2021-02-17 | Karty paliwowe w JPK_V7 bez odliczenia VAT. Interpretacja ogólna ogranicza prawo odliczenia VAT

Karty paliwowe w JPK_V7 bez odliczenia VAT. Interpretacja ogólna ogranicza prawo odliczenia VAT

Wszyscy podatnicy, którzy w swojej działalności korzystają do rozliczeń transakcji kart paliwowych, powinni wnikliwie zastanowić się, czy przysługuje im prawo odliczenia podatku VAT z tytułu nabycia paliwa i innych towarów. Jak wskazało Ministerstwo Finansów, decydować w tym zakresie będzie szereg warunków. Ich spełnienie łącznie powoduje, że faktury otrzymywane od firmy rozliczającej płatności taką kartą powinny być traktowane jako dokumenty potwierdzające świadczenie usług – co jednak najgorsze – usług finansowych. W przypadku takich usług stosowane powinno być zwolnienie z VAT. Nabywca korzystający z karty zostaje więc odliczenia podatku pozbawiony, a JPK_V7, w którym doszło do odliczenia podatku – podlegać powinien korekcie. 

Z firmly przygotujesz i wyślesz JPK_V7M lub JPK_V7K prosto z przeglądarki!
firmly ułatwia wprowadzanie faktur, generowanie JPK_V7M, JPK_V7K i JPK_FA, oraz umożliwia online wysyłkę do urzędu skarbowego z e-podpisem. Sprawdź statusy wysyłki i pobieraj Urzędowe Poświadczenia Odbioru (UPO) bezpośrednio w aplikacji.
Przejdź do firmly i ułatw sobie pracę z JPK »

Karty paliwowe stanowią formę ułatwienie w finansowaniu płatności na stacjach benzynowych. Zamiast płacić za każdym tankowaniem, osoba korzystająca z karty ma możliwość uzyskać zbiorcze zestawienie i fakturę, na której wyszczególnione są wszystkie pozycje, opłacane okresowo jednym przelewem. Często korzystający z tytułu korzystania z karty ma możliwość nie tylko uzyskać okresowe kredytowanie płatności, ale również innego rodzaju świadczenia, np. korzystny rabat cenowy, dodatkowe benefity (punkty), W JPK_V7 ujmowane są z reguły zbiorczo kwoty dostaw zarejestrowanych, a podstawą księgowania w części ewidencyjnej pliku są faktury wystawione przez wystawcę karty. Faktur nie wystawia stacja paliw dokonująca faktycznej sprzedaży paliwa (tj. w rozumieniu ustawy o VAT - dostawy towaru).

Nie każda faktura do karty flotowej uprawnia do odliczenia VAT

Od warunków zawartej umowy z podmiotem wydającym kartę (często leasingodawcą pojazdu, do którego karta jest przekazywana) zależeć będzie prawo odliczenia VAT. Transakcja trójstronna wyraźnie może bowiem sugerować, że pomiędzy udostępniającym kartę a korzystającym z niej podatnikiem (posiadaczem pojazdu, tankującym) nie dochodzi do żadnej faktycznej dostawy towarów. Decydującym będzie w tym zakresie, czy dochodzi do jakiegokowleik kształtowania warunków umowy dostawy towaru między tymi podmiotami, czy te warunki obejmują wyłącznie relację między stacją benzynową a tankującym. Podobnie zauważyły do tej pory nie tylko polskie sądy, ale także TSUE (15 maja 2019 wyrok w sprawie Vega International, sygn. C-235/18). Stanowisko sądu europejskiego było podstawą do obecnej interpretacji obejmującej wykładnią polskich podatników. W wyroku wskazano, że skoro podmiot ostateczny według własnego uznania nabywca paliwo od stacji benzynowych - sam wybiera od którego dostawcy kupi paliwo, w jakiej ilości i kiedy – to nie ma relacji, w której byłaby możliwość traktowania transakcji między tym nabywcą a wystawcą karty jako dostawy towarów – dochodzi do usługi finansowej zwolnionej z VAT (a zatem bez prawa do odliczenia takiego podatku po stronie nabywcy).

Ministerstwo Finansów – interpretacja ogólna: warunki braku odliczenia VAT nabycia paliwa z kart paliwowych

W interpretacji ogólnej z (sygn.. akt PT9.8101.3.2020) Ministerstwo Finansów potwierdziło istotne elementy wcześniejszego orzecznictwa TSUE. Ustaliło, że:

„fakt przeniesienia uprawnienia do dysponowania towarem jak właściciel przez dostawcę towaru (prowadzącego stację paliw) bezpośrednio na rzecz odbiorcy w ramach transakcji z wykorzystaniem kart paliwowych powinien zostać stwierdzony w przypadku kumulatywnego spełnienia poniższych przesłanek:

  1. nabywanie towaru przez odbiorcę (posiadacza karty) bezpośrednio od dostawców;
  2. decydowanie wyłącznie przez odbiorcę w szczególności o sposobach nabycia towaru (wybór miejsca nabycia), ilości oraz jakości towaru, momencie zakupu i sposobie wykorzystania towaru;
  3. ponoszenie przez odbiorcę (z wyłączeniem podmiotu pośredniczącego) całości kosztów związanych z nabyciem towaru;
  4. ograniczenie się podmiotu pośredniczącego do udostępnienia odbiorcy instrumentu finansowego pozwalającego nabyć towar.”

W efekcie, jeśli dojdzie do spełnienia tych warunków, podatnik uzyskujący fakturę na paliwo od instytucji finansującej (wydawcy karty, leasingodawcy) – nie odliczy VAT zawartego na takiej fakturze (VAT nie może zostać naliczony i faktura powinna być korygowana a wraz z nią – koreksie podlega JPK_V7 (część zarówno ewidencyjna jak i deklaracyjna), w której wcześniej doszło do odliczenia podatku). Faktura korygowana powinna być zgodnie z warunkami umowy łączącej strony może być zatem korygowana – w zależności od warunków albo do ceny netto, albo brutto.

Powstanie z pewnością wiele problemów natury faktycznej co do tego, czy kształtowanie „dostawy towarów” między dostawcą karty a nabywcą paliwa może nastąpić np. na podstawie elementów cenotwórczych jak częściowe jedynie ograniczenie stacji , w których można tankować paliwo (np. jedynie w jednej kategorii stacji) albo ustalenie dodatkowych warunków cenotwórczych (rabat stały, rabat procentowy). Dopiero gruntowna analiza całości umowy może wskazywać na relację dostawy pomiędzy tymi dwoma podmiotami.

czytaj także: odliczenie 50% VAT od zakupu paliwa >

Z firmly przygotujesz i wyślesz JPK_V7M lub JPK_V7K prosto z przeglądarki!
firmly ułatwia wprowadzanie faktur, generowanie JPK_V7M, JPK_V7K i JPK_FA, oraz umożliwia online wysyłkę do urzędu skarbowego z e-podpisem. Sprawdź statusy wysyłki i pobieraj Urzędowe Poświadczenia Odbioru (UPO) bezpośrednio w aplikacji.
Przejdź do firmly i ułatw sobie pracę z JPK »