Odliczenie 100% VAT nawet przed badaniem technicznym pojazdu

Odliczenie 100% VAT nawet przed badaniem technicznym pojazdu

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach potwierdził prawo do odliczenia 100% VAT od wydatków związanych z pojazdem samochodowym, które zostały poniesione przed wykonaniem badania potwierdzającego, że można go uznać za wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej.

W styczniu 2020 r. spółka wzięła w leasing samochód ciężarowy, jednak dopiero w maju 2022 r. poddała go badaniom technicznym, które potwierdziły, że spełnia on kryteria samochodu, który można uznać za wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika (zgodnie z art. 86a ust. 9 pkt 1 ustawy o PTU). Podatnik postawił tezę, że badanie techniczne to środek dowodowy do wykazania wymaganych cech pojazdu, a nie warunek, który wyznacza moment, od którego podatnik może uznawać, że VAT związany z zakupami dotyczącymi tego pojazdu w całości stanowi podatek naliczony. W efekcie uznała, że miała prawo do odliczenia VAT jeszcze przed datą badania technicznego. Dyrektor KIS uznał jednak, że do momentu, kiedy spółka uzyskała odpowiednią adnotację w dowodzie rejestracyjnym, przysługiwało jej prawo do odliczenia jedynie 50% kwoty podatku naliczonego od wydatków związanych z eksploatacją i używaniem pojazdu.

Z firmly przygotujesz i wyślesz JPK_V7M lub JPK_V7K prosto z przeglądarki!
firmly ułatwia wprowadzanie faktur, generowanie JPK_V7M, JPK_V7K i JPK_FA, oraz umożliwia online wysyłkę do urzędu skarbowego z e-podpisem. Sprawdź statusy wysyłki i pobieraj Urzędowe Poświadczenia Odbioru (UPO) bezpośrednio w aplikacji.
Przejdź do firmly i ułatw sobie pracę z JPK »

Sąd, powołując się na wcześniejsze wyroki NSA (z 7 czerwca 2018 r. sygn. I FSK 965/16 i z 21 kwietnia 2023 r. sygn. I FSK 337/20) uznał, że warunkiem zastosowania pełnego prawa do odliczenia podatku naliczonego jest spełnienie określonych cech konstrukcyjnych pojazdu. Badanie techniczne i wpis do dowodu rejestracyjnego to jedynie wymogi formalne, dowodowe, potwierdzające spełnienie tych cech, ale nie kreujące samoistnie prawa do odliczenia. Prawo do odliczenia podatku należnego nie jest związane z odpowiednim wpisem w dowodzie rejestracyjnym ani wynikiem badania technicznego, ale z cechami danego pojazdu, które samoistnie wskazują na wykorzystywanie pojazdu do celów działalności gospodarczej.

Źródło: wyrok WSA w Gliwicach I SA/Gl 1216/22 z 28 czerwca 2023 r.

pobierz:
EPP Ewidencja przebiegu pojazdu | druk, formularz online (druki-formularze.pl

czytaj:
Odliczenie 50% VAT od samochodów firmowych (jpk.info.pl)