Pełne odliczenie VAT od zakupu quada

Pełne odliczenie VAT od zakupu quada

Skoro quad używany w działalności gospodarczej formalnie jest ciągnikiem, to możliwe jest pełne odliczenie VAT od wydatków związanych z jego zakupem i eksploatacją - uznał Dyrektor KIS w indywidualnej interpretacji.

Przedsiębiorca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i zajmuje się montażem, serwisem klimatyzacji, wentylacji i chłodnictwa. Jest opodatkowany podatkiem liniowym, spełnia warunki statusu małego podatnika, jest też czynnym podatnikiem VAT. Aby poszerzyć działalność gospodarczą o usługi związane z odśnieżaniem, przedsiębiorca zakupił quad i ma zamiar dokupić do niego pług. Quad zgodnie z dowodem rejestracyjnym jest ciągnikiem rolniczym homologowanym w kategorii T3b, czyli pojazdem, który nie stanowi pojazdu samochodowego w rozumieniu ustawy prawo o ruchu drogowym. Quad jest wykorzystywany wyłącznie na potrzeby działalności gospodarczej. Pojazd wprowadzono do ewidencji środków  trwałych w grupie KŚT 746 (Ciągniki).

Z firmly przygotujesz i wyślesz JPK_V7M lub JPK_V7K prosto z przeglądarki!
firmly ułatwia wprowadzanie faktur, generowanie JPK_V7M, JPK_V7K i JPK_FA, oraz umożliwia online wysyłkę do urzędu skarbowego z e-podpisem. Sprawdź statusy wysyłki i pobieraj Urzędowe Poświadczenia Odbioru (UPO) bezpośrednio w aplikacji.
Przejdź do firmly i ułatw sobie pracę z JPK »

EST Ewidencja środków trwałych - książka inwentarzowa z tabelą amortyzacyjną

Przedsiębiorca wystąpił o indywidualną interpretację, aby potwierdzić, że przysługuje mu prawo do pełnego odliczenia VAT naliczonego z tytułu nabycia quada zakwalifikowanego jako ciągnik rolniczy oraz związanych z tym pojazdem wydatków eksploatacyjnych, gdyż pojazd nie stanowi pojazdu samochodowego i jest wykorzystywany tylko do czynności opodatkowanych. 

W interpretacji Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej powołał się na art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, a więc odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług, natomiast towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. W art. 86a ust. 1 pkt 1 tej ustawy przewidziano ograniczenia tego prawa, jednak dotyczą one wydatków związanych z pojazdami samochodowymi. Quad, zgodnie z dowodem rejestracyjnym, nie jest pojazdem samochodowym w rozumieniu ustawy prawo o ruchu drogowym. Ponieważ pojazd jest wyłącznie do czynności opodatkowanych w ramach działalności gospodarczej, to przedsiębiorcy przysługuje prawo do pełnego odliczenia podatku od towarów i usług od jego zakupu oraz związanych z tym pojazdem wydatków eksploatacyjnych.

Odliczenie 100% VAT nawet przed badaniem technicznym pojazdu

Źródło: indywidualna interpretacja 0113-KDIPT1-3.4012.653.2023.3.OS z 21 grudnia 2023 r.