2021-08-05 | Kasy online, usługi gastronomiczne, podatek od sprzedaży detalicznej

Kasy online, usługi gastronomiczne, podatek od sprzedaży detalicznej

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązek stosowania kas online dotyczy także świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania. 

Pobierz fillup - przygotuj i wyślij JPK_V7M lub JPK_V7K tak łatwo, jak e‑maila!
W JPKomacie fillup kompleksowo pomożemy Ci w całym procesie - od wystawienia faktury JPK w fillup, przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online plików JPK_VAT do urzędu skarbowego. Przygotuj i wyślij nowe pliki JPK ewidencji VAT: JPK_V7M i JPK_V7K . Program fillup daje także możliwość konwersji z starego pliku JPK_VAT na plik JPK_V7M lub JPK_V7K.
Pobierz program fillup na komputer i sprawdź »

Nie tylko restauracje

Jak się okazuje, w ocenie organów podatkowych również zwykły sklep detaliczny staje się taką placówką jeśli dokonuje sprzedaży np. kurczaka z rożna, sałatek, kawy czy chociażby wypieku pieczywa (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 7 lipca 2020 r., sygn. 0112-KDIL3.4012.313.2020.1.MŁ). Podejście organów w tym zakresie jest coraz bardziej agresywne. Początkowo jeszcze analizowane były takie elementy jak możliwość konsumpcji na miejscu, udostępnienie naczyń/sztućców, umiejscowienie lokali (dostępność), czy obecność stolików i krzeseł. Obecnie zdaniem organów okoliczności te nie mają znaczenia i również sprzedaż takich produktów wyłącznie na wynos powoduje, iż sklep należy traktować jak placówkę gastronomiczną i obowiązkowo ewidencjonować taką sprzedaż na kasie online. Co ciekawe, jeszcze w połowie ubiegłego roku organy prezentowały odmienne stanowisko w analogicznych sytuacjach (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT1-3.4012.314.2020.1.ALN).

W związku z powyższym, podatnicy, którzy w swoich sklepach wypiekają mięsa w piecach konwekcyjnych lub na rożnie, prowadzą sprzedaż gorącej kawy/herbaty, dokonują wypieku pieczywa, czy też sprzedają klientom wypiekaną pizzę, zapiekanki, hot dogi przygotowywane przez pracowników sklepu, powinni rozważyć, czy po ich stronie nie powstaje obowiązek rejestracji takiej sprzedaży na kasie online. Jakkolwiek stanowisko prezentowane przez organy podatkowe jest mocno kontrowersyjne, ryzyko uznania, iż taki obowiązek istnieje, jest wysokie.

Problem z VAT

Wskazany problem dotyka nie tylko kwestii obowiązku wprowadzenia kasy online i rozstrzygnięcia sporu, czy sklep spożywczy jest placówką gastronomiczną w rozumieniu przepisów ustawy o VAT, ale także stosowanej stawki VAT. Usługi związane z wyżywieniem podlegają opodatkowaniu stawką 8%, natomiast dostawa dużej części produktów spożywczych (np. pieczywa, mięsa) – stawką 5%. Rozróżnienie więc, czy w danym przypadku mamy do czynienia z towarem czy usługą ma bardzo istotne znaczenie. W tej kwestii od dawna toczy się spór między podatnikami a polskim fiskusem. W jednej ze spraw temat trafił do NSA a stamtąd przed Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (sprawa C-703/19), który 22 kwietnia wydał przełomowe, korzystne dla podatnika rozstrzygnięcie w tej sprawie.

Czytaj więcej na temat podatku VAT >>

Towar czy usługa – przełomowe rozstrzygnięcie TSUE

Sprawa dotyczyła podmiotu prowadzącego franczyzową sieć placówek gastronomicznych szybkiej obsługi, w których prowadzona jest sprzedaż gotowych posiłków i dań. Produkty te są podawane na plastikowej tacy, z którą klient otrzymuje papierowe serwetki, a do niektórych produktów plastikowe sztućce czy rurkę. Posiłki i dania są przygotowywane na miejscu z półproduktów, mogą być serwowane na ciepło lub zimno w postaci gotowej do spożycia w lokalu lub na wynos.

