Zwolnienie lekarza z VAT dotyczy tylko usług medycznych

Zwolnienie lekarza z VAT dotyczy tylko usług medycznych

Lekarz może nie płacić VAT od przychodów z najmu, jednak nie ze względu na wykonywany zawód, lecz dzięki limitowi sprzedaży opodatkowanej - tzn. stosowanemu do jego usług najmu zwolnieniu podmiotowemu.

Podatnik, który prowadzi działalność gospodarczą jako lekarz, korzysta ze zwolnienia od podatku VAT dla świadczonych usług medycznych na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 lit. a) ustawy o VAT. Wykonuje tylko działalność gospodarczą zwolnioną z podatku VAT (usługi medyczne - lekarz) i rozlicza się podatkiem liniowym. Lekarz zamierza kupić budynek, w którym obecnie prowadzona jest działalność przedszkolna, i wynajmować go podmiotowi, który prowadzi tę działalność. Dla najemcy będzie wystawiał faktury za wynajem oraz opłaty stałe. Jego zdaniem, wynajmując budynek innemu podmiotowi gospodarczemu będzie nadal zwolniony z podatku VAT i będzie płacić jedynie podatek liniowy, jak przy usługach medycznych.

Ile podatku VAT zapłacę, czyli co ująć w JPK_V7

Pobierz fillup - przygotuj i wyślij JPK_V7M lub JPK_V7K tak łatwo, jak e‑maila!
W JPKomacie fillup kompleksowo pomożemy Ci w całym procesie - od wystawienia faktury JPK w fillup, przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online plików JPK_VAT do urzędu skarbowego. Przygotuj i wyślij nowe pliki JPK ewidencji VAT: JPK_V7M i JPK_V7K . Program fillup daje także możliwość konwersji z starego pliku JPK_VAT na plik JPK_V7M lub JPK_V7K.
Pobierz program fillup na komputer i sprawdź »

Odpowiadając na jego wątpliwości, dyrektor KIS zauważył, że na podstawie wspomnianego przepisu ustawy o VAT zwolnieniu od podatku podlega określony rodzaj usług (usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia), wykonywanych przez ściśle zdefiniowany krąg podmiotów wykonujących te usługi (m.in. przez lekarza lub lekarza dentystę). Zwolnienie ma więc charakter przedmiotowo-podmiotowy. W omawianej sprawie świadczenie usług wynajmu budynku nie spełnia przesłanki przedmiotowej - nie są to usługi medyczne - więc nie ma znaczenia, że będzie je świadczył lekarz lub lekarz dentysta.

ZUS OL-2 Wniosek pracodawcy o kontrolę zaświadczenia lekarskiego

Dyrektor KIS przypomniał też art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł. O ile podatnik nie przekroczy tej kwoty sprzedaży, ma prawo do korzystania ze zwolnienia podmiotowego do momentu przekroczenia tej kwoty. Dodatkowo, zgodnie z art. 113 ust. 2 ustawy, do tego limitu nie wlicza się m.in. odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku na podstawie m.in. art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy, a więc usług medycznych. W opisanej sytuacji limit będzie więc dotyczył wyłącznie przychodów z najmu.

Źródło: Indywidualna interpretacja 0114-KDIP1-3.4012.486.2023.2.PRM z 6 października 2023 r.