Odliczenie 100% VAT nawet przed badaniem technicznym pojazdu

Odliczenie 100% VAT nawet przed badaniem technicznym pojazdu

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach potwierdził prawo do odliczenia 100% VAT od wydatków związanych z pojazdem samochodowym, które zostały poniesione przed wykonaniem badania potwierdzającego, że można go uznać za wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej.

W styczniu 2020 r. spółka wzięła w leasing samochód ciężarowy, jednak dopiero w maju 2022 r. poddała go badaniom technicznym, które potwierdziły, że spełnia on kryteria samochodu, który można uznać za wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika (zgodnie z art. 86a ust. 9 pkt 1 ustawy o PTU). Podatnik postawił tezę, że badanie techniczne to środek dowodowy do wykazania wymaganych cech pojazdu, a nie warunek, który wyznacza moment, od którego podatnik może uznawać, że VAT związany z zakupami dotyczącymi tego pojazdu w całości stanowi podatek naliczony. W efekcie uznała, że miała prawo do odliczenia VAT jeszcze przed datą badania technicznego. Dyrektor KIS uznał jednak, że do momentu, kiedy spółka uzyskała odpowiednią adnotację w dowodzie rejestracyjnym, przysługiwało jej prawo do odliczenia jedynie 50% kwoty podatku naliczonego od wydatków związanych z eksploatacją i używaniem pojazdu.

Pobierz fillup - przygotuj i wyślij JPK_V7M lub JPK_V7K tak łatwo, jak e‑maila!
W JPKomacie fillup kompleksowo pomożemy Ci w całym procesie - od wystawienia faktury JPK w fillup, przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online plików JPK_VAT do urzędu skarbowego. Przygotuj i wyślij nowe pliki JPK ewidencji VAT: JPK_V7M i JPK_V7K . Program fillup daje także możliwość konwersji z starego pliku JPK_VAT na plik JPK_V7M lub JPK_V7K.
Pobierz program fillup na komputer i sprawdź »

Sąd, powołując się na wcześniejsze wyroki NSA (z 7 czerwca 2018 r. sygn. I FSK 965/16 i z 21 kwietnia 2023 r. sygn. I FSK 337/20) uznał, że warunkiem zastosowania pełnego prawa do odliczenia podatku naliczonego jest spełnienie określonych cech konstrukcyjnych pojazdu. Badanie techniczne i wpis do dowodu rejestracyjnego to jedynie wymogi formalne, dowodowe, potwierdzające spełnienie tych cech, ale nie kreujące samoistnie prawa do odliczenia. Prawo do odliczenia podatku należnego nie jest związane z odpowiednim wpisem w dowodzie rejestracyjnym ani wynikiem badania technicznego, ale z cechami danego pojazdu, które samoistnie wskazują na wykorzystywanie pojazdu do celów działalności gospodarczej.

Źródło: wyrok WSA w Gliwicach I SA/Gl 1216/22 z 28 czerwca 2023 r.

pobierz:
EPP Ewidencja przebiegu pojazdu | druk, formularz online (druki-formularze.pl

czytaj:
Odliczenie 50% VAT od samochodów firmowych (jpk.info.pl)