Kupiłeś jako konsument? Nie dostaniesz faktury na firmę

Kupiłeś jako konsument? Nie dostaniesz faktury na firmę

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku potwierdził, że na podstawie paragonu bez NIP nie można wystawić faktury dającej prawo do odliczenia VAT.

WSA w Białymstoku zajmował się skargą na indywidualną interpretację, którą otrzymała spółka z o.o., będąca czynnym podatnikiem VAT. Spółka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej udziela porad i konsultacji podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą oraz osobom prywatnym nieprowadzącym takiej działalności. Gdy klient po skończonej poradzie nie zgłasza chęci otrzymania faktury VAT, jest mu wystawiony na kasie rejestrującej paragon fiskalny niezawierający NIP. Ponieważ część tych klientów po pewnym czasie prosiła o wystawienie faktury VAT, podając numer NIP i dane prowadzonej działalności gospodarczej, spółka wystąpiła w tej sprawie o indywidualną interpretację.

Dyrektor KIS w interpretacji uznał, że gdy nabywca nie poda numeru NIP do czasu zakończenia rejestracji sprzedaży na kasie rejestrującej, to należy uznać, że dokonał zakupu jako konsument. W tej sytuacji nadal będzie mógł wystąpić o wystawienie mu faktury przez sprzedawcę, jednak sprzedawca powinien mu wystawić fakturę taką, jak dla konsumentów.

Przedsiębiorca może sam zdecydować, że wystawi konsumentowi fakturę zamiast paragonu

Pobierz fillup - przygotuj i wyślij JPK_V7M lub JPK_V7K tak łatwo, jak e‑maila!
W JPKomacie fillup kompleksowo pomożemy Ci w całym procesie - od wystawienia faktury JPK w fillup, przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online plików JPK_VAT do urzędu skarbowego. Przygotuj i wyślij nowe pliki JPK ewidencji VAT: JPK_V7M i JPK_V7K . Program fillup daje także możliwość konwersji z starego pliku JPK_VAT na plik JPK_V7M lub JPK_V7K.
Pobierz program fillup na komputer i sprawdź »

Spółka zaskarżyła tę interpretację, argumentując, że wystawienie faktury z NIP stanowiłoby realizację ustawowego obowiązku dokumentowania fakturą VAT czynności dokonanych na rzecz podatników podatku VAT oraz że błąd nabywcy, a więc podanie NIP po wystawieniu paragonu fiskalnego, nie powinien mieć wpływu na wypełnienie tego obowiązku.

Sąd wskazał jednak, że status kupującego zależy od charakteru dokonywanego zakupu: czy ma on związek z prowadzoną przez nabywcę działalnością opodatkowaną VAT (podatnik VAT), czy nie (konsument). Obowiązujące przepisy nie dopuszczają sytuacji, w której towar lub usługa nabyte na potrzeby osobiste lub prywatne mogłyby z czasem przekształcić się w zakupy służące działalności gospodarczej z punktu widzenia podatku od towarów i usług. Tym samym podatnik nie nabędzie prawa do odliczenia VAT naliczonego od zakupu dokonanego w charakterze konsumenta.

Oświadczenie przedsiębiorcy, że dokonuje on zakupu jako podatnik VAT, jest czynnością jednokrotną i nieodwoływalną, o charakterze wiążącym dla późniejszych skutków podatkowych wynikających z wystawienia faktury VAT. Złożenie takiej deklaracji po wystawieniu paragonu z kasy fiskalnej jest bezskuteczne.

Źródło: indywidualna interpretacja 0111-KDIB3-2.4012.157.2023.1.MN z 5 maja 2023 r., wyrok WSA w Białymstoku I SA/Bk 264/23.