Prezydent podpisał ustawę, korzystanie z KSeF wkrótce obowiązkowe

Prezydent podpisał ustawę, korzystanie z KSeF wkrótce obowiązkowe

Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą obowiązek fakturowania z wykorzystaniem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Czynni podatnicy VAT będą do tego zobowiązani od 1. lipca 2024 r., natomiast podatnicy korzystający z przedmiotowego lub podmiotowego zwolnienia z VAT - od 1. stycznia 2025 r.

KSeF, czyli scentralizowana platforma służąca do wystawiania, odbierania i przechowywania faktur ustrukturyzowanych, działa od początku 2022 r. Na razie korzystanie z tego rozwiązania jest dobrowolne. Wkrótce stanie się obowiązkowe, a od początku 2025 r. zaczną też obowiązywać sankcje za brak korzystania z systemu KSEF. Naczelnik urzędu skarbowego będzie mógł nałożyć na podatnika, który wbrew obowiązkowi wystawi fakturę poza KSeF, karę do 100% wysokości kwoty podatku VAT wykazanego na fakturze lub, w przypadku faktury bez VAT, do 18,7% wysokości kwoty należności kwoty ogółem wykazanej na tej fakturze.

Wystawiaj i wysyłaj darmową e-fakturę KSeF w programie fillup e-faktury
W programie fillup e-faktury szybko i łatwo wystawisz oraz wyślesz darmową e-fakturę w KSeF. Najlepsze rozwiązanie do wystawiania faktur ustrukturyzowanych w Krajowym Systemie e-Faktur.
Wystaw e-fakturę w systemie KSeF już teraz »

Standardem będzie, że faktura będzie wystawiana i otrzymywana przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur. Szereg sytuacji wyłączonych będzie spod działania KSEF. Przykładowo, poza nim dostarczane będą - wystawione wcześniej w ksef faktury potwierdzające usługi, dla których miejscem świadczenia jest terytorium inne niż Polska lub faktury dla czynności, w których nabywcą będzie podmiot nieposiadający siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium RP. W takim przypadku faktura ustrukturyzowana udostępniana będzie nabywcy w sposób z nim uzgodniony.

Odpowiednio z KSEF nie będą w ogóle korzystali przedsiębiorcy wystawiający faktury wyłącznie na rzecz konsumentów, prowadzący procedury szczególne w VAT - tj. nie unijną świadczenia usług, procedurę w zakresie świadczenia usług międzynarodowego okazjonalnego przewozu drogowego osób oraz procedurę sprzedaży na odległość towarów importowanych a także podatnicy nie posiadający na terytorium RP swojej siedziby.

Wystaw e-fakturę KSeF online

Podmioty wystawiające faktury w fillup już dziś mogą automatycznie i bez dodatkowych opłat przesyłać je do Krajowego Systemu e-Faktur za pośrednictwem zdefiniowanego połączenia. Ta możliwość dotyczy następujących dokumentów: faktura VAT (netto/brutto), rachunek, faktura zaliczkowa, faktura końcowa, faktura metodą kasową, faktura uproszczona, faktura europejska, faktura eksportowa. Wysłanie pierwszej faktury do KSeF nie spowoduje obowiązku wysłania kolejnych dokumentów.

Z kolei do przetestowania systemu KSeF można użyć programu e-faktury KSeF DEMO, który łączy się z testowym środowiskiem KSeF. Wysłanie dokumentu nie powoduje więc konsekwencji podatkowych.