Pożyczka odnawialna bez podatku od czynności cywilnoprawnych

Pożyczka odnawialna bez podatku od czynności cywilnoprawnych

Jeśli odnawialna pożyczka jest zwolniona z opodatkowania VAT, to pożyczkobiorca nie musi płacić podatku od czynności cywilnoprawnych.

Dwie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, będące czynnymi podatnikami VAT, zawarły między sobą umowę pożyczki odnawialnej, przeznaczonej na cele związane z działalnością gospodarczą pożyczkobiorcy. Kwota pożyczki została wypłacona w pełnej wysokości przyznanego limitu. Z tytułu udzielonej pożyczki pożyczkodawca otrzymuje wynagrodzenie w postaci odsetek, płatnych w okresach miesięcznych i dokumentowanych fakturami VAT. Pożyczkobiorca z tytułu zawartej umowy pożyczki uiścił podatek od czynności cywilnoprawnych. Pożyczkobiorca planuje, że w przyszłości będzie zaciągał u pożyczkodawcy kolejne pożyczki.

UP Umowa pożyczki

Pobierz fillup - przygotuj i wyślij JPK_V7M lub JPK_V7K tak łatwo, jak e‑maila!
W JPKomacie fillup kompleksowo pomożemy Ci w całym procesie - od wystawienia faktury JPK w fillup, przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online plików JPK_VAT do urzędu skarbowego. Przygotuj i wyślij nowe pliki JPK ewidencji VAT: JPK_V7M i JPK_V7K . Program fillup daje także możliwość konwersji z starego pliku JPK_VAT na plik JPK_V7M lub JPK_V7K.
Pobierz program fillup na komputer i sprawdź »

Pożyczkodawca uzyskał indywidualną interpretację podatkową, z której wynika, że udzielanie przez niego odpłatnych pożyczek podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jako odpłatne świadczenie usług. Równocześnie te usługi mieszczą się w zakresie czynności, o których mowa w art.43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT, korzystają więc ze zwolnienia od podatku od towarów i usług. W tej sytuacji z wnioskiem o indywidualną interpretację wystąpił też pożyczkobiorca. Postawił w nim tezę, że nie miał obowiązku uiszczania podatku od czynności cywilnoprawnych od zawartej umowy pożyczki i że jeśli w przyszłości będzie zaciągał kolejne pożyczki u pożyczkodawcy, to również nie będzie musiał płacić podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu takich umów.

PCC-3 deklaracja podatku od czynności cywilnoprawnych

W odpowiedzi dyrektor KIS wskazał, że w przypadku umów pożyczki o wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie decyduje sama okoliczność, że strony tej umowy posiadają generalnie status podatnika podatku od towarów i usług. Podstawą do wyłączenia może być dopiero fakt, że jedna ze stron z tytułu dokonania tej konkretnej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub jest z tego podatku zwolniona. Dopiero objęcie tej czynności regulacjami w zakresie podatku od towarów i usług skutkuje wyłączeniem obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) lub b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W opisanej sytuacji czynność udzielania pożyczek korzysta ze zwolnienia z VAT, dlatego pożyczkobiorca nie ma obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych.

Źródło: indywidualne interpretacje 0111-KDIB2-3.4014.260.2023.1.BZ i 0111-KDIB2-3.4014.261.2023.1.BZ z 2 października 2023 r.