Ochotnicza Straż Pożarna bez prawa do odliczenia VAT

Ochotnicza Straż Pożarna bez prawa do odliczenia VAT

Ochotnicza Straż Pożarna nie odliczy VAT z faktur dokumentujących zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i sprzętu ochrony indywidualnej strażaków - potwierdził Dyrektor KIS.

Ochotnicza Straż Pożarna ma status stowarzyszenia i jest czynnym płatnikiem VAT. Jest jednostką włączoną do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, a jej podstawową działalnością statutową jest działalność nieodpłatna, w szczególności polegająca na braniu udziału w akcjach ratowniczych. OSP prowadzi też działalność odpłatną, polegającą na wynajmie gruntu pod maszt telekomunikacyjny. Z tego tytułu wystawia faktury i odprowadza należny podatek VAT.

Pobierz fillup - przygotuj i wyślij JPK_V7M lub JPK_V7K tak łatwo, jak e‑maila!
W JPKomacie fillup kompleksowo pomożemy Ci w całym procesie - od wystawienia faktury JPK w fillup, przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online plików JPK_VAT do urzędu skarbowego. Przygotuj i wyślij nowe pliki JPK ewidencji VAT: JPK_V7M i JPK_V7K . Program fillup daje także możliwość konwersji z starego pliku JPK_VAT na plik JPK_V7M lub JPK_V7K.
Pobierz program fillup na komputer i sprawdź »

Gdy sSprzęt będzie służył do działalności niepodlegającej opodatkowaniu

OSP wystąpiła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska o dofinansowanie do zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego i sprzętu ochrony indywidualnej strażaków. Ponieważ warunkiem uzyskania dofinansowania jest przedłożenie interpretacji indywidualnej potwierdzającej brak możliwości odliczenia podatku od towarów i usług od dofinansowanych zakupów, złożyła wniosek o taką interpretację. We wniosku wyraziła pogląd, że skoro zakupiony sprzęt będzie służył zgodnie ze statutem OSP do działalności ratowniczo-gaśniczej, a więc do działalności niepodlegającej opodatkowaniu, a nie do prowadzenia działalności gospodarczej ubocznej, to OSP nie będzie uprawniona do odliczenia podatku naliczonego, mimo że jest czynnym podatnikiem VAT. Odliczenie jest możliwe, gdy występuje związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny. Tymczasem w analizowanej sprawie takiego związku nie ma. Dyrektor KIS zgodził się z tym stanowiskiem.

Sprzedaż cegiełek w zamian za darowiznę nie podlega VAT

Źróło: indywidualna interpretacja 0113-KDIPT1-1.4012.124.2024.1.MG z 11 kwietnia 2024 r.