odległość, wystawianych w formie biletu jednorazowego przez podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających na przewozie osób pod warunkiem, że nie zostały ujęte w ewidencji zgodnie z pkt 8 rozporządzenia, tzn. że nie zostały one już zaewidencjonwowane na kasie fiskalnej. Jeśli będą zaewidencjonowane, to bilet będący fakturą można w ogóle pominąć i nie wprowadzać go do ewidencji (nie stosować do niego oznaczenia faktura do paragonu - FP).

dokumenty FP w JPK

Z firmly przygotujesz i wyślesz JPK_V7M lub JPK_V7K prosto z przeglądarki!
firmly ułatwia wprowadzanie faktur, generowanie JPK_V7M, JPK_V7K i JPK_FA, oraz umożliwia online wysyłkę do urzędu skarbowego z e-podpisem. Sprawdź statusy wysyłki i pobieraj Urzędowe Poświadczenia Odbioru (UPO) bezpośrednio w aplikacji.
Przejdź do firmly i ułatw sobie pracę z JPK »