2021-07-28 | Kasy online dla usług kosmetycznych od 1 lipca 2021

Kasy online dla usług kosmetycznych od 1 lipca 2021

Od 1 maja 2019 r. obowiązują przepisy Ustawy o VAT wprowadzające nowy rodzaj kas, tzw. kasy online. Przesyłają one automatycznie dane z paragonów (np. informację o podstawie opodatkowania i kwocie podatku należnego, stawce podatku, rodzaju towaru lub usługi) do Centralnego Repozytorium Kas, które odbiera i gromadzi te dane. W dalszej kolejności podlegają one kontroli i analizie w odpowiednich komórkach organów podatkowych. Sprzedawca ma obowiązek zapewnienia połączenia umożliwiającego przesyłanie danych między kasą a Repozytorium.

Z firmly przygotujesz i wyślesz JPK_V7M lub JPK_V7K prosto z przeglądarki!
firmly ułatwia wprowadzanie faktur, generowanie JPK_V7M, JPK_V7K i JPK_FA, oraz umożliwia online wysyłkę do urzędu skarbowego z e-podpisem. Sprawdź statusy wysyłki i pobieraj Urzędowe Poświadczenia Odbioru (UPO) bezpośrednio w aplikacji.
Przejdź do firmly i ułatw sobie pracę z JPK »

Dla kogo obowiązek

Do 30 kwietnia 2019 r. podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej ewidencjonowali sprzedaż za pomocą kasy fiskalnej z papierowym zapisem kopii (tzw. kasy dwurolkowe) lub elektronicznym zapisem kopii. Terminy na zakup kas online zostały rozłożone w czasie, tzn. zasadniczo kasy papierowe mogły być kupowane do końca sierpnia 2019 i używane do momentu zapełnienia pamięci, natomiast kasy z elektronicznym zapisem kopii mogą być nabywane do końca 2022 r. i używane do momentu wyeksploatowania.

Różne terminy

Ustawodawca przewidział jednak także wcześniejsze terminy obowiązkowego wprowadzenia kas online dla niektórych branż m.in. od 1 stycznia 2020 r. obowiązkowo na kasie online musi być zarejestrowana sprzedaż benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych, czy też usługi naprawy pojazdów silnikowych i motorowerów, w tym naprawa i wymiana opon. Od 1 stycznia 2021 r. obowiązek ten dotyczy także świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania. Od 1 lipca 2021 r. obowiązkową rejestracją na kasach online objęte jest świadczenie usług fryzjerskich, kosmetycznych, czy budowlanych.

Zmian nie będzie

Na stronie sejmowej opublikowano także projekt kolejnych zmian w ustawie o VAT (druk 873), który miał po raz kolejny przesunąć terminy wprowadzenia w/w obowiązków. Ostatecznie zmiany nie zostały przeprocesowane. Ostatnim dokumentem opublikowanym na stronie sejmowej jest stanowisko rządu, w którym wskazano, iż z danych, jakie posiada Ministerstwo Finansów, wynika (stan na 12 stycznia 2021 r.), że przy świadczeniu usług gastronomicznych liczba zarejestrowanych kas online przekroczyła przyjęte przez Ministerstwo Finansów szacunki, natomiast przy usługach krótkotrwałego zakwaterowania – udział zarejestrowanych kas rejestrujących online wyniósł ok. 97%. W związku z tym, że terminy wskazane w ustawie zmieniającej zostały już raz przesunięte oraz że podatnicy w branżach zobligowanych do wymiany od 1 stycznia 2021 r. w większości wymienili już kasy i ponieśli już koszty wdrożenia nowych kas online, dalsze przesuwanie terminów nie znajduje uzasadnienia. Również dokonanie zmiany ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług nie może doprowadzić do przedłużenia terminów, które już upłynęły (powstał już obowiązek stosowania kas online). Zmiana stanu prawnego w tym zakresie wymagałaby unormowania odmiennego od przyjętego w projekcie.

Ostatecznie rząd podsumował swoje stanowisko stwierdzając, iż biorąc pod uwagę ważny interes państwa i racjonalność ustawodawcy oraz fakt, że podatnicy także ponieśli już koszty wdrożenia nowych kas online, Rząd negatywnie opiniuje poselski projekt ustawy. Wskazane wyżej przepisy zaczęły więc obowiązywać zgodnie z pierwotnie założonymi terminami. Zwracamy uwagę, iż w odniesieniu do branży kosmetycznej mogą powstać podobne wątpliwości jak w sytuacji sklepów spożywczych i placówek gastronomicznych w przypadku, gdy np. drogerie, sklepy kosmetyczne oferują swoim klientkom usługi w postaci wykonania makijażu czy zabiegów pielęgnacyjnych.

Przeczytaj więcej na temat faktur >>

Z firmly przygotujesz i wyślesz JPK_V7M lub JPK_V7K prosto z przeglądarki!
firmly ułatwia wprowadzanie faktur, generowanie JPK_V7M, JPK_V7K i JPK_FA, oraz umożliwia online wysyłkę do urzędu skarbowego z e-podpisem. Sprawdź statusy wysyłki i pobieraj Urzędowe Poświadczenia Odbioru (UPO) bezpośrednio w aplikacji.
Przejdź do firmly i ułatw sobie pracę z JPK »