Księgi podatkowe - obowiązek JPK_PKPIR

Do przekazywania danych o rozliczeniach podatkowych w formacie JPK zobowiązane są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, prowadzące księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych.

Zdaniem Ministerstwa Finansów, zasadne jest stosowanie kryteriów zatrudnienia średniorocznego oraz rocznego obrotu netto (patrz tabela) także do podmiotów, które nie mają statusu przedsiębiorcy. Zgodnie z interpretacją ogólną wydaną przez ministra Finansów, okres przejściowy, jaki został przewidziany dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, należy odpowiednio zastosować do podmiotów, które nie mają statusu przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

w programie fillup przygotujesz i wyślesz plik JPK_PKPIR na żądanie Urzędu Skarbowego »

Księgi podatkowe oraz dowody księgowe –
- elektroniczny plik w formacie JPK na żądanie organu podatkowego
  1 lipiec 2018
Przedsiębiorca prowadzi księgi podatkowe wyłącznie papierowo Dobrowolnie
Przedsiębiorca prowadzi jedną z ksiąg w programie komputerowym Dobrowolnie
Mikro przedsiębiorca – zatrudnienie średnioroczne mniej niż 10 pracowników oraz roczny obrót netto z towarów, usług i operacji finansowych lub roczna suma aktywów netto mniej niż 2 mln euro (warunki muszą być spełnione w co najmniej jednym z dwóch lat obrotowych poprzedzających dany rok) Obowiązkowo
Mały przedsiębiorca - zatrudnienie średnioroczne mniej niż 50 pracowników oraz roczny obrót netto z towarów, usług i operacji finansowych lub roczna suma aktywów netto mniej niż 10 mln euro (warunki muszą być spełnione w co najmniej jednym z dwóch lat obrotowych poprzedzających dany rok) Obowiązkowo
Średni przedsiębiorca - zatrudnienie średnioroczne mniej niż 250 pracowników oraz roczny obrót netto z towarów, usług i operacji finansowych mniej niż 50 mln euro lub roczna suma aktywów netto mniej niż 43 mln euro (warunki muszą być spełnione w co najmniej jednym z dwóch lat obrotowych poprzedzających dany rok) Obowiązkowo
Duży przedsiębiorca (niespełniający warunku zaliczenia go do średnich przedsiębiorców) Obowiązkowo
Przedsiębiorca zagraniczny posiadający zakład w Polsce Na tej samej zasadzie co mikro, mały lub średni przedsiębiorca.
Rolnik Na tej samej zasadzie co mikro, mały lub średni przedsiębiorca.
Spółka cywilna Obowiązek dotyczy wspólników, limity ustala się w stosunku do poszczególnych wspólników spółki
Wyrób wina przez producentów będących rolnikami wyrabiającymi mniej niż 100 hektolitrów wina w ciągu roku gospodarczego Na tej samej zasadzie co mikro, mały lub średni przedsiębiorca.
Wynajem, dzierżawa nieruchomości, ruchomości (np. wynajem pokoi) O ile nie stanowi działalności gospodarczej – dobrowolnie, brak obowiązku 
Artysta, twórca, inna działalność wykonywana osobiście O ile nie stanowi działalności gospodarczej (m.in. wykonywanie jej nie na własny rachunek, lecz na rachunek osoby trzeciej) – dobrowolnie, brak obowiązku; w przeciwnym wypadku obowiązują limity jak u przedsiębiorców
Pobierz fillup - przygotuj i wyślij JPK tak łatwo, jak e‑maila!
W JPKomacie fillup kompleksowo pomożemy Ci w całym procesie - od wystawienia faktury JPK w fillup, przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online plików JPK do urzędu skarbowego. 
Pobierz program fillup na komputer i sprawdź 30 dni za darmo »