Przechowywanie wózków, rowerów lub przetworów jest celem mieszkaniowym

Przechowywanie wózków, rowerów lub przetworów jest celem mieszkaniowym

Spółdzielnia wynajmująca mieszkańcom schowki, komórki i piwnice z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe korzysta w tym zakresie ze zwolnienia z VAT - wynika z indywidualnej interpretacji.

Spółdzielnia mieszkaniowa będąca czynnym podatnikiem VAT zarządza nieruchomościami, w których, oprócz lokali mieszkalnych, znajdują się takie pomieszczenia, jak schowki, komórki czy piwnice. Część z nich to pomieszczenia przynależne do konkretnych lokali. Za korzystanie z nich mieszkańcy wnoszą eksploatacyjne zgodnie z art. 4 ust. 1, 2, 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Pozostałe tego typu pomieszczenia stanowią część wspólną nieruchomości, a spółdzielnia wynajmuje je mieszkańcom odpłatnie, z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe. Są one wykorzystywane głównie do przechowywania rowerów, wózków dziecięcych, przetworów itp., a mieszkańcy nie prowadzą w nich działalności zarobkowej. Spółdzielnia wystąpiła o indywidualną interpretację, aby dowiedzieć się, czy wynajem takich pomieszczeń korzysta ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o podatku od towarów i usług.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zauważył, że na podstawie tego przepisu ze zwolnienia od podatku od towarów i usług korzysta świadczenie usług wynajmu nieruchomości na cele mieszkalne. Przesłankami do zastosowania zwolnienia są:

  • świadczenie usługi na własny rachunek,
  • charakter mieszkalny nieruchomości,
  • mieszkaniowy cel najmu lub dzierżawy.

Te przesłanki muszą być spełnione łącznie, a brak któregokolwiek z elementów powoduje opodatkowanie świadczonej usługi.

Pobierz fillup - przygotuj i wyślij JPK_V7M lub JPK_V7K tak łatwo, jak e‑maila!
W JPKomacie fillup kompleksowo pomożemy Ci w całym procesie - od wystawienia faktury JPK w fillup, przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online plików JPK_VAT do urzędu skarbowego. Przygotuj i wyślij nowe pliki JPK ewidencji VAT: JPK_V7M i JPK_V7K . Program fillup daje także możliwość konwersji z starego pliku JPK_VAT na plik JPK_V7M lub JPK_V7K.
Pobierz program fillup na komputer i sprawdź »

Schowki i piwnice służą zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych

W interpretacji wskazano, że dodatkowe pomieszczenia (np. schowki, piwnice), które co do zasady mogą przynależeć do lokalu mieszkalnego, nie powinny być traktowane jako lokale użytkowe, gdyż stanowią pomieszczenia gospodarcze lokalu mieszkalnego. Ponieważ są przeznaczone do przechowywania materiałów, przedmiotów, opału lub produktów żywnościowych użytkowników lokalu, służą zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych. Ich najem jest więc zwolniony z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy. Jednym z kluczowych kryteriów zastosowania powyższego zwolnienia od podatku VAT dla czynności najmu schowków i piwnic jest bowiem sposób ich wykorzystania (użytkowania) przez wynajmujących, a nie ich usytuowanie ani wyodrębnienie w księdze wieczystej. Skoro schowki i piwnice są wynajmowane mieszkańcom z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe (służą im do przechowywania rowerów, wózków dziecięcych, przetworów itp.), to usługi ich najmu korzystają ze zwolnienia od podatku - podsumował Dyrektor KIS.

Najem prywatny może stanowić działalność gospodarczą i pozbawiać prawa do zwolnienia podmiotowego z VAT

Źródło: indywidualna interpretacja 0112-KDIL1-2.4012.16.2024.2.DS z 23 kwietnia 2024 r.