2021-06-08 | Nowe oznaczenia procedur podatkowych w JPK_V7 od lipca 2021 r. (EE, WSTO_EE, IED)

Nowe oznaczenia procedur podatkowych w JPK_V7 od lipca 2021 r. (EE, WSTO_EE, IED)

Już w rozliczeniu za lipiec 2021 r. zmieniają się oznaczenia procedur podatkowych, jakie stosować będą musieli sprzedawcy towarów i usług. Dochodzą nowe oznaczenia w pliku JPK, usuwane jest natomiast oznaczenie zastosowania w transakcji płatności podzielonej. 

Pobierz fillup - przygotuj i wyślij JPK_V7M lub JPK_V7K tak łatwo, jak e‑maila!
W JPKomacie fillup kompleksowo pomożemy Ci w całym procesie - od wystawienia faktury JPK w fillup, przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online plików JPK_VAT do urzędu skarbowego. Przygotuj i wyślij nowe pliki JPK ewidencji VAT: JPK_V7M i JPK_V7K . Program fillup daje także możliwość konwersji z starego pliku JPK_VAT na plik JPK_V7M lub JPK_V7K.
Pobierz program fillup na komputer i sprawdź »

Procedura EE w pliku JPK_V7

Oznaczenie EE występować będzie wyłącznie czasowo - pojawia się w części ewidencyjnej JPK na okres od lipca do grudnia 2021 r. (lub za III i IV kwartał). Stosowane jest ono do:

  1. wewnątrzwspólnotowej sprzedaży na odległość towarów, które w momencie rozpoczęcia ich wysyłki lub transportu znajdują się na terytorium kraju;
  2. świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju.

Oznaczenia procedur podatkowych

W rozliczeniu czerwca 2021 r., II kwartału i okresów wcześniejszych czynności te nie podlegały raportowaniu w części ewidencyjnej JPK_V7 (JPK_V7K) dla wszystkich tych czynności tym symbolem. Oznaczenie EE stosowane było wyłącznie do świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy. W stosunku natomiast do dostawy w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy – oznaczenie „SW”.

Od lipca 2021 r. oznaczenie SW przestaje obowiązywać.

Procedura WSTO_EE w pliku JPK_V7

Oznaczenie obowiązywać będzie począwszy od stycznia 2022 r. Za okres lipiec - grudzień 2021 r. stosowane jest oznaczenie EE.

Oznaczenie WSTO_EE stosowane będzie do wewnątrzwspólnotowej sprzedaży na odległość towarów, które w momencie rozpoczęcia ich wysyłki lub transportu znajdują się na terytorium kraju, oraz świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy, na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju – oznaczenie „WSTO_EE

Procedura IED w pliku JPK_V7

Oznaczenie stosowane będzie do części ewidencyjnej JPK_V7 przygotowywanej przez podatników ułatwiających za pomocą interfejsu elektronicznego (np. sklepu online) dokonanie na terytorium UE przez podmiot trzeci - podatnika nieposiadającego siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium UE następujących transakcji:

  1. wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość (WSTO), lub
  2. (innej niż WSTO) dostawy towarów na rzecz podmiotu niebędącego podatnikiem (w praktyce będzie to najczęściej dostawa na terytorium państwa członkowskiego, w tym odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju).

Oznaczenie to zastosują jedynie tacy podatnicy - operatorzy interfejsów elektronicznych (np. sklepów online) którzy jednocześnie nie są zarejestrowani dla celów procedur szczególnych IOSS lub OSS w Polsce lub innym państwie członkowskim lub odpowiadających im regulacjach innych państw członkowskich Unii Europejskiej, dla których miejscem dostawy jest terytorium kraju.

W przypadku tego rodzaju podmiotów uznaje się, że operator sam dokonał nabycia i sprzedaży towarów na terytorium Polski i stąd dla celów ontroli oznaczenie IED.

Oznaczenie obowiązywać będzie począwszy od lipca 2021 r.

JPK_V7 bez oznaczenia MPP

Oznaczenie MPP nie będzie występowało w części ewidencyjnej JPK_V7 - zarówno po stronie sprzedającego, jak i po stronie nabywcy. Oznacza to, że nadal w przypadku sprzedaży obowiązkiem jest wystawienie faktury z opisem “metoda podzielonej płatności” - o ile taka konieczność wynika z ustawy o VAT (tzn. gdy dochodzi do transakcji powyżej 15.000 zł na towarach/usługach z załącznika nr 15 do ustawy). Sprzedawca poza oznaczeniem na fakturze nie musi (a nawet nie będzie miał takiej możliwości) jednak tych transakcji opisywać procedurą MPP w pliku JPK. Podobnie taiej możliwości nie będzie miał nabywca.

Opis MPP znika z JPK zarówno w przypadku zastosowania podzielonej płatności dobrowolnie, jak i obowiązkowo.

Zmiana stosowana jest począwszy od rozliczenia lipca 2021 r. (III kwartału 2021 r.).

Czytaj więcej o  Zmiany w JPK i VAT - 1 lipca 2021 r.