2021-07-14 | Nowa schema JPK dopiero od stycznia 2022 r.

Nowa schema JPK dopiero od stycznia 2022 r.

Zgodnie z zapowiedziami 30 czerwca 2021 r. w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług - zmiany w JPK_VDEK (Dz.U. 2021 poz. 1179). Rozporządzenie obowiązuje od 1 lipca 2021 r.

Z firmly przygotujesz i wyślesz JPK_V7M lub JPK_V7K prosto z przeglądarki!
firmly ułatwia wprowadzanie faktur, generowanie JPK_V7M, JPK_V7K i JPK_FA, oraz umożliwia online wysyłkę do urzędu skarbowego z e-podpisem. Sprawdź statusy wysyłki i pobieraj Urzędowe Poświadczenia Odbioru (UPO) bezpośrednio w aplikacji.
Przejdź do firmly i ułatw sobie pracę z JPK »

Zmiany od 1 lipca

Rozporządzenie w treści obowiązującej od 1 lipca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wprowadza więc zmiany, które nie wymagają od podatników dostosowywania systemów do generowania plików JPK z nowymi założeniami. Do końca 2021 r. nie będzie więc nowej schemy JPK. Jak wskazano w uzasadnieniu do nowelizacji, w związku z tym, że istnieje konieczność przygotowania narzędzi informatycznych, wprowadzono przepis przejściowy tak, aby przepisy wprowadzające nowe pozycje i nowe oznaczenia, były stosowane począwszy od rozliczenia za styczeń 2022 r. Przypomnijmy pokrótce, iż nowe Rozporządzenie wprowadza zmiany m.in w zakresie raportowania faktur uproszczonych (możliwość raportowania zbiorczego), zmiany w zakresie oznaczeń GTU (głównie poprzez brak odwołania do ustawy o podatku akcyzowym i doprecyzowanie za pomocą kodów CN), rezygnacja z obowiązkowego oznaczania w ewidencji transakcji objętych mechanizmem podzielonej płatności (zarówno obowiązkowym, jak i przyjętym dobrowolnie przez podatników), zmiany oznaczeń niektórych procedur podatkowych (np. wprowadzenie tymczasowego oznaczenia EE m.in. dla świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami).

więcej na temat zmian JPK VAT od lipca 2021

Od nowego roku

Na podstawie przepisów rozporządzenia zmieniającego wiemy natomiast już dziś, iż od 1 stycznia 2022 r. konieczne będzie wskazanie w części ewidencyjnej terminu płatności lub daty dokonania zapłaty, w przypadku korekt podatku należnego/naliczonego wynikającego z niezapłaconych faktur, czyli związanych z tzw. ulgą na złe długi. Od nowego roku wprowadzono także konieczność dodatkowego oznaczenia niektórych transakcji, w związku z wejściem w życie pakietu e-commerce. Podatnicy powinni więc rozpocząć prace w celu dostosowania systemów do nowych wymogów raportowania wchodzących w życie od nowego roku. Przed tą datą MF powinien ogłosić propozycję nowej schemy, która ma podlegać konsultacjom z doradcami podatkowymi.

Z firmly przygotujesz i wyślesz JPK_V7M lub JPK_V7K prosto z przeglądarki!
firmly ułatwia wprowadzanie faktur, generowanie JPK_V7M, JPK_V7K i JPK_FA, oraz umożliwia online wysyłkę do urzędu skarbowego z e-podpisem. Sprawdź statusy wysyłki i pobieraj Urzędowe Poświadczenia Odbioru (UPO) bezpośrednio w aplikacji.
Przejdź do firmly i ułatw sobie pracę z JPK »