Przesyłanie ksiąg i ewidencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Do Sejmu trafił projekt obszernej nowelizacji wprowadzającej znaczne zmiany w ustawach o podatkach dochodowych. Jedną z planowanych zmian jest nałożenie obowiązku dla wszystkich podatników prowadzenia ksiąg, ksiąg rachunkowych, ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w formie komputerowej. Nie będzie więc jak dotychczas możliwości wyboru już rzadko używanej, ale jednak, papierowej formy dla niektórych ewidencji.

Najważniejszym obowiązkiem, do którego muszą przygotować się podatnicy PIT jest obowiązek comiesięcznego lub cokwartalnego przesyłania ksiąg i ewidencji w terminie płatności zaliczek na podatek (czyli kwartalnie lub miesięcznie) i dodatkowo w terminie złożenia rocznego zeznania (podatnicy CIT mają przesyłać pliki jedynie w tym ostatnim terminie).

Podatnicy więc bez wezwania urzędu będą mieli obowiązek przesyłania plików JPK_KPiR, JPK_KR, JPK_EWP. Nowością będzie JPK dotyczący ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, nie została jednak jeszcze przygotowana struktura logiczna tego dokumentu.

Trzeba mieć też na uwadze, że nowelizacja przepisów przewiduje możliwość określenia przez Ministra Finansów w drodze rozporządzenia dodatkowych danych, o które podatnicy będą musieli uzupełnić księgi i przekazać do urzędu. Jest więc bardzo prawdopodobne, że przygotowane zostaną zupełnie nowe struktury JPK. Jak wskazano w uzasadnieniu do ustawy zmieniającej, dodatkowe dane będą zbierane w celu zmniejszenia obciążeń przedsiębiorców związanych z prowadzeniem kontroli poprzez umożliwienie administracji skarbowej weryfikacji prawidłowości rozliczeń i wykrywania nadużyć w formie zdalnej, bez konieczności przeprowadzania czynności na miejscu oraz zwiększenie ich efektywności.

Minister będzie miał prawo także zwolnić niektóre grupy podmiotów z obowiązku przesyłania ksiąg, natomiast nie wiadomo jeszcze o jakie podmioty chodzi,.

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa, proponowane zmiany mają przyczynić się do ułatwienia rozliczeń przedsiębiorców, poprzez umożliwienie podjęcia działań zmierzających w kierunku udostępnienia im usługi Twój e-PIT/e-CIT.

Pobierz fillup - przygotuj i wyślij JPK tak łatwo, jak e‑maila!
W JPKomacie fillup kompleksowo pomożemy Ci w całym procesie - od wystawienia faktury JPK w fillup, przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online plików JPK do urzędu skarbowego. 
Pobierz program fillup na komputer i sprawdź 30 dni za darmo »