Transakcje z podmiotem niewystępującym na białej liście VAT

Dopuszczalne jest wystąpienie błędu, który wymaga sprostowania na liście. W takim przypadku podatnik powinien wystąpić o sprostowanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym. Jednocześnie sprostowania występują również z urzędu, a aktualizacja listy odbywa się raz na dobę w dni robocze.

Trybunał Europejski wskazał (wyrok w sprawie C-277/14) że przepisy dyrektywy o VAT sprzeciwiają się przepisom krajowym, które odmawiają podatnikowi prawa do odliczenia VAT tylko dlatego, że faktura została wystawiona przez podmiot, który w świetle kryteriów przewidzianych przez te przepisy należy uważać za podmiot nieistniejący i nie ma możliwości ustalenia tożsamości rzeczywistego dostawcy towarów. Chyba że zostanie wykazane, w świetle obiektywnych przesłanek i bez wymagania od podatnika, aby dokonał ustaleń, do których nie jest on zobowiązany, że ów podatnik wiedział lub powinien był wiedzieć, iż rzeczona dostawa wiązała się z przestępstwem w zakresie VAT, czego zbadanie należy do sądu odsyłającego.

Wystawiaj i wysyłaj darmową e-fakturę VAT w programie fillup e-faktury
Sprawdź bezpośrednio w programie fillup e-faktury status podatnika VAT na Białej Liście. Wygeneruj plik JPK_V7 i wczytaj go do JPKomatu fillup w którym kompleksowo pomożemy w całym procesie przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online nowych plików JPK ewidencji VAT: JPK_V7M i JPK_V7K
Sprawdź, jak szybko można wystawić darmową e-fakturę VAT »

Zamieszczenie na białej liście (wykazie VAT) daty rejestracji, odmowy rejestracji, wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT ułatwi sprawną identyfikację kontrahentów, którzy przykładowo zostali wykreśleni z rejestru (spełniali przesłanki do ich wykreślenia), lecz wykazali, że faktycznie prowadzą działalność gospodarczą, i zostali przywróceni do rejestru. Podatnicy będą mieli możliwość prześledzenia całej historii rejestracji kontrahentów dla celów VAT, co umożliwi im weryfikację, jaki był w wybranym momencie status kontrahenta. Tym samym weryfikacja danych może stanowić minimalne kryterium staranności, jakiej dopełnić powinien podatnik przed dokonaniem odliczenia VAT z faktur wystawionych przez innych podatników VAT.
Sprawdź jakich jeszcze transakcji nie trzeba kontrolować na białej liście VAT

Pobierz formularz

Dane w wykazie nie są prawdziwe - złóż wniosek o sprostowanie lub usunięcie występujących w nim informacji.

Pobierz formularz