Urząd po przeprowadzeniu kontroli zakwestionował stosowanie 5% stawki dla gotowych dań wskazując, iż w omawianym przypadku zastosowanie ma stawka 8% dla usług związanych z wyżywieniem.

Trybunał wydając wyrok przypomniał, iż w celu ustalenia, czy transakcję należy zakwalifikować jako dostawę towarów lub świadczenie usług, należy wziąć pod uwagę wszystkie okoliczności i określić jej charakterystyczne i dominujące elementy. Istotne jest to, że element dominujący określa się z punktu widzenia przeciętnego konsumenta. Wg Trybunału działalność restauracyjna obejmuje szereg czynności, wśród których dostawa żywności jest tylko jedną ze składowych, a dominują usługi. Inaczej jest w przypadku żywności na wynos, co nie wiąże się ze świadczeniem usług służących organizacji konsumpcji na miejscu w odpowiednich warunkach.

Trybunał w rozstrzygnięciu oparł się przede wszystkim na definicji usług restauracyjnych i cateringowych zawartych w rozporządzeniu wykonawczym do Dyrektywy VAT. W świetle tych przepisów decydujące znaczenie ma nie sposób przygotowywania produktów lub ich dostawy, lecz realizacja usług wspomagających towarzyszących dostarczaniu gotowej żywności. Usługi te powinny być odpowiednie do zapewnienia natychmiastowego spożycia tej żywności i mieć przeważający charakter w stosunku do jej dostarczania. Chodzi więc o obecność kelnerów, istnienie obsługi polegającej w szczególności na przekazywaniu zamówień do kuchni, układaniu dań na talerzach i podawaniu ich klientom, istnienie zamkniętych i utrzymywanych w odpowiedniej temperaturze pomieszczeń przeznaczonych do konsumpcji żywności, a także szatni i toalet, oraz wyposażenie w naczynia, meble i sztućce.

Krzesełka i stolik to nie wszystko

Warto podkreślić argumentację Trybunału co do elementów charakteryzujących usługi restauracyjne, a w szczególności infrastruktury oddanej do dyspozycji klienta. Sąd wyjaśnił, że w przypadku gdy dostawie żywności towarzyszy jedynie udostępnienie podstawowych urządzeń, pozwalających ograniczonej liczbie klientów na konsumpcję na miejscu, na świeżym powietrzu, które wymagają jedynie nieznacznej działalności ludzkiej, owe elementy stanowią jedynie świadczenia dodatkowe w minimalnym zakresie, które nie zmieniają dominującego charakteru świadczenia głównego, jakim jest dostawa towarów.

W kontekście powyższych rozważań ciekawym zagadnieniem jest rozstrzygnięcie, w jaki sposób traktować sprzedaż kontrowersyjnych towarów dla celów opodatkowania podatkiem detalicznym. O ile, w świetle przytoczonych wyżej stanowisk organów, bezpieczniejszym dla podatników podejściem wydaje się potraktowanie sprzedaży takich towarów jako usług (zwłaszcza w kontekście stosowanej stawki VAT) dla celów podatku VAT (co oznacza stosowanie stawki 8% i rejestrację na kasach online), o tyle takie podejście może z kolei spowodować zaniżenie zobowiązania w podatku od sprzedaży detalicznej. Z ciekawością będziemy obserwować kolejne rozstrzygnięcia w tym zakresie zarówno po stronie organów podatkowych jak i sądów administracyjnych.

 

Pobierz fillup - przygotuj i wyślij JPK_V7M lub JPK_V7K tak łatwo, jak e‑maila!
W JPKomacie fillup kompleksowo pomożemy Ci w całym procesie - od wystawienia faktury JPK w fillup, przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online plików JPK_VAT do urzędu skarbowego. Przygotuj i wyślij nowe pliki JPK ewidencji VAT: JPK_V7M i JPK_V7K . Program fillup daje także możliwość konwersji z starego pliku JPK_VAT na plik JPK_V7M lub JPK_V7K.
Pobierz program fillup na komputer i sprawdź »