Zakup na marży nie trafi do JPK_V7 od razu. Wprowadzisz go dopiero przy sprzedaży.

 

Nabycie towarów używanych od przedsiębiorcy może być być potwierdzone fakturą marża, jeśli sprzedawca nabył je wcześniej w celu ich odsprzedaży od konsumenta, sprzedawcy zwolnionego z VAT lub rozliczającego się marżą. Transakcja aż do momentu dalszej odsprzedaży nabytych towarów, pozostaje u kupującego neutralna w zakresie  JPK_V7. Nie należy jej zatem ujmować w tym pliku ewidencyjnym. Natomiast w okresie rozliczeniowym, w którym dochodzi do sprzedaży, nabycie należy wykazać a różnicę między ceną nabycie a sprzedaży - opodatkować.

Pobierz fillup - przygotuj i wyślij JPK_V7M lub JPK_V7K tak łatwo, jak e‑maila!
W JPKomacie fillup kompleksowo pomożemy Ci w całym procesie - od wystawienia faktury JPK w fillup, przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online plików JPK_VAT do urzędu skarbowego. Przygotuj i wyślij nowe pliki JPK ewidencji VAT: JPK_V7M i JPK_V7K . Program fillup daje także możliwość konwersji z starego pliku JPK_VAT na plik JPK_V7M lub JPK_V7K.
Pobierz program fillup na komputer i sprawdź »

JPK_V7 stało się, odmiennie niż było to w przypadku JPK_VAT, nie tylko plikiem raportującym, ale ewidencją, w której powinno ujmować się wszystkie zdarzenia gospodarcze, wywierające wpływ na rozliczenia podatku VAT.

W przypadku rozliczeń marży, taki obowiązek nie występuje. Kupno towaru, którego potwierdzeniem jest faktura marża, nie pozwala na odliczenie VAT. W efekcie, tak samo jak nabycie towarów zwolnionych z podatku VAT lub nabytych wyłącznie dla celów działalności zwolnionej z VAT, nie musi być ujmowane w rozliczeniach tego podatku.

Dokument uzyskany przy nabyciu nie jest jednak bezużyteczny - będzie potrzebny do celów rozliczenia kosztów uzyskania przychodów (w podatku dochodowym od osób fizycznych lub osób prawnych). Jeżeli podatnik nie rozlicza kosztów (płaci podatek ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych lub kartą podatkową), powinien zachować dokument nabycia w prowadzonej dokumentacji dla celów rozliczenia późniejszej sprzedaży.

W okresie sprzedaży towarów nabytych w systemie marży - towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków (przy których nabyciu nie wystąpiło prawo odliczenia VAT, nabytych od niepodatników ub podatników sprzedających marżą lub na tych samych zasadach marży z innego kraju), podatnik rozlicza marżę od różnicy pomiędzy ceną sprzedaży a ceną zakupu.

W efekcie w pliku JPK_V7M/JPK_V7K faktury lub inne dokumenty otrzymane przez podatnika w związku z nabyciem towarów używanych, opodatkowanych marżą należy ująć co do zasady w okresie rozliczeniowym, w którym powstaje obowiązek podatkowy z tytułu dostawy towarów opodatkowanych na tych zasadach.

W takim przypadku w JPK_V7 postępuje się następująco:

  • w ewidencji zakupu wprowadzamy fakturę marża potwierdzającą zakup - wprowadzając ją podajemy datę zakupu i otrzymania dokumentu pierwotną, tzn. taka jak miała miejsce w chwili nabycia sprzedawanego obecnie składnika majątku; podajemy numer faktury marża potwierdzającej zakup, transakcję ujmujemy wyłącznie w polu zakup VAT marża - nie dzielimy kwoty z faktury i nie wprowadzamy jej w ine pola dotyczące odliczenia podatku,
  • w ewidencji sprzedaży transakcję oznaczamy jako MR_UZ, podajemy numer wystawionej faktury marży potwierdzającej sprzedaż; kwotę wykazujemy w pozycji sprzedaż VAT marża oraz osobno ustalamy metodą “w stu” podstawę opodatkowania i podatek należny od takiej transakcji i wpisujemy go w pole odpowiedniej stawki podatku (wyliczamy podatek od różnicy między kwotą nabycia, a kwotą sprzedaży; otrzymana różnica jest już kwotą, w której zawarta jest podstawa opodatkowania i podatek więc wprowadzimy ją do JPK_V7 wyszczególniając je obie osobno - np. 3000-2000 = 1000 zł, wówczas podstawa opodatkowania to 813,01 zł, to podstawa opodatkowania, a 186,99 zł to podatek 23%).

 więcej informacj jak wypełnić JPK_V7 koszty - ewidencja zakupów VAT - instrukcja cz.4. >

Pobierz fillup - przygotuj i wyślij JPK_V7M lub JPK_V7K tak łatwo, jak e‑maila!
W JPKomacie fillup kompleksowo pomożemy Ci w całym procesie - od wystawienia faktury JPK w fillup, przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online plików JPK_VAT do urzędu skarbowego. Przygotuj i wyślij nowe pliki JPK ewidencji VAT: JPK_V7M i JPK_V7K . Program fillup daje także możliwość konwersji z starego pliku JPK_VAT na plik JPK_V7M lub JPK_V7K.
Pobierz program fillup na komputer i sprawdź »