Faktura VAT zwalnia z podatku od sprzedaży detalicznej

Faktura VAT zwalnia z podatku od sprzedaży detalicznej

Sprzedaż na kwotę przekraczającą 450 zł zarejestrowana na kasie fiskalnej może być zakwalifikowana jako sprzedaż na rzecz przedsiębiorcy dopiero z chwilą wystawienia nabywcy faktury VAT - wynika z indywidualnej interpretacji.

O indywidualną interpretację wystąpił czynny podatnik VAT prowadzący działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży detalicznej towarów i usług, głównie sprzętu elektronicznego i AGD, w sklepach stacjonarnych. Jego klientami są zarówno podmioty prowadzące działalność gospodarczą (w tym osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą), jak i konsumenci. Całość sprzedaży jest ewidencjonowana na kasach fiskalnych i do każdej sprzedaży wnioskodawca wystawia paragon fiskalny (bez NIP - dla konsumentów, z NIP - dla przedsiębiorców). Dodatkowo:

  • na żądanie konsumenta wystawiana jest mu faktura bez NIP,
  • w przypadku sprzedaży na rzecz przedsiębiorców, gdy wartość sprzedaży nie przekracza 450 zł, wnioskodawca nie wystawia do paragonu fiskalnego faktury VAT i traktuje taki paragon fiskalny jako tzw. fakturę uproszczoną,
  • w przypadku sprzedaży na rzecz przedsiębiorców, gdy paragon fiskalny nie jest fakturą uproszczoną, wnioskodawca wystawia fakturę VAT.

We wniosku o indywidualną interpretację firma poprosiła o wyjaśnienie, które składowe swojej sprzedaży powinna uwzględnić przy wyliczaniu podstawy opodatkowania podatkiem od sprzedaży detalicznej.

Pobierz fillup - przygotuj i wyślij JPK_V7M lub JPK_V7K tak łatwo, jak e‑maila!
W JPKomacie fillup kompleksowo pomożemy Ci w całym procesie - od wystawienia faktury JPK w fillup, przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online plików JPK_VAT do urzędu skarbowego. Przygotuj i wyślij nowe pliki JPK ewidencji VAT: JPK_V7M i JPK_V7K . Program fillup daje także możliwość konwersji z starego pliku JPK_VAT na plik JPK_V7M lub JPK_V7K.
Pobierz program fillup na komputer i sprawdź »

Decydujące znaczenie ma wystawienie faktury VAT

W interpretacji Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej przypomniał, że zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej, podstawę opodatkowania tym podatkiem stanowi osiągnięta w danym miesiącu nadwyżka przychodów ze sprzedaży detalicznej ponad kwotę 17 000 000 zł. Opodatkowaniu podatkiem od sprzedaży detalicznej nie podlega natomiast przychód ze sprzedaży innej niż sprzedaż detaliczna, pomimo tego, że jest ewidencjonowany w kasie rejestrującej. Kluczowym elementem uznania sprzedaży zaewidencjonowanej na kasie fiskalnej za sprzedaż inną niż detaliczna jest spełnienie kryterium w postaci wystawienia albo niewystawienia faktury VAT.

W sytuacji, w której nabywca podaje swój NIP dla celów ujęcia go w paragonie fiskalnym dokumentującym dokonaną na jego rzecz sprzedaż do kwoty 450 zł, dokonana sprzedaż nie jest kwalifikowana jako sprzedaż detaliczna i tym samym wyłączona jest spod opodatkowania podatkiem od sprzedaży detalicznej. Nie powinna więc być uwzględniana przy obliczaniu podstawy opodatkowania tym podatkiem.

Z kolei sprzedaż, do której wystawiono paragon fiskalny z NIP na kwotę powyżej 450 zł, będzie możliwa do zakwalifikowania jako sprzedaż na rzecz przedsiębiorcy dopiero z chwilą prawidłowego jej udokumentowania, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, a więc poprzez wystawienie faktury VAT. Tym samym tylko przychód wynikający z faktury VAT (powyżej 450 zł) lub faktury VAT uproszczonej (do 450 zł) nie będzie uwzględniany przy obliczaniu podstawy opodatkowania podatkiem od sprzedaży detalicznej.

Kupiłeś jako konsument? Nie dostaniesz faktury na firmę

Źródło: indywidualna interpretacja 0111-KDIB3-3.4019.3.2024.1.AM z 15 kwietnia 2024 r.