Przejazd z domu do pracy to przejazd prywatny

Przejazd z domu do pracy to przejazd prywatny

Okazjonalne umożliwienie pracownikowi przejazdu samochodem służbowym z domu do pracy sprawia, że takiego pojazdu nie można zakwalifikować jako wykorzystywanego wyłącznie do działalności gospodarczej - wynika z indywidualnej interpretacji.

Spółka z o.o., która jest czynnym podatnikiem VAT, prowadzi działalność w zakresie dystrybucji sprzętu sportowego. Spółka oddaje w użytkowanie pracownikom i współpracownikom służbowe samochody osobowe. Z wewnętrznego regulaminu wynika, że pojazdy mogą być wykorzystywane tylko w celach służbowych, zaś bezwzględnie zakazane jest używanie ich do jakichkolwiek celów prywatnych. Użycie pojazdu służbowego w celu prywatnym może zostać zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych/współpracownika i może stanowić podstawę do zastosowania wobec takiej osoby odpowiedzialności dyscyplinarnej.

Z firmly przygotujesz i wyślesz JPK_V7M lub JPK_V7K prosto z przeglądarki!
firmly ułatwia wprowadzanie faktur, generowanie JPK_V7M, JPK_V7K i JPK_FA, oraz umożliwia online wysyłkę do urzędu skarbowego z e-podpisem. Sprawdź statusy wysyłki i pobieraj Urzędowe Poświadczenia Odbioru (UPO) bezpośrednio w aplikacji.
Przejdź do firmly i ułatw sobie pracę z JPK »

Zgodnie z regulaminem, użytkownik zgłasza zamiar wyjazdu w recepcji spółki i odbiera tam kluczyki do pojazdu, natomiast po zakończonej podróży służbowej jest zobowiązany niezwłocznie odstawić pojazd na parking spółki i zwrócić kluczyki w recepcji. Pojazdy są wyposażone w system lokalizacji satelitarnej (GPS), co pozwala kontrolować sposób ich wykorzystywania, a dodatkowo wyznaczona osoba kontroluje sposób wykonania powierzonych zadań służbowych z wykorzystaniem pojazdów służbowych, w tym także weryfikuje dane generowane przez system GPS. Dlatego spółka kwalifikuje te samochody jako pojazdy, o których mowa w art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT, a więc wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej.

Jednocześnie w wyjątkowych przypadkach, w szczególności związanych z koniecznością wczesnego rozpoczęcia podróży służbowej lub jej późnym zakończeniem (poza godzinami pracy recepcji), użytkownik może uzyskać zgodę członka zarządu na późniejszy zwrot lub wcześniejszy odbiór pojazdu służbowego. Samochód może być wtedy zaparkowany w miejscu zamieszkania użytkownika. Spółka wystąpiła o indywidualną interpretację, aby upewnić się, że mimo tego wyjątku ma prawo kwalifikować pojazdy jako wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się w tym stanowiskiem. W interpretacji wskazał, że aby możliwe było pełne odliczenie VAT, muszą zostać spełnione dwa warunki: sposób wykorzystania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza w ustalonych przez niego zasadach ich używania, musi wykluczać ich użycie do celów prywatnych, a wykluczenie użytku prywatnego musi zostać potwierdzone prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu. Możliwość odliczenia 100% kwoty podatku naliczonego dotyczy tylko tych pojazdów, które przeznaczone są jedynie do wykonywania czynności służbowych, a więc nie są wykorzystywane, choćby przejściowo, w inny sposób.

Zdaniem Dyrektora KIS wprowadzenie w spółce regulaminu używania samochodu służbowego oraz wyposażenie pojazdów w system lokalizacji satelitarnej nie jest równoznaczne ze stworzeniem procedury użytkowania tego pojazdu, która wykluczy potencjalne użycie go do celów prywatnych. Wprowadzone przez spółkę rozwiązania mogą zniechęcać do używania samochodu służbowego do celów prywatnych, natomiast nie są w stanie w rzeczywiście wyeliminować takiego wykorzystania samochodu z uwagi na jego dostępność w miejscu zamieszkania użytkownika.

Dodatkowo Dyrektor KIS zauważył, że przejazdy pracownika z miejsca zamieszkania do miejsca świadczenia pracy nie są przejazdami służbowymi. W ten sposób zaspokajane są przede wszystkim prywatne potrzeby użytkownika samochodu, gdyż to pracownik ma zadbać o to, w jaki sposób dotrze do miejsca realizacji swoich obowiązków służbowych. Skoro pojazdy mogą być parkowane w miejscu zamieszkania użytkownika, to nie można uznać, że są wykorzystywane wyłącznie do celów prowadzonej przez spółkę działalności.

Użytkowanie pojazdu służbowego przez pracownika do celów prywatnych

Żródło: indywidualna interpretacja 0112-KDIL1-3.4012.520.2023.2.AKS z 15 stycznia 2024 r.