Opłata związana z zawarciem kontraktu może być kosztem podatkowym

Opłata związana z zawarciem kontraktu może być kosztem podatkowym

Opłata za wybranie spółki do realizacji projektu może być kosztem podatkowym, o ile wynika z czynności, które mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy - wynika z indywidualnej interpretacji.

O indywidualną interpretację prawa podatkowego wystąpiła spółka z o.o. produkująca podzespoły do pojazdów samochodowych. Spółka pozyskała kontrakt, na podstawie którego przez kilka kolejnych lat będzie dostarczać klientowi swoje wyroby. Jednym z warunków postawionych przez klienta w czasie negocjacji była zapłata przez wnioskodawcę jednorazowej opłaty za wybranie go do realizacji projektu (tzw. nomination fee). Opłata ma w założeniu pokryć koszty związane z analizą i wyborem oferty. Termin wpłacenia tej opłaty określono na 31 sierpnia 2023 r. (to data późniejsza niż data złożenia wniosku o interpretację). Dla celów podatkowych wnioskodawca chce zaksięgować tę opłatę i rozliczać ją w równych miesięcznych ratach w czasie trwania projektu, to jest do końca 2026 r. We wniosku o indywidualną interpretację spółka spytała, czy taka opłata stanowi koszt uzyskania przychodu, a jeśli tak, to czy w sytuacji rozliczania tej opłaty dla celów rachunkowych w równych miesięcznych ratach, może ją rozliczyć tak samo dla celów podatkowych.

Z firmly przygotujesz i wyślesz JPK_V7M lub JPK_V7K prosto z przeglądarki!
firmly ułatwia wprowadzanie faktur, generowanie JPK_V7M, JPK_V7K i JPK_FA, oraz umożliwia online wysyłkę do urzędu skarbowego z e-podpisem. Sprawdź statusy wysyłki i pobieraj Urzędowe Poświadczenia Odbioru (UPO) bezpośrednio w aplikacji.
Przejdź do firmly i ułatw sobie pracę z JPK »

Dyrektor KIS uznał, że w opisanej sytuacji zostały spełnione przesłanki wynikające z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, a więc wydatek pozostaje w związku przyczynowo-skutkowym z przychodami spółki i nie został wskazany w katalogu wydatków, które nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o CIT. Zastrzegł jednak, że opłata poniesiona na rzecz klienta za wybranie spółki do realizacji projektu będzie mogła stanowić koszt uzyskania przychodów, o ile opisane we wniosku czynności mogły być przedmiotem prawnie skutecznej umowy. Organ wydający interpretację nie prowadzi bowiem postępowania dowodowego, tylko opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego zawartym we wniosku.

Odpowiadając na drugie pytanie spółki dyrektor KIS wskazał, że opłata jest jednorazowym wydatkiem związanym z zawarciem kontraktu i należy ją zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów jednorazowo w dacie jej poniesienia, bez względu na sposób ujęcia tego kosztu dla celów rachunkowych.

Źródło: indywidualna interpretacja 0111-KDWB.4010.82.2023.3.BB z 12 listopada 2023 r.