2021-04-08 | RO, WEW, FP a oznaczenia GTU i procedur podatkowych

RO, WEW, FP a oznaczenia GTU i procedur podatkowych

Podatnicy często mają kłopot z połączeniem dokumentów wewnętrznych, które generuje podmiot i wprowadza do JPK_V7 i oznaczeń, które powinien w przypadku tych dokumentów używać.

Pobierz fillup - przygotuj i wyślij JPK_V7M lub JPK_V7K tak łatwo, jak e‑maila!
W JPKomacie fillup kompleksowo pomożemy Ci w całym procesie - od wystawienia faktury JPK w fillup, przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online plików JPK_VAT do urzędu skarbowego. Przygotuj i wyślij nowe pliki JPK ewidencji VAT: JPK_V7M i JPK_V7K . Program fillup daje także możliwość konwersji z starego pliku JPK_VAT na plik JPK_V7M lub JPK_V7K.
Pobierz program fillup na komputer i sprawdź »

Przepisy prawa nie zawierają do tej pory informacji co do wprowadzania GTU na dokumentów wewnętrznych. W efekcie, jeśli podatnik prowadził transakcję, która była raportowana:

  • poprzez kasę fiskalną (oznaczenie RO)
  • poprzez dokument wewnętrzny (np. przekazanie na cele prywatne, sprzedaż nieewidencjonowana na kasie fiskalnej) (oznaczenie WEW)
  • nie wykazywał na nich informacji o GTU wyłącznie na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów (objaśnienia MF). 

Obecnie informacja ta została wskazana w przepisach prawa. Dokument RO oraz WEW nie powinien być jednocześnie w JPK_V7 oznaczony poprzez wskazanie GTU nawet w sytuacji, gdyby dotyczył wyłącznie jednej transakcji, która została wskazana jako obejmowana GTU.

procedury podatkowe na JPK

Podobnie, co również zaczęło wynikać z przepisów prawa do dokumentu RO nie stosuje się oznaczeń: B_ MPV_PROWIZJA, B_ MPV_DOSTAWA, MPP, B_SPV, MR_UZ, I_63, I_42, MR_T, TT_D, TT_WNT, TP, „SW, TT - czyli wszystkich oznaczeń wskazanych w par. 10 ust. 4 rozporządzenia w sprawie JPK.

Zapis stwierdzający, że tych oznaczeń nie wprowadza się wyłącznie do dokumentu RO oznacza to jednocześnie, że te oznaczenia powinny występować przy dokumencie WEW a także na fakturze wystawianej do paragonu (FP).

Zmiany w pliku mają zastosowanie począwszy do rozliczenia za kwiecień 2021 r.

Paragony i faktury w JPK_V7

Podstawa prawna:
Projekt rozporządzenia zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
https://legislacja.gov.pl/docs//577/12344751/12772912/12772913/dokument494593.pdf

Pobierz fillup - przygotuj i wyślij JPK_V7M lub JPK_V7K tak łatwo, jak e‑maila!
W JPKomacie fillup kompleksowo pomożemy Ci w całym procesie - od wystawienia faktury JPK w fillup, przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online plików JPK_VAT do urzędu skarbowego. Przygotuj i wyślij nowe pliki JPK ewidencji VAT: JPK_V7M i JPK_V7K . Program fillup daje także możliwość konwersji z starego pliku JPK_VAT na plik JPK_V7M lub JPK_V7K.
Pobierz program fillup na komputer i sprawdź »