Wykaż marżę ujemną w JPK_V7, gdy sprzedajesz rzeczy używane taniej niż je kupiłeś.

Opodatkowanie marżą nie dotyczy wyłącznie sprzedaży rzeczy używanych z zyskiem. Marża dotyczy bowiem również składników majątku przedsiębiorstwa - jeśli tylko nabyte były marżą. Pojawia się wówczas konieczność wykazania marży ujemnej, co w pliku JPK_V7 należy prezentować w odpowiedni sposób.

Z firmly przygotujesz i wyślesz JPK_V7M lub JPK_V7K prosto z przeglądarki!
firmly ułatwia wprowadzanie faktur, generowanie JPK_V7M, JPK_V7K i JPK_FA, oraz umożliwia online wysyłkę do urzędu skarbowego z e-podpisem. Sprawdź statusy wysyłki i pobieraj Urzędowe Poświadczenia Odbioru (UPO) bezpośrednio w aplikacji.
Przejdź do firmly i ułatw sobie pracę z JPK »

Typowym przypadkiem rozliczeń marży jest deklarowanie sprzedaży towaru kupionego jako używany i sprzedawanego po pewnym czasie korzystania z niego w firmie (z reguły po kilku latach). Taka sprzedaż z reguły odbywa się poniżej wartości kupna (np. samochód, komputer, monitory, meble). W tych przypadkach w ewidencji JPK_V7 w okresie sprzedaży deklarujemy cenę nabycia (część ewidencyjna - zakup kolumna poświęcona marży) cenę sprzedaży (część ewidencyjna - sprzedaż, kolumna poświęcona marży), natomiast w polu poświęconemu właściwej stawce podatku należy podać marżę ujemną (brutto sprzedaż - brutto zakup = marża brutto; gdy marża brutto jest mniejsza niż zero, wówczas kwotę podatku wpisujemy w kwocie 0 zł, a kwotę podstawy opodatkowania podajemy równą marży brutto (tzn. ze znakiem minus, ujemną). Ujemna kwota podstawy opodatkowania nie obniża w sumach kontrolnych podsumowań danego okresu. Nie powinna również obniżać podstawy opodatkowania w danym okresie (a zatem podstawę ujętą kwotą minus - traktować trzeba jako 0 zł). Transakcja powinna być oznaczona procedurą marży Wiersz sprzedaży marży oznaczyć należy jako MR_UZ (towary używane, dzieła sztuki, antyki).

Natomiast w ewidencji zakupu daty nabycia opisujemy zgodnie z faktycznym stanem, a zatem będą to daty w okresów wcześniejszych, niż okres, za który sporządzany jest JPK_V7. Zarówno po stronie zakupu jak i sprzedaży podać należy numery dokumentów - faktur vat marża. Zakup musi w takim przypadku należy raportować w tym samym okresie, w którym raportowana jest sprzedaż (ten sam plik JPK_V7).

Zakup na marży - odpsprzedaż na stawce ogólnej w JPK_V7

Inny zapis w JPK_V7 wystąpi, gdy kupione towary sprzedawane będą według stawek ogólnych, podstawową metodą opodatkowania. Marża stanowi podstawę opodatkowania bowiem jedynie w przypadku podatnika dokonującego dostawy towarów używanych (i pozostałych opodatkowanych w tej zasadzie) nabytych uprzednio w celu odprzedaży.

W efekcie składniki trwałe majątku, które nie zostały nabyte w celu ich odsprzedaży, lecz dla celów bieżącego prowadzenia działalności nie będą rozliczane przy sprzedaży na zasadzie marży. w Takim przypadku dostawa towaru używanego przez określony czas w działalności będzie opodatkowana na zasadach ogólnych, a faktury zakupu po prostu nie wykazuje się w JPK_V7. Transakcję opodatkowuje się od całej wartości sprzedaży - tzn. ujmuje w ewidencji wyłącznie po stronie sprzedaży. Po stronie zakupu transakcji nie wykazuje się, ponieważ nie wpłynie ona na podstawę opodatkowania VAT, którą w tym przypadku stanowi cała wartość ceny sprzedaży.

 więcej informacji o procedurach podatkowych w transakcjach na JPK_V7K i JPK_V7M >

Z firmly przygotujesz i wyślesz JPK_V7M lub JPK_V7K prosto z przeglądarki!
firmly ułatwia wprowadzanie faktur, generowanie JPK_V7M, JPK_V7K i JPK_FA, oraz umożliwia online wysyłkę do urzędu skarbowego z e-podpisem. Sprawdź statusy wysyłki i pobieraj Urzędowe Poświadczenia Odbioru (UPO) bezpośrednio w aplikacji.
Przejdź do firmly i ułatw sobie pracę z JPK »