2021-12-14 | Obniżone stawki VAT na żywność także w 2023 r.

Obniżone stawki VAT na żywność także w 2023 r.

W Dzienniku Ustaw pod pozycją 2495 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 2 grudnia 2022 r. w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług w 2023 r.

Przede wszystkim rozporządzenie utrzymuje stawki 0% dla towarów spożywczych wymienionych w poz. 1−18 załącznika nr 10 do ustawy o VAT, a więc produktów żywnościowych, dla których zgodnie pierwotnie obowiązywała stawka 5%. . Żywność objęta obniżką z lutego bieżącego roku będzie więc nadal sprzedawana z 0% VATem. Wyłączone z tej obniżki są towary i usługi klasyfikowane w PKWiU 56 - usługi związane z wyżywieniem

Nie będzie już obowiązywać 0% stawka na nawozy i ziemię ogrodniczą, wskazane w załączniku nr 3 do ustawy. Zamiast tego dla tych produktów wrócą stawki 8%. Wprowadzono także szczególne uregulowania, w ramach których stawkę 8% wprowadza się czasowo do końca 2024 r. dla niektórych produktów wykorzystywanych w produkcji rolnej, takich jak środki poprawiające właściwości gleby, stymulatory wzrostu oraz podłoża do upraw, (nie dotyczy to podłoży mineralnych i ziemi ogrodniczej, wskazanych w załączniku do Ustawy o VAT), polepszacze gleby czy środki wapnujące.

Pobierz fillup - przygotuj i wyślij JPK_V7M lub JPK_V7K tak łatwo, jak e‑maila!
W JPKomacie fillup kompleksowo pomożemy Ci w całym procesie - od wystawienia faktury JPK w fillup, przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online plików JPK_VAT do urzędu skarbowego. Przygotuj i wyślij nowe pliki JPK ewidencji VAT: JPK_V7M i JPK_V7K . Program fillup daje także możliwość konwersji z starego pliku JPK_VAT na plik JPK_V7M lub JPK_V7K.
Pobierz program fillup na komputer i sprawdź »

Jak wskazano w uzasadnieniu do Rozporządzenia w odniesieniu do towarów wykorzystywanych w produkcji rolnej celem ustawodawcy było objęcie taką samą stawką podobnych produktów o tym samym przeznaczeniu, tj. wykorzystywanych w produkcji rolniczej. Ponieważ obniżki wprowadzone w ramach tarczy antyinflacyjnej wygasają 31 grudnia 2022 r., oznaczałoby to powrót do stawek stosowanych dla tych towarów przed 1 lutego 2022 r., gdzie niektóre (np. nawozy, środki ochrony roślin, ziemia ogrodnicza) od 1 stycznia 2023 r. byłyby objęte stawką 8%, a niektóre stawką podstawową.

Warto wskazać, iż przepisy rozporządzenia powołują się dla tych kategorii produktów na konkretne przepisy (np. ustawę o nawozach i nawożeniu). Przed decyzją o zastosowaniu obniżonej stawki warto więc sprawdzić te regulacje i upewnić się o możliwości jej zastosowania.

Poza wskazanymi powyżej zmianami Rozporządzenie przedłuża do 30 czerwca 2023 r. okres obowiązywania stawki 0% dla nieodpłatnych dostaw towarów oraz nieodpłatnego świadczenia usług na rzecz: Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, podmiotów leczniczych, jednostek samorządu terytorialnego – przekazywanych na cele związane z pomocą ofiarom skutków działań wojennych w Ukrainie. Jednocześnie wprowadzone przepisy są kontynuacją obecnego zakresu stawek obniżonych VAT przewidzianych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 25 marca 2020 r. (np. stawka 0% na świadczenie usług przez podatników zarejestrowanych w VAT UE nabywanych za środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej).

Z dniem 1 stycznia 2023 r. paliwa, energia i gaz wracają do swoich stawek podstawowych.