Wspólna numeracja faktur i innych dokumentów księgowych

Wspólna numeracja faktur i innych dokumentów księgowych

Choć numeracja faktur wystawianych przez przedsiębiorcę powinna być prowadzona w ramach jednej lub więcej serii, a numery faktur powinny być nadawane kolejno, to podmioty starają się łączyć numeracji wielu dokumentów księgowych powodując tym luki w kolejności numerów wystawianych faktur. Taka sytuacja jest przedmiotem kontroli organów skarbowych.

Sytuacja, która podlegała ocenie organów skarbowych dotyczyła sprzedaż, która odbywa się głównie poprzez sieć odrębnych, niezależnych kontrahentów. Sprzedaż towarów podatnika następuje albo bezpośrednio, jako dostawa towarów, albo na podstawie umowy agencyjnej.

System fakturowania podatnika jest wdrożony tak, by w chwili wydania z magazynu towaru, przekazywanego następnie do kontrahenta, program automatycznie generował i wystawiał dowód księgowy. W przypadku sprzedaży towaru będzie to faktura sprzedaży VAT, zaś w przypadku umowy agencyjnej - nota wewnętrzna dokumentująca wydanie towaru. Łączone będą zatem numery nadawane dla faktur oraz dla innych dokumentów sprzedaży. Ciągłość numeracji zachowana będzie w obrębie wszystkich wygenerowanych dokumentów. Dlatego dwie następujące po sobie faktury sprzedaży VAT nie zawsze będą oznaczone następującymi po sobie numerami.

Data wystawienia faktury

Wystawiaj i wysyłaj darmową e-fakturę VAT w programie fillup e-faktury
W programie fillup e-faktury prosto wystawisz, wyślesz darmową e-fakturę VAT. Zaznacz funkcję szybkiej płatności by szybko otrzymać swoje pieniądze. Wygeneruj plik JPK_V7 i wczytaj go do JPKomatu fillup w którym kompleksowo pomożemy w całym procesie przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację, wysyłkę i korektę online nowych plików JPK ewidencji VAT: JPK_V7M i JPK_V7K
Sprawdź, jak szybko można wystawić darmową e-fakturę VAT »

Kolejność wyłącznie w obrębie faktur

We wniosku o indywidualną interpretację podatnik postawił tezę, że powyższy sposób numeracji nie jest zgodny z art. 106e ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku towarów i usług. Aby ocenić, czy wdrażany przez firmę system numeracji faktur jest zgodny z ustawą o VAT, Dyrektor KIS (interpretacja z dnia 07.02.2023 r., sygn. akt 0114-KDIP1-3.4012.603.2022.1.KP) odwołał się do słownika języka polskiego.

W interpretacji Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej powołał się na art 106e ust. 1 tej ustawy, który określa, jakie elementy powinna zawierać faktura. Jednym z obligatoryjnych elementów faktury, jakie zostały wskazane w tym przepisie, jest kolejny numer, nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę. Mówi o tym art. 106e ust. 1 pkt 2 ustawy.

Faktury powinny być więc numerowane tak, by zapewnić ciągłość ich ewidencjonowana poprzez ich kolejne numerowanie oraz by umożliwić identyfikację danej faktury. W przepisach nie jest jednak sprecyzowane, jak należy rozumieć pojęcie “kolejny”. Zdaniem Dyrektora KIS w tej sytuacji zasadne jest sięgnięcie do słownikowej definicji tego słowa. Prawidłowa jest więc taka wykładnia przepisu, że każda kolejna faktura musi mieć numer o jeden większy od poprzedniego. Przy wystawianiu faktur powinna więc zostać zachowana chronologia numerowania i powinna ona dotyczyć wszystkich dokumentów będących fakturami - ale wyłącznie fakturami a nie innymi dowodami uzyskiwania przychodów.

Jak wskazał organ podatkowy, system numeracji faktur, jaki planuje wprowadzić spółka występująca o indywidualną interpretację podatkową, spełnia główny cel numerowania faktur sprzedaży VAT, którym jest zapewnienie ich szybkiej i bezbłędnej identyfikacji. Zastrzeżenia budzi jednak fakt, że wszystkie dokumenty, w tym faktury VAT, będą wystawiane przy użyciu programu, który rejestruje dokumenty związane z wydaniem towaru w sposób ciągły, niezależnie od rodzaju tych dokumentów. Ciągłość numeracji zachowana będzie w obrębie wszystkich wygenerowanych dokumentów - faktur i not wewnętrznych. Dlatego dwie następujące po sobie faktury sprzedaży VAT nie zawsze będą opatrzone kolejnymi numerami. To zaś oznacza, że sposób numeracji przedstawiony przez podatnika nie jest zgodny z art. 106e ust. 1 pkt 2 ustawy.

Obowiązek KSeF

Wypróbuj wystawianie e-faktur bez konsekwencji w KSeF DEMO
Sprawdź działanie Krajowego Systemu e-Faktur wystawiając próbną e-fakturę w programie fillup KSeF DEMO. Zdobądź dostęp do KSeF DEMO, wystaw e-fakturę bez konsekwencji prawnych i sprawdź działanie systemu.
Wystaw próbną e-fakturę w systemie KSeF DEMO już teraz »