Ładowanie pojazdów elektrycznych jest sprzedażą towaru, a nie usługą

Ładowanie pojazdów elektrycznych jest sprzedażą towaru, a nie usługą

Nawet gdy opłata za ładowanie samochodu elektrycznego jest uzależniona od czasu korzystania z ładowarki i standardu łącza, wciąż jest to sprzedaż towaru, a nie usługa - uznał NSA, uwzględniając skargę kasacyjną od wyroku WSA w Warszawie

Decyzja NSA kończy spór prawny zapoczątkowany w 2017 r., kiedy firma planująca budowę sieci stacji do ładowania pojazdów elektrycznych wystąpiła o indywidualną interpretację. Zwróciła się w niej o potwierdzenie, że całość świadczeń, jakie zamierza zaoferować użytkownikom pojazdów elektrycznych, będzie stanowiła jedną czynność podlegającą opodatkowaniu, tj. odpłatne świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o VAT. Jednak Dyrektor KIS nie zgodził się z tym stanowiskiem. Wskazał, że zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy o VAT energia jest towarem, a zatem mamy do czynienia z jej dostawą w rozumieniu art. 7 ust. 1, a nie ze świadczeniem usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ww. ustawy. Uznał też, że dokonywane przez spółkę czynności należy rozdzielić na dwie części - związane z dostawą energii elektrycznej (tj. udostępnienie urządzeń do ładowania, samą dostawę energii elektrycznej oraz wsparcie techniczne) oraz niezwiązane z dostawą energii elektrycznej (tj. udostępnienie platformy/strony internetowej/aplikacji czy e-portfela).

Ile podatku VAT zapłacę, czyli co ująć w JPK_V7

Pobierz fillup - przygotuj i wyślij JPK_V7M lub JPK_V7K tak łatwo, jak e‑maila!
W JPKomacie fillup kompleksowo pomożemy Ci w całym procesie - od wystawienia faktury JPK w fillup, przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online plików JPK_VAT do urzędu skarbowego. Przygotuj i wyślij nowe pliki JPK ewidencji VAT: JPK_V7M i JPK_V7K . Program fillup daje także możliwość konwersji z starego pliku JPK_VAT na plik JPK_V7M lub JPK_V7K.
Pobierz program fillup na komputer i sprawdź »

Tę interpretację uchylił WSA w Warszawie. Z kolei NSA, do którego trafiła skarga kasacyjna fiskusa, zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z pytaniem, czy tego typu usługa jest dostawą towarów czy świadczeniem usług.
TSUE uznał wtedy, że jedno złożone świadczenie, składające się z udostępnienia urządzeń do ładowania pojazdów elektrycznych, zapewnienia przepływu energii elektrycznej o odpowiednich parametrach, niezbędnego wsparcia technicznego dla zainteresowanych użytkowników oraz udostępnienia aplikacji informatycznych ułatwiających obsługę transakcji, stanowi dostawę towarów na gruncie Dyrektywy VAT.

Kierując się tym wyrokiem, NSA uwzględnił skargę kasacyjną. Wskazał, że nawet wtedy, gdy cena świadczenia jest wyliczana na podstawie czasu ładowania, jego dominującym elementem pozostaje przepływ energii elektrycznej.

Jak złożyć wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej

Źródła: interpretacja indywidualna 1462-IPPP1.4512.120.2017.1.AKO z 16 maja 2017 r., wyrok WSA w Warszawie III SA/Wa 3071/17 z 6 czerwca 2018 r., wyrok TSUE C-282/22 z 20 kwietnia 2023 r., wyrok NSA I FSK 1712/18 z 26 października 2023 r.