Odliczenie 50% VAT od samochodów firmowych

Wprowadzane jest ograniczenie w odliczaniu podatku naliczonego w odniesieniu do wydatków eksploatacyjnych (paliwo, przeglądy, naprawy, przejazdy drogami płatnymi, mycie i kosmetyka) dotyczących pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony, zarówno tych osobowych, jak i innych niż osobowe, gdy samochód z którejś z tych kategorii przeznaczony będzie do użytku „mieszanego” - czyli do celów związanych z opodatkowaną działalnością gospodarczą, jak i do celów użytku prywatnego. 

50% odliczenia nie ma miejsca, gdy pojazd jest wyłącznie samochodem firmowym lub posiada konstrukcyjnie co najmniej 10 miejsc, łącznie z miejscem kierowcy. Podobnie ograniczenie nie dotyczy towarów montowanych we wszelkich samochodach, jeżeli przeznaczenie tych towarów wskazuje wyłącznie cele gospodarcze.

Pobierz fillup - przygotuj i wyślij JPK_V7M lub JPK_V7K tak łatwo, jak e‑maila!
W JPKomacie fillup kompleksowo pomożemy Ci w całym procesie - od wystawienia faktury JPK w fillup, przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online plików JPK_VAT do urzędu skarbowego. Przygotuj i wyślij nowe pliki JPK ewidencji VAT: JPK_V7M i JPK_V7K . Program fillup daje także możliwość konwersji z starego pliku JPK_VAT na plik JPK_V7M lub JPK_V7K.
Pobierz program fillup na komputer i sprawdź »

Odliczenie 100% podatku naliczonego

Odliczenie pełne przysługiwać będzie wyłącznie w przypadku wydatków związanych z pojazdami wykorzystywanymi wyłącznie do działalności gospodarczej. Na podatniku spoczywać będzie obowiązek wykazania – w ściśle określony sposób – że auto nie jest wykorzystywane prywatnie. Pełne prawo odliczenia przy samochodach w pełni firmowych będzie możliwe zarówno przy samochodach osobowych, jak i innych niż osobowe. Pojazdy wykorzystywane są wyłącznie dla celów działalności gospodarczej, gdy:

  • Okoliczności wykorzystywania pojazdów, potwierdzone obowiązkową, prowadzoną dla tych celów ewidencją ich przebiegu, wykluczają możliwość ich użycia do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą  (konieczne jest złożenie VAT-26) lub
  • Konstrukcja pojazdów wyklucza ich użycie dla celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie w tych celach może być jedynie nieistotne (samochód z jednym rzędem siedzeń oddzielony od części towarowej ścianą lub trwałą przegrodą, wielozadaniowe, vany, z otwartą częścią dla ładunków, pojazdy specjalne).

Pełne prawo odliczenia w przypadku tego typu pojazdów możliwe jest zarówno od nabycia, importu, wytworzenia pojazdu lub części składowych, najmu, dzierżawy, leasingu, jak i od paliw silnikowych, oleju napędowego, gazu, naprawy, konserwacji oraz usług związanych z eksploatacją pojazdów.