Przedsiębiorca może sam zdecydować, że wystawi konsumentowi fakturę zamiast paragonu

Przedsiębiorca może sam zdecydować, że wystawi konsumentowi fakturę zamiast paragonu

Organy podatkowe uznają za dopuszczalne wydawać automatycznie fakturę bez żądania ani zgody kupującego, zaś paragon z kasy rejestrującej dołączać do egzemplarza faktury i pozostawiać w swojej dokumentacji. Problemem może jednak okazać się odpowiedź na pytanie, cz w takim przypadku można nie wydawać w ogóle paragonu na rzecz kupującego.

Przedsiębiorca będący czynnym podatnikiem VAT zajmuje się produkcją mebli oraz sprzedażą towarów. Część mebli i towarów sprzedaje osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Taka sprzedaż jest ewidencjonowana przy pomocy kas rejestrujących, a nabywcom wydawany jest paragon z kasy rejestrującej lub faktura. Przedsiębiorca chce zmienić swoje procedury i wszystkim kupującym u niego konsumentom wydawać automatycznie (nie czekając na żądanie z ich strony) fakturę, zaś paragon z kasy rejestrującej dołączać do swojego egzemplarza faktury i pozostawiać w swojej dokumentacji.

Pobierz fillup - przygotuj i wyślij JPK_V7M lub JPK_V7K tak łatwo, jak e‑maila!
W JPKomacie fillup kompleksowo pomożemy Ci w całym procesie - od wystawienia faktury JPK w fillup, przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online plików JPK_VAT do urzędu skarbowego. Przygotuj i wyślij nowe pliki JPK ewidencji VAT: JPK_V7M i JPK_V7K . Program fillup daje także możliwość konwersji z starego pliku JPK_VAT na plik JPK_V7M lub JPK_V7K.
Pobierz program fillup na komputer i sprawdź »

Przedsiębiorca uważa, że skoro art. 106b ustawy o VAT, który nakazuje wystawić fakturę konsumentowi na jego żądanie, nie zabrania wystawienia jej w innych sytuacjach, to daje mu to prawo wystawiania takich faktur z własnej inicjatywy. Natomiast z art. 106h ust. 1 tej samej ustawy wynika, że jeśli faktura dotyczy sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, to paragon fiskalny dotyczący tej sprzedaży należy załączyć do egzemplarza faktury pozostającego u sprzedawcy. W tej sytuacji racjonalne jest, by konsumentowi w ogóle nie wydawać paragonu, tylko od razu fakturę. Aby uzyskać potwierdzenie, że takie działanie będzie zgodne z prawem, przedsiębiorca wystąpił w tej sprawie o indywidualną interpretację.

Metody prawidłowego wystawiania paragonów fiskalnych i faktur uproszczonych

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się z autorem wniosku, że przepisy nie zabraniają dokumentowania sprzedaży fakturą bez żądania ze strony konsumenta. Dodatkowo przypomniał, że fakt wystawienia konsumentowi faktury VAT nie zwalnia przedsiębiorcy z obowiązku zaewidencjonowania transakcji na kasie rejestrującej. W takiej sytuacji do kopii faktury pozostającej u sprzedawcy należy podpiąć oryginał paragonu z kasy rejestrującej - nie trzeba go natomiast wydawać kupującemu.

Źródło: indywidualna interpretacja 0114-KDIP1-3.4012.420.2023.1.JG z 29 sierpnia 2023 r.