Wydatki na psa kosztem podatkowym? Tak, ale tylko częściowo

Wydatki na psa kosztem podatkowym? Tak, ale tylko częściowo

Właściciel psa musi wykazać, jaka część ponoszonych na niego wydatków ma związek z prowadzoną działalnością gospodarczą. Tylko tę część będzie mógł potraktować jako koszt podatkowy.

Programista opodatkowany podatkiem liniowym prowadzi działalność związaną z branżą IT na wydzielonej powierzchni w domu. Mężczyzna planuje zakup psa, który po odpowiednim przeszkoleniu, będzie pełnił funkcje stróżujące. To, zdaniem przedsiębiorcy, pozwoli zapobiec kradzieży sprzętu lub dokumentacji. Przedsiębiorca twierdzi też, że obecność psa będzie działać odstresowująco i relaksująco, a umożliwienie klientom zabawy ze zwierzęciem przyczyni się do pogłębienia ich relacji z firmą. Mężczyzna wystąpił o indywidualną interpretację i postawił w niej tezę, że wydatki związane z psem, niezbędne do zagwarantowania mu podstawowych warunków życia, funkcjonowania i prawidłowego rozwoju oraz związane z przeszkoleniem do pełnienia przypisanej mu funkcji w działalności gospodarczej, będą ponoszone w celu osiągnięcia przychodu poprzez zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów, dlatego można je zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Pobierz fillup - przygotuj i wyślij JPK_V7M lub JPK_V7K tak łatwo, jak e‑maila!
W JPKomacie fillup kompleksowo pomożemy Ci w całym procesie - od wystawienia faktury JPK w fillup, przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online plików JPK_VAT do urzędu skarbowego. Przygotuj i wyślij nowe pliki JPK ewidencji VAT: JPK_V7M i JPK_V7K . Program fillup daje także możliwość konwersji z starego pliku JPK_VAT na plik JPK_V7M lub JPK_V7K.
Pobierz program fillup na komputer i sprawdź »

Dyrektor KIS w interpretacji uznał, że wydatki poniesione na zakup, szkolenie oraz utrzymanie psa nie będą miały ścisłego i niebudzącego wątpliwości związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Trudno jest bowiem wskazać obiektywny wpływ posiadania psa na przychody uzyskiwane z działalności związanej z branżą IT. Równocześnie przyznał, że skoro pies będzie chronił sprzęt oraz dokumentację wykorzystywaną w działalności gospodarczej, to planowane wydatki na jego zakup, szkolenie oraz utrzymanie będą służyły zabezpieczeniu źródła przychodów w działalności - ale tylko w takiej części, w jakiej pies będzie wykorzystywany na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Natomiast w części, w jakiej pies jest wykorzystywany na cele prywatne, wydatki nie mogą stanowić kosztów podatkowych z uwagi na ich osobisty charakter.

Dyrektor KIS podkreślił też, że to na przedsiębiorcy, jako odnoszącemu korzyść z zaliczenia wydatków na psa do kosztów uzyskania przychodu, ciąży obowiązek wykazania, w jakiej części te wydatki mają związek z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Źródło: indywidualna interpretacja 0112-KDWL.4011.75.2023.1.WS z 25 października 2023 r.