2021-10-05 | Nowe pliki JPK. Przesyłanie ksiąg i ewidencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Nowe pliki JPK. Przesyłanie ksiąg i ewidencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Trwają prace parlamentarne nad projektem obszernej nowelizacji wprowadzającej znaczne zmiany w ustawach o podatkach dochodowych. Jedną z planowanych zmian jest nałożenie obowiązku dla wszystkich podatników prowadzenia ksiąg, ksiąg rachunkowych, ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w formie komputerowej. Nie będzie więc jak dotychczas możliwości wyboru już rzadko używanej, ale jednak, papierowej formy dla niektórych ewidencji.

Pobierz fillup - przygotuj i wyślij JPK_V7M lub JPK_V7K tak łatwo, jak e‑maila!
W JPKomacie fillup kompleksowo pomożemy Ci w całym procesie - od wystawienia faktury JPK w fillup, przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online plików JPK_VAT do urzędu skarbowego. Przygotuj i wyślij nowe pliki JPK ewidencji VAT: JPK_V7M i JPK_V7K . Program fillup daje także możliwość konwersji z starego pliku JPK_VAT na plik JPK_V7M lub JPK_V7K.
Pobierz program fillup na komputer i sprawdź »

Najważniejszym obowiązkiem, do którego muszą przygotować się podatnicy PIT jest obowiązek comiesięcznego lub cokwartalnego przesyłania ksiąg i ewidencji w terminie płatności zaliczek na podatek (czyli kwartalnie lub miesięcznie) i dodatkowo w terminie złożenia rocznego zeznania (podatnicy CIT mają przesyłać pliki jedynie w tym ostatnim terminie).

Podatnicy więc bez wezwania urzędu będą mieli obowiązek przesyłania plików JPK_KPiR, JPK_KR, JPK_EWP. Nowością będzie JPK dotyczący ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, nie została jednak jeszcze przygotowana struktura logiczna tego dokumentu.

Trzeba mieć też na uwadze, że nowelizacja przepisów przewiduje możliwość określenia przez Ministra Finansów w drodze rozporządzenia dodatkowych danych, o które podatnicy będą musieli uzupełnić księgi i przekazać do urzędu. Jest więc bardzo prawdopodobne, że przygotowane zostaną zupełnie nowe struktury JPK. Jak wskazano w uzasadnieniu do ustawy zmieniającej, dodatkowe dane będą zbierane w celu zmniejszenia obciążeń przedsiębiorców związanych z prowadzeniem kontroli poprzez umożliwienie administracji skarbowej weryfikacji prawidłowości rozliczeń i wykrywania nadużyć w formie zdalnej, bez konieczności przeprowadzania czynności na miejscu oraz zwiększenie ich efektywności.

Minister będzie miał prawo także zwolnić niektóre grupy podmiotów z obowiązku przesyłania ksiąg, natomiast nie wiadomo jeszcze o jakie podmioty chodzi,.

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa, proponowane zmiany mają przyczynić się do ułatwienia rozliczeń przedsiębiorców, poprzez umożliwienie podjęcia działań zmierzających w kierunku udostępnienia im usługi Twój e-PIT/e-CIT.

Zmiana ma wejść w życie od 2023 r.

Pobierz fillup - przygotuj i wyślij JPK_V7M lub JPK_V7K tak łatwo, jak e‑maila!
W JPKomacie fillup kompleksowo pomożemy Ci w całym procesie - od wystawienia faktury JPK w fillup, przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online plików JPK_VAT do urzędu skarbowego. Przygotuj i wyślij nowe pliki JPK ewidencji VAT: JPK_V7M i JPK_V7K . Program fillup daje także możliwość konwersji z starego pliku JPK_VAT na plik JPK_V7M lub JPK_V7K.
Pobierz program fillup na komputer i sprawdź »